شروع دور جدید گدایی فرقه رجوی تحت عنوان همیاری ملی

فرقه رجوی هرسال فریبکارانه سفره گدایی خود را پهن می کند وبا مظلوم نمایی خاص خود ازهمه می خواهد که کیسه گدایی اش را پرکنند تا مثلا فرقه آنها را در راستای موضوع موهومی بنام سرنگونی هزینه کند حال این روزها هم مرتب درسایت ها وتلویزیون خود برای پهن کردن مجدد سفره گدایی خود تبلیغ می کنند.

حال چرا فرقه رجوی هرسال کیسه گدایی خودش را پهن می کند؟ آیا واقعا هزینه های سرسام آور فرقه در اروپا را با پول جمع اوری شده در برنامه همیاری خود تامین می کنند؟ آیا خرج ومخارج خورد وخوراک وهزینه های درمان حدود 2000نیروی پابه سن گذاشته با چندرقازی که دربرنامه همیاری ملی خود جمع می کنند تامین می شود؟ آیا رشوه هایی که به شخصیت های اروپایی برای شرکت آنها درمراسم هایشان می دهند با همیاری ملی تامین می شود؟ وآیا هزینه های آرایش ولباس های مریم قجربا همیاری ملی تامین می شود؟ آیا هزینه سرسام آورماهواره 24 ساعته برای پخش برنامه های کذایی خود را با همیاری ملی تامین می کنند؟ وانبوه سئوالاتی دیگر ازاین قبیل.

حال واقعیت امر چیست؟  باید گفت که فرقه رجوی دردوران صدام بارخودش را به لحاظ مالی بست. یک قلم صدام هزینه فروش 20درصد نفت درروز را به رجوی می داد این علاوه برمبالغی است که او به صورت دستی به سرکردگان فرقه می داد که فیلم تحویل دادن پول ازجانب ماموران استخبارات به عباس داوری بابت فروش اطلاعات موردی نظامی ایران به انها وبابت همکاری با ارتش صدام درجنگ موجود است. رجوی همان زمان با پول های صدام در اروپا وآمریکا شرکت های پوششی را برای تامین مخارج فرقه ایجاد کرد. یک قلم  مثلا پمپ بنزینی که مسلم اسکندرفیلابی معروف به فیل آبی عضو شورای فرقه مسئول آن است دراصل مربوط به فرقه است. بعد ازصدام هم فرقه رجوی به خاطرانجام ماموریت های جاسوسی وفروش اطلاعات هسته ایی ومنابع اقتصادی ایران به آمریکا ماهانه ازآمریکا مبالغ هنگفتی گرفته وهمچنان هم می گیرد.همچنین این فرقه طعمه خوار مدتهاست که درخدمت گاو شیرده منطقه یعنی عربستان قرارگرفته وازبابت مزدوری وجاسوسی برای این کشور مبالغ هنگفتی می گیرد بطوریکه بنا به خبرهای موثق هرساله بخشی ازمخارجی که فرقه برای گردهمایی خود درفرانسه هزینه می کند ازعربستان دریافت می کند. پول هایی که این فرقه ازرژیم صهیونیستی بخاطر فروش مسائل هسته ایی وشرکت درتروردانشمندان هسته ایی ایران گرفته جای خود دارد.

بنابراین می بینید که اصلا فرقه رجوی مشکلی در تامین مخارج خود ندارد وموضوع برنامه همیاری ملی یا همان پهن کردن کاسه گدایی اش به این خاطر است که می خواهد موضوع مبالغی که ازبابت مزدوری ازکشورهای ذکر شده ودشمنان مردم ایران می گیرد را بپوشاند .حال اگر فرقه رجوی با سیاست مزدوری برای صدام بخصوص دردوران جنگ تحمیلی به جایی رسید با ادامه روند سیاست مزدوری خود برای عربستان،آمریکا ورژیم صهیونیستی هم خواهد رسید.اما باید گفت که همه اقدامات خیانت آمیز فرقه رجوی در سینه تاریخ ثبت شده ومردم ایران سالهاست که فرقه رجوی را درزمره خائنین به کشورقرارداده وبه هیچ قیمتی ازآنها به خاطر خیانت های سالیانشان نخواهند گذشت. قطعا بازمانده های رجوی هم همچون خود اوازصحنه اجتماعی تاریخی محو ودیگرنشانی ازآنها باقی نخواهد ماند.

حمید دهدار

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا