وارونه نمایی

رطب خورده منع رطب کی کند؟!

خانم زهرا بیسادی نامی در مورد حقوق بشر و بیانیه های مربوطه مطلبی در سایت های اینترنتی مجاهدین خلق منتشر کرده ودر قسمتی از آن آورده است:
” سازمان مجاهدین خلق با حمایت و هدایت هوشیارانه تمامی اعتراضات و اعتصابات آزادی خواهانه معترضین نشان میدهد که همواره همدل و همراه مردم در هر لحظه بوده و هست و برای آزاد شدن ایران از دست دژخیم سفاک آخوندی تمام تلاشها را خواهند کرد”.
درجواب این ادعا، بسادگی میتوان گفت که” رطب خورده منع رطب کی کند”؟!
رهبران یک سازمان مافیایی بنام مجاهدین خلق که در نقض حقوق بشر درمیان اعضای خود بی نظیرند، چرا باید برای مردمی که دل خوشی از آنها نداشته و دربرابرشان درحد مخالفین آن وحتی دشمنان ظاهر میشوند، دل سوزانده وازحقوق انسانی شان دفاع کند؟؟!!
آیا این امر چیزی جز اشک دروغین تمساخ در برابر قربانی وطعمه اش نیست؟
یا مثلا زمانه عوض شده وباید که حقوق خودی ها را نقض نموده وازحقوق غیر خودی ها دفاع کرد؟
یعنی شرط لازم وکافی برای دفاع ازحقوق مردم، نقض حقوق خودی هاست؟
یا قضیه عبارت ازاین است که دفاع ازحقوق خودی ها (اعضای سازمان) یک معامله ی نقدی است وبرآوردنش به ثبوت عینی نیاز دارد وبنابراین باید آنرا خط زد ودرمقابل به کشیدن چک های بی محل ازبابت حقوق مردم (غیر خودی ها) دست زد تا هم نقض حقوق خودی ها را درسایه قرار داد وهم مبارزات مدنی گروهی ازمردم را با این نوع حمایت لوث کرد.
ما که مردم داخل نشین باشیم، ازابتدا میدانیم واین دانسته ی خود را باشما درجریان گذاشته ایم که حمایت مزورانه ی شما ازاین خواست ها، حکم زهر هلاهلی برای این مبارزات دارند و چرا؟
برای اینکه اغلب مردم میدانند که مجاهدین رجوی دست به ترورهای بی نظیر وپرتعداد زده، بعنوان ستون پنجم دشمن متخاصم وارد جنگ با سربازان کشور خود شد، کمیته ی مرکزی را منحل وقدرت را دراختیار انحصاری رجوی درآورد، اساس خانواده را برهم زده ویک حکومت قبرستانی در مقر مجاهدین برقرار کند وفاتحه ی هرچه بشر است وحقوق آنرا خواند.
اگر چنین جریانی بخواهد ازمبارزات مدنی- صنفی گروهی ازمردم ایران حمایت کند، این مبارزات را ضعیف وبی پشتوانه خواهد کرد.
دنیا را چه دیدی!
شاید هدف هم همین موضوع باشد واین سازمان برای هزارمین بار، دشمنی خود با مردم ایران ومنافع ملی آنرا، این باربدین شکل مزورانه عملی کند.
همچنین:
“…امید که پیروزی زود هنگام شیرین سازمان مقاوم مجاهدین را بر حکومت… مشاهده کنیم و دست در دست هم ایران ویران را تبدیل به بهترین مکان برای زندگی توام با حقوق اولیه انسانی و بشری لایق مردم بسازیم”.
مانعی ندارد!
شما کمک کنید که اعضای سازمان مجاهدین که دراسارت فکری و فیزیکی رجوی قرار دارند، رها شده و اختیارات یک انسان عادی را داشته باشند وبعد ازاینکه اعتمادی کسب شد، دراین کارهای خیرهم، همت بخرج دهید.
سیروس غضنفری
عضو جدا شده از سازمان مجاهدین

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا