نامه جداشده های فرقه رجوی به کمیساریای محترم ملل متحد در آلبانی

کمیساریای محترم ملل متحد در آلبانی
احتراما ما جمعی از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق که هرکدام سالیان از بهترین لحظات عمروجوانی خود را در توهم مبارزه برای آزادی و رفاه اقتصادی مردم ایران دراین سازمان گذرانده ایم وتجارب سالیان حضور حرفه ای درتشکیلات این سازمان ما را به درک و شناخت عمیقی نسبت به ماهیت ضددمکراتیک و مناسبات فرقه گرایانه مسعود و مریم رجوی رهبران آن رساند. بطوریکه باپذیرش سخت ترین فشارها و تهمت ها تصمیم به جدایی و یا فرار از انها گرفتیم؛ خواسته های زیررا به استحضار می رسانیم که امیدواریم باتوجه به مسئولیت شما بعنوان نخستین مسئول حقوق شهروندی پناهجویان ایرانی در آلبانی مورد توجه وبررسی قرار گیرد:
1-اخبار بشدت نگران کننده که از البانی به ما می رسد حاکی از ان است که اعضای جداشده از این سازمان که طبق تعاریف جامعه شناسانه کاملا عملکرد فرقه گرایانه دارد، بشدت به لحاظ ازادی های اجتماعی وحقوق شهروندی از جانب مسئولین مجاهدین خلق تحت فشارهستند. انها حتی دربرخی موارد باقطع مستمری ماهیانه مواجه هستند که شرایط زندگی را برانها بسیارسخت نموده است. این شیوه از طرف رهبران مجاهدین خلق باهدف خسته و فرسوده کردن اعضا و ناامید کردن انها از نهادهای حقوق بشری و زندگی شرافتمندانه و آزادانه صورت می گیرد تا انها را مجبور به بازگشت به زندان مانز ویا مقراشرف سه نمایند واز طرف دیگر باسیاه نمایی و وارونه نشان دادن شرایط بیرون از کمپ مانع از جدایی دیگر اعضای ناراضی گردند.
2-طبق قوانین و استانداردهای مندرج در حقوق بشر سازمان ملل، اعضای سازمان مجاهدین بصورت مستقل و بدون وابستگی سازمانی در آلبانی پناهجو محسوب شده ومی بایست از تمامی حقوق شهروندی وپناهندگی برخوردار باشند. ولی متاسفانه رهبران این سازمان درعراق با انعقاد یک قرارداد بیشرمانه وغیرقانونی و بدون اطلاع اعضا با دولت آلبانی و کمیساریا خودرا درالبانی قیم اعضا قلمداد نموده و بااستناد به همین توافق یک جانبه بدیهی ترین حقوق اعضا را نقض می کند و متاسفانه دولت آلبانی وکمیساریای تحت نظر شما هم تاکنون به مسئولیت های خود عمل نکرده است. ما بعنوان اعضای سابق ضمن حمایت ازخواسته های بحق اعضای این سازمان وبویژه جداشدگان درالبانی از شخص شما درخواست داریم که بیش از این تحت تاثیر شیوه های فریبکارانه سران این سازمان قرارنگرفته وبه مسئولیت انسانی خود درقبال به رسمیت شناختن حقوق پناهندگی این اعضا عمل نمایید.
با ارزوی اینکه حقوق انسانی پناهجویان ایرانی قربانی زد و بندهای سیاسی و منافع مادی نشود و این قربانیان بتوانند همانند دیگر انسانها آزادانه درکنارخانواده های خود قرار گیرند.
بااحترام
اعضای سابق وجداشده سازمان مجاهدین خلق درخوزستان
رونوشت:
1-کمیساریای ملل متحد درژنو
2-نخست وزیرمحترم البانی
3-سفارت جمهوری اسلامی ایران درالبانی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا