تحرکات نخ نما شده فرقه رجوی درسوء استفاده از خانواده ها

طی ماههای اخیر بدنبال اعتراضات صنفی دربرخی ازشهرهای ایران، فرقه درمانده رجوی به تحرکات نخ نماشده خود برای سوء استفاده ازاین اعتراضات قانونی مردم روی آورد که البته درنهایت هم تیرش به سنگ خورد.
درطی اعتراضات صنفی مردم دربرخی ازشهرهای ایران سرکردگان فرقه برخی از اعضای دربند خود که سالهاست هیچگونه تماسی با خانواده های خود نداشته و از طرف دیگر بدلیل بودن در محیط ایزوله شده فرقه هیچگونه تحلیل درستی ازشرایط اجتماعی وسیاسی داخل ایران ندارند را باز هم با فریبکاری ودادن اطلاعات غلط مجبورکرده بود تا با اعضای خانواده خود تماس برقرار کرده وازآنها بخواهند که وارد جریان اعتراضات مردم شده و اقدام به پخش اعلامیه، شعارنویسی وتحریک کردن مردم به آتش زدن اماکن مختلف کنند. اما بدلیل هوشیاری وآگاهی مردم وخانواده های اعضا نسبت به عملکرد این فرقه با پاسخ قاطع و دندانشکن آنها مواجه شده ونقشه های فرقه رجوی را به هم ریختند.
واقعیت این است که توسل جستن فرقه مفلوک رجوی به چنین تحرکات نخ نما شده ای حاکی ازآن است که اولا این فرقه سالهای نوری ازاوضاع اجتماعی وسیاسی داخل ایران فاصله دارد ثانیا بهره جستن این فرقه از برخی خانواده های اعضا دربند این حقیقت را به اثبات می رساند که عامه مردم ایران خیانت های حال وگذشته فرقه رجوی را هیچگاه فراموش نکرده ونخواهند کرد وبه همین دلیل درجامعه ایران تنفر عمیقی نسبت به این فرقه وجود دارد.
بنابراین ازیک سو سرکردگان فرقه تروریستی رجوی باید بدانند که دوران توسل جستن به چنین اقدامات نخ نما و کهنه شده ای دیگربه پایان رسیده وازطرف دیگرهم اعضای تحت اسارت ذهنی فرقه رجوی بی شک نسبت به این مسئله هوشیار شده وباید بدانند همانطورکه این فرقه طی سالیان کوچکترین ارزشی برای جان وزندگی آنها قائل نبوده وجز تباه شدن عمرشان درفرقه دستآورد دیگری نداشتند قطعا سرکردگان این فرقه برای سلامتی خانواده هایشان هم اهمیتی قائل نبوده ونیستند و شکی دراین نیست که اعضا برای فرقه رجوی مهره های سوخته ای محسوب گردیده که درشرایط کنونی سرکردگان آن می خواهند از خانواده های آنها به منظور پیشبرد امیال کثیف خود درایران سوء استفاده کنند پس باید هوشیاربوده وفریب اخبار دروغ وبازی های کثیف سرکردگان فرقه را نخورید.
حمید دهدار

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا