عملکرد سازمان مجاهدین خلق

اعتراف فرقه رجوی به شرایط دمکراتیک و آزاد زندانهای ایران

فرقه رجوی در سایت های رجوی (افشاگر و افتاب پرستان) خود مدعی شد که تعدادی از زندانیان که محکومیت های سنگین داشته اند با انتشار اعلامیه هایی حمایت خود را از فعالیت های کانون های شورشی اعلام کرده اند و تاکید داشته اند ادامه فعالیت های کانون های شورشی درنهایت به سرنگونی نظام ایران راه خواهد برد. درهمین رابطه به چاپ عکسی که این زندانیان را درکنارهم نشان میدهد اقدام نموده است. درخبری دیگر مدعی شده یکی از زندانیان که درخواست انتقال به زندانی در شیراز را نموده و با درخواست وی موافقت نشده 20 روز است که دست به اعتصاب غذا زده ودرهمین رابطه اطلاعیه داده است.
مثال معروفی درفرهنگ رایج ما ایرانی هاست که ادم دروغگو کم حافظه است. و یا دم خروس را باید باور کنیم یا قسم حضرت عباس را؟ از یک طرف درداخل مناسبات وبرای ترساندن اعضا برای بازگشت به نزد خانواده وسازمانهای حقوق بشری از شکنجه های قرون وسطایی و کشیدن ناخن و سوزاندن اعضای بدن زندانیان و سلول های انفرادی و محرومیت از حق هواخوری وملاقات سخن می گوید واز طرف دیگر بصورت علنی درسایت هایش اعتراف می کند که زندانیان درزندانهای ایران از چنان ازادی برخوردار هستند که از داخل سلول ها رهبری حرکت های اعتراضی کانون های شورشی را برای محقق کردن امر سرنگونی برعهده دارند ونسخه ای از اعلامیه خود را هم درمنتهای ازادی وبدون هیچگونه کنترلی برای سایت های این فرقه می فرستند، تا بصورت علنی برای اطلاع عموم منتشر کنند تا لابد مسئولین زندانها هم درجریان این فعالیت ها قرار گیرند!!! درهمین جا لازم است گریزی به نشست های موسوم به طعمه داشته باشیم که رجوی تصمیم گرفته بود از خجالت آن دسته از زندانیان ازاد شده که درتشکیلاتش برایش شاخ شده بودند دراید. زندانیان ازادشده که دروغ های تبلیغاتی فرقه درمورد شکنجه در زندانها را باورشان شده بود تلاش کردند ان رابعنوان سرمایه ای برای ارتقا سطح تشکیلاتی خود قرار داده و رجوی را تحت فشار قرار دهند. رجوی هم برای اینکه گوشمالی حسابی به انها بدهد انها را درنشست ها ودرمقابل هزاران نفر سوژه کرد وعلنا اعلام کرد ما زندانی ازاد شده مقاوم نداریم همه انهایی که اعدام نشده و ازاد گشته اند بارژیم و بازجوها همکاری داشته اند وبریده بودند. بعد گفت اقای خمینی زندانیان را دریک صافی ریخت. خوبها ومجاهدین سرموضع را اعدام کرد وتفاله های باقیمانده را بسمت من پرتاب کرد. منطق رجوی برای نسخ گرقتن از اعضای معترض در درون تشکیلات که سابقه زندان داشتند این بود که انها افراد بریده ای هستند که به فرقه ودوستان اعدام شده خود خیانت کرده اند.حالا همین فرقه اعضای زندانی را که اعدام نشده ودرزندانها خوش می گذرانند را زندانی مقاوم ومبارز وحامیان کانون های شورشی می نامد.
واقعیت این است که رجوی و دیگر سرکردگان فرقه تغییر ماهیت نداده اند بلکه دقیقا این رامی دانند که درصورت ازادی این زندانیان بازانها برایشان شاخ خواهند شد به همین دلیل بادست زدن به اینگونه تبلیغات وعلنی کردن فعالیت های انها درزندان، جنایتکارانه می خواهند زمینه های آزار انها رافراهم سازند. رجوی درجریان همین نشست گفته بود برای ما هرچه حکومت بیشتر اعدام کند سود ومنفعت بیشتری دارد چون تعداد خانواده های ناراضی وخواهان پیوستن به ما بیشتر میشود برعکس هرعضوی را که حکومت ازاد کند یک خانواده به انها اضافه میشود پس باید شرایطی فراهم سازیم تا رژیم هرچه بیشتر دست به خشونت واعدام بزند.انتشاراطلاعیه های هفته های اخیر اعضای زندانی درهمین راستا صورت می گیرد بنابراین باید باتمامی قوا این ترفند جنایتکارانه رجوی را افشا کرد.
تورج

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا