پنجه های مرگ بر اندام پاتریک کندی

دو دیدار رسمی به انضمام زوایای پنهان سایر دیدارهای غیررسمی مریم رجوی با سناتور آریزونا، منجربه مرگ عموجان مک کین 81 ساله شد وثابت نمود که دستان وسوسه انگیز و شیطانی عجوزه مریم رجوی، مرگبارهم هست.
مرحوم مک کین با کارنامه سیاه جنایت علیه خلق های ویتنام وعراق وسوریه ودیگرممالک مظلوم وتحت ستم در دیدار با مریم رجوی، وعده پیروزی! به محوریت مریم رجوی را داد و به رسم نامعلوم وقتی دستان محبت انگیز مریم رجوی را حس کرد، عزرائیل را ملاقات نمود و به دیارعدن شتافت ومصیبت را بردیدگان مریم رجوی و مقر اورسورآواز و آلبانی مستولی گرداند و پیروزی و امر سرنگونی! باد هوا شد.

پاتریک کندی نگون بخت روز شنبه بتاریخ سوم شهریورماه بی آنکه مرگ سیاه و شیطانی و مرموز مک کین یارغارمریم رجوی را عبرت خود گرداند ودرس بگیرد، نابخردانه به دیدارمریم رجوی شتافت وباز با نشخوارچرندیات مرحوم مک کین درحمایت کاسبکارانه ازمریم رجوی گفت:” آلترناتیو واقعی که مشعل مقاومت را زنده نگه داشته مجاهدین هستند که با دو دیکتاتوری شاه و ساواک منفور آن و با تئوکراسی حاکم بر ایران برای آزادی مبارزه کردند. این استمرار در مبارزه با دیکتاتوری بیانگر اعتقاد عمیق مجاهدین در عمل به دمکراسی است.”
مابعد تعریف وتمجید با وعده سرنگونی نظام ایران، با یگانه آلترناتیو خواندن فرقه رجوی از جانب پاتریک کندی از نوادگان امپریالیسم، مریم رجوی بشدت به وجد آمد وازخود بیخود شد وبدون کنترل خود، پنجه های مرگبارخود را بر سر پاتریک کندی کشید وخود مدهوش شد، ولیکن باید به انتظارنشست که پاتریک کندی درکوتاه مدت یا میان مدت دراثربخشی ازمهرومحبت خالصانه مریم رجوی مرگ را به انتظارنشسته و درچه تاریخی به مرحوم مک کین خواهد پیوست.
علی نیاکی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا