وارونه نمایی

نشستن و حرف مفت و سفارشی زدن در آلبانی که پایداری نیست

یکی از مریدان رجوی نوشته است:

” بیش از سه سال از حضور مجاهدین در آلبانی می‌گذرد. این سه سال را هم به درستی باید بر تمامی ۱۴سال پایداری و استقامت آنها در اشرف و لیبرتی افزود. ۱۴سالی که هر روز آن توطئه و هر ساعت آن آزمایش ماندگاری بود”.

یعنی میفرمائید که درآلبانی هم مشغول تحمل شنیدن اراجیف رجوی وقبول حرف هایی که ازعهده ی هیچ انسان سالمی برنمیآید؟!

یعنی اقتدا کردن به رجوی وسپردن سرنوشت خود بدست بی کفایت او ومریم وگذاشتن اینکه فقط او یا مریم بجای شما فکر کند؟!

اینکه شرط زندگی انسانی نیست هموطن!

ماندگاری در عالم نباتی چه افتخاری برای انسان دارد که شما میخواهید بدان بچسبید وبدتر، افتخار هم بکنید.

همینطور:

” حضور مجاهدین در آلبانی ادامه یک روند ۵۳ساله از تأسیس سازمان مجاهدین تا کنون است. راز و رمز این ماندگاری را شاید بتوان در گام اول در قدرت تشکیلاتی مجاهدین جستجو کرد. چیزی که از نگاه دوست و دشمن هم نتوانسته پنهان بماند و آن را قدیمی‌ترین تشکل سیاسی در تاریخ معاصر ایران بنامند”.

سیروس غضنفری

مگر بنیانگذاران سازمان به ذهن شان هم خطور میکرد که کسانی که سنگ هواداری از آنها را برسینه میزنند، روزی درآلبانی- بعنوان یکی ازکشورهای پرت وتحت سلطه ی آمریکا – خیمه زده وبه تنها چیزی که فکر نکنند، منافع ملی کشور باشد؟!

دیگر اینکه آقا یا خانم!

شما  یا ازتاریخ ایران خبر ندارید ویا یک دروغگوی بی شرمی هستید که ادعا میکنید که قدیمی ترین تشکل سیاسی درتاریخ معاصر ایران هستید.

آیا هنوز نخوانده ای که بنیانگذاران سازمان شما از جریاناتی مانند جبهه ی ملی، حجتیه، نهضت آزادی و… جدا شده وسازمان را تشکیل دادند که این بدان معنی است که مجاهدین خلق استحاله شده ی فعلی، قدیمی ترین تشکل سیاسی – تروریستی تاریخ معاصر ایران نیستید.

دوباره:

” تجربه نیم قرن اداره یک تشکیلات داوطلب، تجربه‌ٔ نادر در این منطقه از جهان، که تنها در اختیار این سازمان قرار دارد – ایران نیوز”-

من از کار ایران نیوز بخاطر طرح این دروغ بزرگ سر درنمیآورم و باشد که خواسته شما را دست انداخته باشد.

درایران تشکل ها، سندیکاها واتحادیه های نسبتا کارآمدی وجود داشتند که با کودتای آمریکائی- انگلیسی 28 مرداد درهم شکسته شدند ودرآن موقع نامی از مجاهدین خلق نبود تا این تشکل ها هم دراختیار او باشد.

درادامه:

” نوک تیز پیکان حملات وزارت اطلاعات آخوندی چه در گذشته و چه در حال قبل از این‌که سیاست و استراتژی و ایدئولوژی سازمان را نشانه رود؛ تشکیلات آن را هدف قرار داده است. بی‌آن که بخواهیم به تحلیل وقایع سیاسی و بین‌المللی و مهمتر از همه به قیام سراسری مردم ایران در این سه سال بپردازیم این اشارت ما را بس خواهد بود که به اذعان سران رژیم آخوندی مجاهدین در آلبانی نه تنها از هم گسیخته نشده‌اند بلکه هر روز که می‌گذرد حضور مجاهدین در جامعه ایران و در تشکلهای کانون شورشی پر رنگ‌تر می‌شود”.

البته همین انجمن های نجات متشکل ازجدا شده ازپیکر فرتوت سازمان وخانواده های گرفتار در نبرد با شما و نجات دادن دوستان وعزیزانشان،  وقت اضافه میآورند واحتیاجی به وزارت اطلاعات پیدا نمیشود وبنابراین با گنده گویی، خود نمائی نکنید.

ضمنا کار درستی میکنید که به تحلیل واقعی سیاسی که کارتان نیست، نمی پردازید ودراین مورد یک بارک اله ازمن طلبکارمیشوید.

اما مرده ها نه می میرند ونه تغییر جدی کیفی میکنند وشما درآلبانی بعنوان قاعدین و غنوده درعالم کما و زمانی سرمست از قصه گوییهای هزار و یکشبه ی مریم، کمتر تحت تاثیرات زندگی از جمله وحدت نظر یا انشعاب انقلابی و بنفع مردم قرار میگیرد.

بااین وجود، چیزکی وجود دارد که مردم” چیزهایی” میگویند!

سیروس غضنفری

عضو نجات یافته ازاسازتگاه رجوی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا