استمداد خانواده های استان مرکزی از سازمانها و مجامع حقوق بشری

مسئولین نهادها و مجامع حقوق بشری
با احترام !
نمی دانیم از کجا شروع کنیم! از ظلمی که سازمان تروریستی مجاهدین به ما کرده یا از بی جوابی سازمانهای حقوق بشری . سازمان تروریستی مجاهدین بزرگترین ظلم را به ما خانواده ها کرده است. رهبری سازمان تروریستی و سرانش فرزندان ما را به اسارت گرفته و آنها را شستشوی مغزی می دهد، آنها را شکنجه می کند. به آنها اجازه نمی دهد با ما تماس تلفنی داشته باشند . چند سال است با سازمانهای حقوق بشری نامه نگاری می کنیم. متاسفانه تا به حال جوابی به ما داده نشده است . و در مقابل روز به روز جنایات سازمان تروریستی مجاهدین در قبال فرزندان ما بیشتر می شود .
خطاب ما به مسئولین مجامع حقوق بشری است .
آیا ما ظالم هستیم یا سازمان تروریستی مجاهدین ؟
چرا برخوردی با رهبران و سران سازمان تروریستی نمی شود؟! فرزندان ما را در یک چهار دیواری در بیرون از آلبانی منتقل کرده و آنها را در آن محل زندانی کرده اند به طوری که هیچ ارتباطی با بیرون ندارند . در کدام کتاب قانون دنیا قید شده پدر و مادر حق دیدار با فرزندان خود را ندارند!
مسئولین نهادهای حقوق بشری .
ما خانواده ها از شما درخواست کمک داریم . به ما کمک کنید بتوانیم با فرزندانمان در آلبانی دیداری داشته باشیم . چندین سال است ما انتظار جگر گوشهایمان را می کشیم در این رابطه ما را یاری کنید .
با آرزوی موفقیت برای شما
خانواده های استان مرکزی ( اراک )

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.