انجمن نجات خوزستان

لاف سرنگونی در اوج وحشت فروپاشی

مسعود رجوی سرکرده معلوم الحال فرقه تروریستی مجاهدین خلق طی پیامی به نیروهای روحیه باخته خود درمقر اشرف سه از آنها خواسته که تا مقطع بهمن 97 که آن را سرفصل سرنگونی تعیین کرده از جداشدن خودداری کنند. خبرهای رسیده از آلبانی در روزهای اخیر حاکی از آن است که موج ریزش وجدایی نیرو مریم رجوی را در وحشت فرو برده بطوریکه دریک اقدام کاملا تدافعی مهدی ابریشم چی که مسئول حل وفصل امورات اعضای شورا و جلوگیری از جدایی آنها بود را به آلبانی فرا خواند تا بعنوان مسئول و فرمانده مقراشرف مانع از جدایی اعضا گردد.
قافیه درآلبانی چنان برمریم تنگ آمده که برای مقابله با موج اعتراضات اعضا درآلبانی دست به یک عمل جراحی در مقر اصلی اش در (اوورسورواز) بزند واعضای سالخورده ومفت خور شورای من درآوردیش را تنها وبی کس بحال خود رها کند. فرا خواندن مهدی ابریشم چی به آلبانی یکبار دیگرنشان میدهد که زنان گلچین شده ودست نشانده شورای رهبری درعمل کارایی خود را از دست داده اند. دریک تحول دیگر مریم رجوی از اعضای جداشده در آلبانی خواسته که ما به ازای پول بیشتر از هتل کمیساریا خارج شوند. درطی هفته های گذشته خیلی از اعضای جداشده که به لحاظ وابستگی مالی موضع بینابینی داشتند تحت تاثیرافشاگری های دیگر اعضای جداشده کلا عطای کمک های مالی مریم را به لقایش بخشیده اند وعملا درموضع ضدیت با این فرقه قرار گرفتند.

موج جدایی و فرار اعضای با سابقه که در این فرقه در مدار مسئولیت های تشکیلاتی بالا بوده اند از دیگر معضلات سران این فرقه می باشد.نقطه عطف تحولات در درون تشکیلات فرقه مجاهدین با فرار اعضای رده بالای تشکیلات درهفته های اخیر رقم خورده است. پدیده کم سابقه ای که بندرت رخ داده است چرا که مقوله فرار بخصوص درلایه های بالا مرز سرخ تشکیلاتی وغیرقابل اغماض می باشد.
مسعود رجوی دریکی از نشست ها سالیان قبل دراین خصوص چنین گفت:” ریزش وجدایی از پایین بدنه امری طبیعی وتوجیه شدنی است زیرا فاقد عنصر و بار ایدئولوژیکی است، یک نوع پالایش است. ولی جدایی و ریزش از بدنه بالا و راس آن را به هیچ وجه نمی توانیم بپذیریم زیرا از جنس گوشت و پوست است. از گوشت بدن مان کنده می شود بلحاظ اعتبار و حیثیت جبران نشدنی است، رد کردن مرز سرخ است.”
حال درشرایطی که با فرار مسئولین رده بالا بقول خود رجوی فرقه بی اعتبار وبی حیثیت شده واز گوشت تنش کنده شده برای لاپوشانی این واقعیت و دریک فرار به جلو ناشیانه والبته فرصت طلبانه برای جلوگیری از گسترش موج ریزش وجدایی نیروهای مستقر دراشرف سه ملتمسانه از آنها خواسته که تا بهمن 97 دندان برجگرگذاشته وصبرکنند زیرا تا آن مقطع رژیم جمهوری اسلامی سرنگون و به اتفاق به ایران می رویم.
سوال اساسی که هم اکنون دراذهان تمامی نیروها وجود دارد اینکه، به فرض حرف شما درست، ما هم تا آن سرفصل صبرکردیم ولی اگر دربهمن 97 رژیم سرنگون نشد چی؟ چه تضمینی وجود دارد که دوباره دبه و تمدید نکنی؟ مگرما فراموش کردیم سریال نمایشنامه های تخیلی سرنگونی را؟ در30 خرداد60 گفتی 6 ماه دیگر رژیم سرنگون میشود. بعد درسال 64 گفتی دوسال آینده تعیین کننده است. درسال67 و بدنبال برقراری آتش بس با اعلام عملیات فروغ گفتی 24 ساعت بعد درتهران خواهیم بود و بعد (سین آ) وآمادگی سرنگونی وبعد مرحله (سین) وبعد خاتمی جام زهر و بعد چپ لوزی و راست لوزی و بند (ر) و…….هربارهم که کفگیرت به ته دیگ خورد یک توجیهی تراشیدی وخم به ابرو نیاوردی واین ما بودیم که بدهکار شدیم. حالا در این سرفصل آخر، تو را خدا کج بشین و راست بگو، اگر بعد از بهمن 97 سرنگونی محقق نشد چی؟ اینقدر مرد هستی که بگی غلط کردم من اهل سرنگون کردن نیستم وبا اعلام انحلال به همه اعضا اعلام کنی نخود نخود هرکی خانه خود؟ اگراین قول را میدی نه تنها ما درمقراشرف سه تا بهمن 97 می مانیم بلکه از تمامی دوستان جداشده هم می خواهیم مجددا به مقر برگردند. مرد باش وحداقل همین یکبار روی حرف وقولت باش اگرچه تجربه گذشته ات اثبات کرده قابل اعتماد نیستی ولی ما با نقض آشکار این ضرب المثل معروف که آزموده را دو بارآزمودن خطاست اعتماد کرده و دربهمن 97 درانتظار عمل کردن به وعده ات می مانیم یا بقول خودت محقق شدن سرنگونی ویا بدرخواست ما اعلام انحلال سازمان. تا سیه رو شود هرکه دراوغش باشد.
درپایان لازم است برای ثبت درتاریخ و بعنوان مبرم ترین وظیفه انسانی و میهنی خطاب به دوستان اسیرمان در مقراشرف 3 نکات زیر را باردیگر یادآوری وتاکید نماییم.
1- بعنوان اعضای جداشده قدیمی و همدردان شما وبا درنظرگرفتن تجارب تشکیلاتی گذشته که با پوست وگوشتمان طی سالیان آن را تجربه ولمس کرده ایم باردیگر تکرار می کنیم رهبری این فرقه فاقد اصول وپرنسیب های انسانی است و فاقد هرگونه اعتماد است. مسعود ومریم رجوی همانند دیگر رهبران سازمانهای فرقه ای تماما هدفشان کسب قدرت، شهوت وثروت است و دراین راه اعضای نگون بخت و صادق را بمثابه ابزار قربانی اهداف جاه طلبانه خود محسوب می کنند.
2- رهبری این فرقه با بکارگیری پیچیده ترین اصول مغزشویی وکنترل ذهن مخرب تلاش دارد دراذهان اعضا چنین القا نماید که هیچ زندگی شرافتمندانه وآسایش و رفاه اجتماعی بعد از جدایی برای اعضا متصورنیست وبا تنظیم سناریوهای ساختگی درخصوص اعتیاد، فقرو گرسنگی، فحشا و مزدوری سعی در ایجاد موانع و حصارهای ذهنی برای آنها نمایند تا عضو حتی بعد از جدایی همچنان در زنجیردروغ های رهبران آنها اسیر باشد ونتواند قدرت تصمیم گیری وانتخاب داشته باشد.
3- رهبری فرقه مجاهدین خلق که از موج فزاینده ریزش و جدایی نیروها در آلبانی به وحشت افتاده است برای جلوگیری از تاثیرات احتمالی جدایی اعضا روی دیگر نیروها در مقر اشرف 3 جداشدگان را با شیوه های مختلف تهدید و تطمیع مالی برای انتشار بیانیه و یا مصاحبه بر علیه دیگر اعضای جدا شده طی ماههای اخیر تحت فشار گذاشته است. مطالب به اصطلاح افشاگرایانه در سایت های مربوط به این سازمان و درگیر کردن عضو جدا شده با خانواده و دیگر جدا شدگان بخشی از این اقدامات مذبوحانه و نخ نما شده است که خوشبختانه به یمن هوشیاری و آگاهی خانواده ها و دیگر اعضای جدا شده به ضد خود تبدیل شده و عکس العمل شدید و مناسب خانواده ها را بر علیه این روش های فریبنده را بر انگیخته است.
4- ما اعضای جداشده که تجربه موفق ومادی نفی دیدگاه های این فرقه می باشیم وبا شکستن ذهنیت منفی توانستیم حضوری موفق وسالم درعرصه اجتماعی داشته باشیم از دوستانمان درمقراشرف سه می خواهیم که با بکارگیری توان و پتانسیل فردی بر باورهای غلط رهبران این فرقه خط بطلان کشیده. غل و زنجیرهای برده ساز این مناسبات ضد انسانی را از هم گسسته و شجاعانه به دنیای آزاد گام بگذارند. دوران تزویر و ریا و وعده های دروغین رجوی بسرآمده وکانون گرم خانواده و چشم انداز یک زندگی و سرفصل نوین درانتظار شماست.
به امید آزادی هرچه زودتر شما و فروپاشی تشکیلات ضد انسانی رجوی
اعضای جداشده فرقه مجاهدین خلق در استان خوزستان
لیست اسامی امضا کنندگان این بیانیه به شرح زیر میباشد:
علی اکرامی
یبر قنواتی
محمد عبادی
جلیل آلبوغبیش
رستم آلبوغبیش
عبدالرضا عساکره
قربان رفیعی
هادی رومی پور
طالب فرحان
نادر بنی فرحان
مکی رفیعی
حمید دهدار حسنی
علی سرخیان
کاظم خفاجی
هادی نگراوی
سعید ناصری
شنبه کلانتری
سید رضا لطیفی
جابر مجدمیان

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا