وارونه نمایی

این خریدن افراد، بعضا با میهن فروشی میسر میشود

پرویز خزایی که از پیرمریدان گنده گو و پرحرف رجوی است، در توجیه اعمال ننگین 40 ساله ی باندرجوی، دست به حرافی واقعا خسته کننده ای زده با متشبث شدن به قیاس های مع الفارق وتحریف تاریخ که واقعا ملال آوراست!
برای راحتی ذهن خواننده واینکه وقتشان بااین خزعبلات گرفته نشود و انعکاس دروغ پردازیهای وی، قطعاتی ازنوشته اش را انتخاب کردم وپاسخ کوتاه و درخور هر یک را میدهم.
او نوشته است:
“امیدوارم روزی این مقاومت سازمان یافته نیز، در کنار آن ملت در زنجیر، به قیام و خیزش او کمک نهایی را همگام کرده و به ثمر نهایی رسانده و هشتاد میلیون مردم در بند … و نیز این چند میلیون پناهنده گریخته از میهن نیز به کشور آزاد شده دلبند خود برگردند- نوش جانشان-،…”.
در زمانی که وجود و لاوجود رهبر مقاومت محل شک وتردید است ویا خود شما بعنوان یکی ازبرگزیدگان انگشت شمار رجوی زنجیری هستید، لازم است فعلا خودتان را اززنجیر رها سازید وبعد بسراغ رها کردن دوستان خود (اسرای رجوی) رفته و سپس شروع به رها کردن ما بکنید.
کسی که اختیاراتش دردست دیگران باشد وفاعل بی اراده، نمیتواند مردم را از زنجیر آزاد کند وتو داری چرند میگویی عزیز!
ونیز:
“…سنگر انتقال مجاهدین از اشرف و لیبرتی، در طول یک مبارزه شدید سیاسی و بین المللی و حقوقی در تمام سطوح سازمان ملل متحد، که سرانجام پیروز شد”.
البته سنگر که نه! زندان درستتر است.
ضمنا شما درکنار مریم ومسعود تا آخرین رمق خود کوشیدید که نگذارید این انتقال عملی شود وتنها سیلی محکم خانواده ها بر صورت رجوی بود که اورا وادار به کاری کرد که ابدا نمی خواست.
این انتقال بر شما تحمیل شد آقای خزائی!
حالا که شما این شکست نکبت بار را بحساب پیروزی میگذارید، گناهی به گردن من نیست.
دگر باره:
” باری این سنگرنشینان بالغ و آگاه و میهن دوست و سخت عاشق ایران و ایرانی، روش زندگی خود را سالهاست انتخاب کرده و منطبق با اعلامیه جهانی در مورد آزادی انتخاب، در این سنگر خونین، دهه هاست که فعالیت و مبارزه میکنند- حتی آن ایرانیان عزیزی، که در کشورهای دیگر در مقاومت فعال هستند، کار سنگری روزانه در تشکیلات مجاهدین و دفاتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران انجام میدهند و در چهارچوب منسجم مقاومت کار و فعالیت و کمک رسانی میکنند…”.
این زندانیان بعضا واقعا هم درتوهم عاقل بودن و داشتن عشق وطن، خود را بدست خونبار رجوی سپردند ولی بلافاصله در زیر ساطور دستگاه های مغز شویی این خودشیفته ی لاعلاج قرار گرفته و موقعیتی شبیه به موجودات نباتی پیدا کرده واراده و اختیارات خود را ازدست دادند.
انسان بالغ تنها ازروی سن وسال تعیین نمیشود، بلکه این انسان دردرجه ی اول باید صاحب اختیار فکر وعمل خود باشد وبا این حساب شما نمیتوانید مسن بودن آنها را دلیل بر درستی تصمیمی؟؟ که گرفته اند بدانید وبازهم این درحالی است که آنها درشرایط طبیعی ونرمال دست به گرفتن چنین تصمیمی نگرفته اند وازاین روست که خانواده های اسرای رجوی، ضرورت تعیین” ولی” برای این تیره بختان را داشته واین” ولی” ها را کسی بهتر ازخود نمیدانند!
اوکه میداند خواننده ی متن اش چه سئوالی را مطرح خواهد کرد، پیشدستی کرده ونوشته است:
“…دست از سر ما خواهران و برادران و رفقای همرزم مقاومت های پیشین سراسر جهان و سنگرنشینان دور و نزدیک بردارید، و اول خود را از این همه عزلت و گوشه نشینی و خیال بافی… نجات دهید. هر کس راه خودش را انتخاب کرده و ادامه میدهد، تا بعدا تاریخ قضاوت کند…”.
منظورتان خانواده ها – تنها کسانی که بفکر این خواهران وبرادران وخود پیر شده ی شما هستند – بوده است؟!
من فوقا با منطق ساده وبا بیان کوتاه ثابت کردم که اتفاقا اینها- وخود شما نیز- به قیم احتیاج دارید.
کسانی که هم وغم این عزیزان دربندشان را دارند، ابدا دچار خیال بافی نیستند و شما آنها را درموقعیت خیالبافانه ی رجوی قرار ندهید!
بغیر از مسعود رجوی که نقشه ها وخیالات واهی دور ودرازی داشت وآزادی عمل هم، هیچکدام از شما ها- حتی درمرز 70 سالگی- راه خودتان را خودتان انتخاب نکرده اید وسر رشته ی زندگی خود را دردست ندارید!
همچنین:
“…اگر این همه مردم مهم جهان را میشد با پول خرید، چرا اردشیر زاهدی و همردیفانش در رژیم بسیار پولدار سابق، با میلیاردها دلاری که -در روزگار دلاری شش تومان- بیرون آوردند اینها را نخریدند؟… اگر اینطوری که شما میگید پیش برود پس ما از خود آقای ترامپ و ترامپ تاور هم بیشتر مال و منال داریم و عنقریب که خود رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را هم میخریم”!!
آنها عاقل تر از شما بودند والبته پولی باندازه ی صدام وحکام عربستان نداشتند که خرج کنند.
نه پز ندهید آقای خزائی!
ترامپ این پول ها را با قلدری تمام وبطور مستقیم – صریح وآشکار- از اعراب مربوطه میگیرد واحتیاج به واسطه ای مثل شما ندارد!
این خلط مبحث های شما، نمیتواند موضوع پول های گرفته وداده ی باند رجوی را به محاق فراموشی بسپارد.
مردم روشنتر ازآنی است که شما تصور کرده اید!
سیروس غضنفری
عضو نجات یافته از تشکیلات رجوی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا