گفتگوی کوتاه با آقای پوراحمد در خصوص خانواده دردمند محمدی

کشاورز:  آقای پوراحمد خدمت تان خسته نباشید وعرض ادب وسلام دارم. ازآلبانی و از وضعیت شکننده فرقه بدنام رجوی برایمان بگویید.

پوراحمد: خواهش دارم. من هم حضور گرم وصمیمی شما وهمچنین مخاطبانم سلام عرض میکنم و آرزوی بهترینها را دارم.

واقعا وضعیت فرقه رجوی در تمامیتش بسیار شکننده است که شما بدان اشاره داشتید ومن عمد دارم فراتر از بحث شکنندگی خدمتان عرض کنم. رجویها و اعوان و انصارش به تمام و کمال مضمحل شدند و ازبین رفتند و وجود خارجی به معنای یک گروه سیاسی وجایگزین که بطورمسخره ازآن یاد میکنند و در بوق و کرنا می دمند، ندارند.

قبل ازهمه خودشان هم به این امر واقف هستند. به همین خاطروقتی اضمحلال نهایی خودشان را می بینند به زعم نابخردانه خود تنها راه برون رفت ازاین بن بست سیاسی – استراتژیک را آویختن به امریکا و جناح جنگ طلب وضد ایرانی دار و دسته دونالد ترامپ نژادپرست میدانند و درعمل نیز پروژه نمایش ویلپنت پاریس واجتماع نمایشی وزیر امور خارجه دولت ترامپ با امریکایی های مثلا ایرانی تبار را خواستند تجربه کنند تا ببینند با وجود سابقه وجود اسم سازمان مجاهدین خلق درلیست تروریستی امریکا واروپا، میتوانند ازحمایت کاربردی امریکا برخوردارباشند. یعنی همانی که روزی و روزگاری امپریالیسم جهانخوارمی نامیدند که هیچ رابطه مسالمت آمیزی با آن متصورنبود وخط قرمز و گناه نابخشودنی قلمداد میشد.

اینجاست که بحث شکنندگی ویا به عبارتی دقیقتر اضمحلال فرقه رجوی معنا پیدا میکند چرا که درارتباط با لابیهای اروپایی وحال توسل مزورانه و مزدورصفتانه شان به دولت ترامپ و رودی جولیانی و جان بولتن وگرفتن وعده سرنگونی! و دل خوش کردن به تحریم وگسترش آن علیه ایران وایرانی راه به جایی نبردند ونخواهند برد.

کشاورز: با بحران لاعلاجی که به قول شما فرقه رجوی بدان گریبانگیراست دیگر چه اهمیتی دارد وچه ضرورتی که فرقه رجوی ازحضورخانواده های چشم انتظار خاصه از حضور خانواده دردمند ودرعین حال خانواده بسیارسختکوش ومقاوم مصطفی محمدی درآلبانی اینقدر برآشفته است و سر برسنگ می کوبد وحتی به قوای امریکایی متوسل شده است که آنان را از خاک آلبانی خارج کند؟

پوراحمد: خدمت تان توضیح خواهم داد فقط عجالتا اجازه بدهید بگویم که این مصطفی محمدی کی بوده وحال ازدید رجویها چی شده است که اینقدر از ایشان واعضای خانواده اش ترس و وحشت دارند وتاب تحمل شان را ندارند وبا فرافکنی ضمن اتهامات پوچ و ناروا علیه این خانواده مقیم کانادا ازحملات فیزیکی سخیف و ناجوانمردانه نیزعلیه آنان کوتاهی نکردند و نمی کنند.

blank

ما بعد سرنگونی صدام ودرپناه صاحبخانه جدید که امریکا باشد، خودم ازمسئولین درب خروجی اسارتگاه اشرف مضمحل شده بودم. تمام ورود و خروج ها بطورمشترک با نگهبانان امریکایی وقت که درآنجا حضور داشتند با جدیت و سختگیری تمام چک وکنترل می شد. خاصه اینکه درآن مقطع شماری ازخانواده های چشم انتظار هم چه بصورت کاروانی وچه انفرادی بمنظور دیدار حضوری با عزیزان اسیرخود روانه اشرف می شدند که دقت وکنترل بیشتری را طلب میکرد و حرف آخراینکه خط وخطوط ترسیم شده تشکیلات سرکوبگر رجوی بود که هیچ خانواده ای اجازه ورود به محدوده داخلی اسارتگاه اشرف را نداشت ودرصورت سماجت خانواده ها مبنی بردیداربا عزیزانشان با خشونت پاسخ داده میشد.

درهمین وانفسا ودرهمان ایام بود که ازسوی عذرا علوی طالقانی معروف به سوسن با من تماس گرفته شد وسراسیمه دستور داده شد که فردی ازخانواده های خودمان بنام مصطفی محمدی دقایقی دیگرهماهنگ شده است که به داخل اشرف ورود کند که اساسا مانعی ندارد وتلاش کنید حتی امریکایی ها از ورودش خبردارنشوند شاید که بخواهند مشکلاتی ایجاد کنند. حقیقت کنجکاو شدم که این مصطفی محمدی ازکدام خانواده است که اینقدر جواز سفید ورود به اشرف ودیداربا فرزندانش را دارد وشخصتی مهم ازنگاه رجویها است.

کوتاه کنم دقایقی بعد دیدم شخصی با یک بسته 24 تایی قوطی نوشابه ویک ساک سوغاتی پشت سیاج منتظر اجازه ورود است. بنا به توصیه و دستور تشکیلات از یک راه اختصاصی و دور ازدسترس وکنترل امریکایی ها، مصطفی را درآغوش کشیدم وبه کانکس انتظامات هدایت کردم. مابعد خوش و بش اولیه با مصطفی دیدم گیتی گیوه چیان (مرحوم شد) مافوق عذرا علوی طالقانی ومسول پرسنلی وقت با خودروی مدل بالا مقابلم ظاهرشد واشاره کرد که مصطفی را به داخل خودرو هدایت کنم وایشان با سلام وصلوات برای دیدارفرزندانش محمد و سمیه به داخل اشرف رفتند.

علتش را خود مصطفی دریک مصاحبه ای عنوان کردند که وی را بعد از اعلام و آمادگی برای خودسوزی  موفق در مقطع دستگیری مریم قجر بزهکار، یک قهرمان لقب داده بودند وهمه گونه تسهیلات را نیزبرایش فراهم کرده بودند.

حال چه شده است که همان مصطفی محمدی که با خودآگاهی ازجماعت رجوی بریده است ومیخواهد دیگر فرزندش را مثل محمد از زندان واسارتگاه رجوی برهاند، اخ و عضوسپاه واطلاعات وآدمکش شده است!؟

انصاف وانسانیت حکم میکند که تمام جداشده ها و وجدانهای بیدار بشری می بایست از تمام خانواده های دردمند وچشم انتظارخاصه خانواده عزیز محمدی رنجدیده از ظلم وجور رجوی حمایت کنند وعلیه یک فرقه وطن فروش آویخته به امریکا وآل سعود وارد کارزار انسانی شوند.

فرصت را غنیمت شمرده وضمن سلام ودرود به آقای مصطفی محمدی وهمسرشان محبوبه خانم ؛ برایشان آرزوی موفقیت در رهایی دختر نازنینشان سمیه خانم ازتشکیلات سیاه رجوی را دارم.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا