کشورها

ترفند فریبکارانه جدید مریم رجوی

طبق اخبار کاملا موثق دریافتی از البانی مریم رجوی دور جدیدی از نشست های موسوم به انقلاب جدید با شاخص هرعضو صد کانون شورشی را در مقر اشرف سه با لایه های مختلف تشکیلاتی شروع کرده است. مریم رجوی که خبر ورودش به البانی هنوز از طرف فرقه رجوی بصورت رسمی اعلام نشده با دوهدف وارد البانی شده است. هدف اول دیدار با مقامات دولتی و شخصیت های اجتماعی و سیاسی به منظور جلب حمایت های مردمی درالبانی و مخفی کردن ماهیت تروریستی خود و مقابله با نگرانی مقامات امنیتی از حضور فرقه اش در کشور آلبانی می باشد. مریم رجوی درنظردارد با کپی برداری ناشیانه از وضعیت گذشته عراق و دعوت از عشایر و گرفتن طومارهای کذایی اعلام حمایت سران عشایر و روسای طایفه ها که به بهای ریخت وپاش های مالی و کمک های اهدایی شیوخ سعودی صورت می گرفت، درالبانی هم همین بساط را پهن کند. درحالیکه شرایط البانی کاملا متفاوت باعراق است.
سرکردگان فرقه رجوی که فکر میکردند باانعقاد قرارداد سه جانبه با امریکا ودولت البانی وبی خاصیت کردن نقش کمیساریا درروند موضوع حقوق پناهندگی اعضا می توانند کنترل امور حقوقی اعضا را در انحصار خود در اورده و درشکل قانونی انها را از تمامی مزایای حق پناهندگی، اقامت، کار و دیدار با خانواده هایشان محروم سازد و بدین ترتیب با القاء اینکه شرایط سخت زندگی خارج از مناسبات فرقه سخت است انها را برای همیشه دراسارت خود داشته باشد، به انتقال از عراق تن داد.
طبق اظهارات اعضای جداشده در البانی براساس همین قرارداد نفراتی که از فرقه جدامیشوند باتوجه به اینکه دارای مدارک قانونی نیستند درشرایط موجود البانی امکان کار و دعوت ازخانواده برایشان وجود ندارد بسیاری از این افراد سالمند هستند وبیش از55 سال سن دارند وعمده این نفرات بدلیل عدم رسیدگی های پزشکی سالیان درتشکیلات فرقه با بیماری ها ومشکلات جسمی مزمن دست به گریبان هستند. بخش دیگری از همین اعضا بدلیل شکنجه های روحی و روانی دچار بیماری های روانی شده اند. براساس قرارداد ننگین مریم رجوی وکمیساریای البانی اعضا درصورت جدایی از هیچ گونه حق و حقوقی برخوردار نیستند.درماه گذشته کمیساریا به اعضای جداشده اعلام کرده که از سال اینده انها کمکشان را به جداشدگان قطع خواهد کرد واعضایی که مشکل دارند می توانند به تشکیلات مجاهدین برگردند. افزایش فشار به جداشدگان درراستای ترساندن اعضای داخل تشکیلات وممانعت از جداشدن انهاست انها باانتشاربولتن های داخلی اخبار ترسناک واغراق امیز از شرایط وخیم اعضای جداشده به اعضای مستقر در مقر اشرف سه می دهند و در نشست ها به انها القاء میکنند درصورت جدایی بامشکلات زیادی مواجه می شوند و هرکس جداشود به سرنوشت انها دچار میشود. درگذشته کمیساریای البانی نقطه امیدی برای اعضا بود که از فشارهای تشکیلاتی جانشان به لب امده وخواهان جدایی بودند. فرقه رجوی با این فشارها بزعم خود هم اعضای جداشده را خسته و ترغیب به مراجعه به دفاترش می کند وهم اعضای داخل تشکیلات را از جداشدن ناامید ومنصرف میسازد. ولی افزایش روند جدایی اعضا درطی ماههای اخیربه گونه ای است که مریم رجوی ودیگر سرکردگان این فرقه را به وحشت انداخته است. حضور سراسیمه مریم در البانی به همین منظور و برای علاج این مشکل می باشد. بخصوص اینکه به ضرب العجل 22بهمن 97 که مریم رجوی ان را سرفصل سرنگونی اعلام کرده بود نزدیک می شویم.رجوی همانند همیشه بدلیل عدم درک درست از شرایط جامعه ایران تظاهرات خودجوش مردمی را که خاستگاه صنفی داشته ودر اعتراض به مشکل گرانی و دیگر مطالبات بحق در دی ماه و پس از ان صورت گرفت را فراهم امدن شرایط سرنگونی تحلیل کرد و22 بهمن را سرفصل و مرحله سرنگونی اعلام نمود.
ادامه دارد
اکرامی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا