مریم رجوی

از شعارهای بیانیه 10 ماده ای تا استبداد تغییر ناپذیر رجوی – قسمت دوم

مریم رجوی درتاریخ 9 تیرماه 97 درمراسم ویلپنت دریک تناقض گویی اشکار که بخوبی تضاد شکل ومحتوای فرقه اش را بنمایش می گذاشت؛ پیام 10 ماده ای خود را برای به اصطلاح ایران فردا اعلام کرد. بیانیه ای که سراسر شعر و شعارهای مضحک بود! وقتی این شعر و شعارها را در قیاس با عملکردهای درون مناسباتی بررسی میکنیم بخوبی می توان به عمق پوچی وعدم التزام این فرقه به برنامه هایی که درمراسم های بیرونی اعلام می کند پی برد.

مریم رجوی دراین مراسم برای فریب افکارعمومی همانند همیشه به ترفند حقوق بشر و حق آزادی عقیده و انتشار آزادانه افکار و تبادل اطلاعات متوسل شد و تاکید کرد که درحکومت احتمالی آنها نظام قضایی مستقل وعادلانه واحترام به حقوق شهروندان خواهیم داشت.
در ماده ششم این بیانیه آمده است:”هیچکس را نمی توان خودسرانه توقیف یا حبس و دستگیر کرد. افراد در دادگاهی مستقل بی طرف ومنصفانه وعلنی محاکمه خواهند شد و افراد از حق وکیل برای دفاع از خود برخوردار خواهند بود.”
درهمین رابطه سوال اساسی از مریم رجوی این است که صدها نفر از اعضا که که فقط بخاطرعقیده و حق انتخاب تعیین سرنوشت درخواست جدایی از فرقه شما را کرده بودند، چرا و چگونه سر از زندان های اشرف و ابوغریب درآوردند؟
آیا شما به آنها حق انتشار افکار و تبادل آزاد اطلاعات دادید؟
آیا حکم زندانی شدن آنها در یک دادگاه مستقل و بی طرف و با داشتن وکیل مدافع صادر شد؟
آیا اعضایی که دیگر تمایلی به گوش دادن به اراجیف و وعده های پوشالی شما را نداشتند، توانستند بدون بیم و نگرانی، خواسته وافکار خود را مطرح نمایند؟
آیا حسن حیرانی که درتاریخ 27 فروردین 97 حکم اخراج ایشان را بدلیل شک امنیتی و اطلاعاتی و تبانی درخیانت صادر کردید. امکان دفاع از خود وحق داشتن وکیل مدافع را داشت؟
آیا احمد واقف همان دادگاه منصف و مستقل وعلنی وبی طرف مدنظرشماست؟
شما براساس کدام ادله قانونی و استنادات حقوقی و قضایی به ایشان اتهام تبانی درخیانت زدید؟
آیا تصمیم بالاجبار به فرار بدلیل عدم موافقت شما باجدایی اعضا خیانت است؟
شما که درجمع شرکت کنندگان درویلپنت به ماده 19 حقوق بشر استناد کردید که بر عقاید و انتشار آزادانه افکار واطلاعات تاکید دارد؛ آیا چنین حقی را هم برای اعضای خودتان قایل هستید؟
آیا در منشور حقوق شهروندی شما مراجعه به ادارات دولتی البانی وجمع آوری امضا برای پذیرش خانواده ها درالبانی وفراهم نمودن زمینه ملاقات آنها با عزیزانشان بعداز سالیان خیانت و گناه است؟
خانم رجوی دوران عوام فریبی ودروغ و نیرنگ وشیادی شما و گندم نمایی و جوفروشی بسرآمده است.از کوزه همان برون تراود که در اوست. مردم ایران بیش از نیم قرن است که ماهیت شما را تجربه کرده اند.کسی باید از منشور حقوق شهروندی ونظام قضایی مستقل حرف بزند که به آن اعتقاد داشته باشد و یکبار تجربه اش کرده باشد. به حکم صادره از طرف نظام قضایی مستقل وعادلانه خودتان برای آقای حسن حیرانی یکبار دیگر نگاهی بیندازید وشرم کنید.
اکرامی

پایان

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا