وارونه نمایی

چرا رجوی سعی می کند حقایق تاریخ را بپوشاند

با روی کار آمدن ترامپ وانتخاب جان بولتون از سوی ترامپ وهزینه های سنگین مالی عربستان پیش بینی می شد که اوضاع اقتصادی وسیاسی درجهان علیه ایران بچرخد وخیلی هم غیرواقعی نبود.

اما دراین میان باید دید دارودسته رجوی را که با روی کار آمدن جان بولتون هم پیاله مریم رجوی آشکارا دست به برگرداندن ورق تاریخ می کنند.

همان رجوی که درعملیات مروارید (کرد کشی) وبه خاطر لشکرکشی به کردستان عراق وقتل عام مردم” کلار- کفری – قره تپه وخانقین” چه از نظر مالی وچه از نظر تجهیزاتی مورد تشویق صدام قرار گرفت.

همان رجوی که در نشست معروف طعمه بخاطر 11سپتامبر که با جشن وشیرینی پخش کردن همراه بود وفیلم حمله به برج های دوقلو را بیش از 10 بار درهمان نشست از تلویزیون پخش کردند وجمله معروف رجوی که گفت: امپریالیزم امریکا بشنو این تازه عملیات اسلام ارتجاعی است بگذارتا (با اشاره دست به سمت جمعیت حاضر) اسلامی ا نقلابی با مریم بیاید آنوقت خواهی دید تمامی برج هایت ویران خواهند شد.”پخش سرود این مجاهد وهمزمان پخش شیرینی ودست زدن حضار”.

کیست که نداند بعد از آن نشست درتمامی نشست های درونی یگان ها بحث فقط بر سرجمله معروف رجوی که گفت”امپریالیزم امریکا بشنو…” بود که مثلا باید تمامی نیروها توضیح می دادند که از حرف رجوی چه فهمیده اند.

آری رجوی برای ازدست ندادن قرارگاه اشرف چه قسم ها که نخورد ولی عاقبت با خفت وخواری از آن پادگان بیرون رانده شد.

آری رجوی کردها را قتل عام می کند وبعد دست دوستی به سوی مردم کرد دراز می کند.

11سپتامبر را جشن می گیرد وآنرا روز شکست امپریالیزم می نامد وبعد از خط وخطوط ترامپ وجان بولتون دفاع می کند.

به دامن بندرسلطان عربستان وامنیت اسرائیل می رود وپول میگیرد وبعد سنگ مردم فلسطین ویاسرعرفات را به سینه می زند.

نیروهای وحشی که درسوریه مردم عادی را قتل عام می کنند وسر می برند را ارتش آزادیبخش سوریه می نامد.

استقلال طلبان یمن را که بیش از چهارسال است بوسیله غرب وعرب ها بمباران می شوند را مزدور می نامد.

رجوی که حتی درمیتینگ های خود دراروپا اجازه نمی دهد نیروهایش وهوادارانش از آلبانی دراین میتینگ ها شرکت کنند وبا پول و وعده غذا وگردش تفریحی دانشجویان کشورهای دیگر را به میتینگ می کشانند.

رجوی سعی می کند تمامی جنایت ها ومزدوری ها وخلاصه همه چیز را درگذشته وگذشته ننگین خود را بپوشاند.

به درستی که چه کسی بهتر از جداشدگان ازاین فرقه ماهیت رجوی را می شناسد.

به قلم: ج- س – م

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا