عملکرد سازمان مجاهدین خلق

صادرات مجاهد دست دوم به آلمان

این روزها فرقه مجاهدین درکشور آلبانی افرادی را تحت عنوان جداشده از آلبانی به کشور آلمان اعزام می کند.درواقع آنها را ساپورت مالی وامکاناتی و اداری می کند تا در اسرع وقت و بدون کوچکترین مشکلی به آلمان بروند.
واقعیت چیست؟
چند دلیل پشت این سناریو و ترفند جدید رجوی ها در آلبانی وجود دارد.
اولا فرقه مجاهدین رجوی می خواهند تشکیلات زاپاس خود ویا بهتر بگویم قرارگاه جدیدی درآلمان تشکیل و تکمیل کند. ازآنجایی که افراد موجود درآلبانی تحت کنترل وثبت شده دولت امریکا هستند وخود امریکا آنها را درآلبانی جاسازی کرده لذا رجوی نمی تواند مثل عراق و در گذشته هر طور می خواهد دسته ای و گروهی به هرکشوری اعزام کند و یا برگرداند. به همین خاطر بایستی محمل سازی کند به این صورت که اول افراد را توجیه به جداشدن صوری ازفرقه وسپس غیر مستقیم حمایت وساپورت به کشور ثالث مثل هم اکنون آلمان.
دلیل دیگری که برای این ترفند رجوی وجود دارد این است که از آنجایی که تجمع در آلبانی ودریک جا مخرب وخطرناک است وتشکیلات به مرور از درون نابود می شود به همین دلیل ابتدا افرادی را که در آلبانی کارایی ندارند و یا احتمال فعالیت خانواده هایشان درآلبانی هست و یا مجبور به دادن تلفن وشماره تماس و اینگونه مسائل شوند لذا برای جلوگیری از واگیرشدن این ویروس خطرناک، فرقه دست به زمینه سازی وتوجیه واعزام وانتقال فرد تحت عنوان جداشده ی همراه می زند (جداشده همراه منظورکسانی هستند که اسم جداشده را یدک می کنند اما دراصل نفر سازمان هستند).
نکته بعدی این است که تجمع افراد دریک کشور ویک مقر و مله دیگر که مانند عراق نیست وسلاح وارتش و خودرو تجهیزات ومانورهای پوشالی برای سرکار گذاشتن افراد وجود ندارد ریسک ا ست وبرای کنترل اوضاع تصمیم گرفته اند افراد را مانند استراتژی اعلام شده سال 1378 درعراق که پخش وتفرق نیرو درقرارگاه های مرزی نام داشت پخش کنند. درواقع این خط وترفند اقدامی پیشگیرانه دربرابر تلاش های خانواده وجداشدگان است که این ماه ها درکشور آلبانی چشمگیر بوده است.
واما نکته دیگری که می توان در توجیه و اثبات این عملکرد کنونی فرقه در خصوص صادرات مجاهد دست دوم به کشوری غیر از آلبانی عنوان کرد این است که رجوی وقتی دراشرف ولیبرتی بود صدها عضو جداشده ومسئله دار را زندانی کرده بود وبه آنها وعده داد که فقط به سمت رژیم نروند وخودش در اولین اعزام آنها را به خارج از عراق می فرستد. درواقع آنگونه که از ترکیب اعزامی های سال اول به آلبانی بر می آمد همان مسئله داران ومسئله سازان دراشرف ولیبرتی بودند که رجوی در اولین سری اعزام ها به آلبانی روانه نمود وتا اعزام اکیپ دوم بخش اعظمی از اکیپ اول از تشکیلات خارج وحتی تعدادی هم سر از لس آنجلی و آلمان و… درآوردند.
درحقیقت این صادرات مجاهد دست دوم کنونی هم ادامه همان ریل اولیه است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا