وارونه نمایی

قیاس مع الفارق این بچه مرشد رجوی

جواد نامدار نامی از عوامل رجوی، در انتقاد از عرض اندام اروپا دربرابر آمریکا و اتخاذ سیاست های مناسب بنفع برجام، چنین ناله سر داده است:
” اینگونه حمایت بی پرده از جنایتکارترین و فاسد ترین رژیمی که…در صدور تروریسم رتبه اول را در جهان داراست با ادعاهای اروپا در حمایت از آزادی و دمکراسی و حقوق بشر و صلح و انساندوستی و حمایت از ارزشهای مدنی جور در نمی‌آید و پارادوکسی است که سران اروپا دیر یا زود با عواقب شوم آن روبرو خواهند شد. آنچه کشورهای بزرگ اروپا در حمایت از رژیم پوسیده آخوندی بدان مشغولند بلحاظ سیاسی، حقوقی و اخلاقی هیچ توجیهی ندارد. واقعیت اینست که اکنون نیز همانند سال ۱۹۳۸ (زمانی که چرچیل در انگلستان به سمت نخست وزیری رسید) پارلمان اروپا برای مقابله با خطربزرگی بنام” رژیم ایران” به تصمیمی چرچیل گونه نیازمند است”.
اولا درهیچ محکمه ی عادلانه ای ثابت نشده که رژیم ایران تروریست است، کجا رسد به کسب رتبه ی اول دراین امر!
ثانیا حمایت اروپا ازحقوق بشر و مقولاتی نظیر آن، مشروط ومحدود به منافع ملی ویا منافع هیئت حاکمه ی آنست واگر غیر ازاین بود، دربرابر القاعده، داعش و… وحتی نئوفاشیست های اکراینی، مواضع سخت تری اتخاذ میکرد!
بنابراین از نقطه نظر اظهارات شما، اروپا با پارادوکسی مواجه نخواهد شد!
اروپا تعهدنامه ای را بنام برجام امضاء کرده که اگر به آمریکا توسل جسته و ازآن سرپیچی کند، ضربه ی محکمی بر حیثیت خود زده واین یکی است که دچار عواقب اش میکند.
آمریکائی که در دوران اوباما، اروپا را بنوعی بلعید وخوارش کرد، درحال حاضر ضربات سنگین اقتصادی هم باو میزند و هضم آن برای اروپا وباج دهی بیشتر وبیشترش، مشکل خواهد بود.
آنچه اروپا درمورد ایران درصدد انجامش است، کاملا جنبه ی قانونی دارد و در حکم صحه گذاشتن بر عهد خود ومحترم شمردن امضاهایش درپای ورقه های مربوط به توافق برجام است.
ثالثا، زمانی که قسمت مهم اروپا بدست هیتلر افتاد و فرانسه اشغال شد، چرچیل نیروهایش را به آن سوی اقیانوس ها- بطوری که ازتیر رس آلمان خارج شود- منتقل کرد ومنظر سرنوشت شوروی شد وتنها زمانی وارد جنگ (آنهم بیشتر ازنوع هوائی اش) با آلمان شد که نیروهای شوروی قسمت عمده ی اروپای شرقی را از دست فاشیزم هیتلری آزاد کرده بود!
بعبارت ساده تر، انگلیس بیش ازآنچه که جنگ کند، به میوه چینی ازان پرداخت وچون پیر وفرتوت شده بود، سهم شیر به آمریکا رسید که کشورش درمعرض خطر نبود ودرجنگ اول جهانی هم منتفع اصلی ازاین جنگ بود!
بازهم:
” اگرآنزمان انگلستان در مقابل آلمان نازی تسلیم میشد و راه مقاومت”به هر بها” را در پیش نمی‌گرفت چه اتفاقی می‌ا‌فتاد…”؟
شما اگر به مذاکرات سران متحدین درتهران توجه کنید، متن تند نویسی های منشی مخصوص استالین را بنوعی خواهید یافت وملاحظه خواهید کرد که روزولت ومخصوصا چرچیل با برخوردهای دوپهلو، تمایلی به شرکت درجنگ نشان نمیداده و منتظر نتیجه ی جنگ مهلک استالینگراد بودند و تنها بعد از شکست بزرگ آلمان دراین جنگ وپاشیده شدن سازمان نیروی زمین آن بود که جدی تر وارد عمل شدند واتفاقا، زمانی که ژاپن با کشته دادن یک میلیون نفر از سربازانش در مرزهای شوروی تسلیم بلا قید وشرط خود را اعلام کرده واین خبر توسط استالین به سفیر و رئیس جمهور آمریکا رسانده شد، آمریکا برای تکمیل سیادت جدید خود برجهان وارعاب بشریت، اقدام به بمباران اتمی کشوری شد که تسلیم شده بود!!
وآیا باند رجوی درانتظار فرصت طلبانی مانند چرچیل است که در سر بزنگاه خود او را هم خواهد فروخت؟!
وحید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا