یار غار مریم رجوی، مک کین در گذشت

جان مک کین سناتور با نفوذ جمهوری خواهان در اثر سرطان لاعلاج در گذشت. لازم به ذکر است این شخص یکی از یاران نزدیک فرقه رجوی بود. مریم قجر عکس های زیادی با وی دارد و همیشه به دیدار با وی افتخار می کرده است.
لابد مریم قجر به مناسبت در گذشت مک کین عزا گرفته چرا که یار غارش را از دست داده است. ما که گفته بودیم هر کسی یا هر جریانی با این فرقه نزدیکی کند از دور تسلسل حذف خواهند شد، دیگر رفقا و یاران مریم قجر باید درس عبرت بگیرند، یا این که برائت جویند و از نحسی مریم قجر فاصله بگیرند.
خاطره ای را که در عراق داشتیم را مختصراٌ یادآوری کنم. دوره انتخابات پارلمانی بود فرقه رجوی دقیقاٌ با بودجه خودش روی شخصیت های عراقی (کاندیداهای مورد نظر خودش) سرمایه گذاری کرده بود تا آنان بتوانند برنده انتخابات شوند و کرسی را در پارلمان بدست آوردند رهبری فرقه برای رسیدن به هدفش در جهت منافع خودش کلان کلان هزینه می کرد، زیرا فکر می کرد در آینده بتواند با کمک همین نماینده ها خودش را در عراق مخصوصاٌ در اشرف تثبیت کند.
تهیه پلاکارد و پوستر و تابلوهای تبلیغاتی برای کاندیدهای مورد نظر رجوی! در آن دوره کار اصلی ما در قرارگاه اشرف شده بود!
بعد از یک دوره که طعم شکست در انتخابات نصیب فرقه رجوی شد در اشرف بین اعضای فرقه به صورت شوخی عنوان می شد وقتی فرقه رجوی از کسی جانبداری می کند باید شکست را پیشاپیش به طرف تسلیت گفت برای ما اعضای فرقه مثل روز روشن شده بود وقتی کاندیدایی مورد حمایت فرقه واقع می شود نتیجه اش لاجرم باخت است و بس.
حتی در فرانسه هم انتخابات ریاست جمهوری بر قرار شده بود، خانم سگولن روایال کاندید ریاست جمهوری فرانسه از حزب سوسیالیست شده بود، در فرانسه هم فرقه برای این خانم تبلیغات می کرد از شانس بدش، مریم قجر از وی حمایت کرد!! ما اعضایی که در اشرف بودیم با شنیدن این خبر می گفتیم بیچاره سگولن روایال با وجود این که به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری راه پیدا کرد اما بدلیل نحسی مریم قجر قطعاٌ شکست خواهد خورد عملاٌ همین هم شد، رقیبش سارکوزی بود. رقابت تنگاتنگی بود 47درصد در مقابل 53 درصد سارکوزی برنده شد.
در حقیقت حامیان فرقه یکی یکی دارند دار دنیا را مانند مک کین ترک می کنند، باید به دوستان مک کین گفت مواظب رفتارتان باشید آقایان جولیانی و جان بولتون و… باید ببینیم نوبت بعدی با کیست؟
گلی
انجمن نجات- مرکز استان مازندران

خروج از نسخه موبایل