سرنگون می کنیم

رهبر گور به گور شده مجاهدین، هر بار از دیار باقی، پیامی می دهد و زمانبندی جدیدی اعلام می کند، در آخرین این پیام ها، ضرب الاجل بهمن 97 را برای سرنگونی اعلام کرده است، وعده سرنگونی ساز و کاری می خواهد که درآن پیام و گرفتن تعهد ماندن تا آن موقع، مشخص نشده با چه سازو کاری می خواهد سرنگون کند و چشم اندازی متصور نیست.
تحقق سرنگونی جمهوری اسلامی، الزاماتی را مطالبه می کند که از عهده رجوی و حتی پدرجد رجوی، بر نمی آید.
رجوی در پیامش اعلام کرده بود که کسانی که می خواهند جدا شوند، تا آن زمان صبر کنند و اگر رژیم سرنگون نشد، هرجا که می خواهند بروند.
الان در بهمن ماه 97 بسر می بریم، اگر به قول رجوی” رژیم”، تا آن موقع سرنگون نشود و وارد چهل ویکمین سال حیات خود شود، بازتاب این سرنگون نشدن، برای فرقه رجوی بسیار شکننده و مخرب خواهد بود. پس شمارش معکوس برای خود فرقه رجوی آغاز شده و زنگ ها برای رجوی ها به صدا درآمده است.
از زمانی که فرقه رجوی به آلبانی وارد شده است، برابر آمار مستند، حدود 400 نفر جدا شدند. این روند رهائی نیز بی وقفه ادامه دارد، اما رجوی از زمان ورود به آلبانی، سرفصل مهمی نداشته است. اما اکنون حدود 10 روز به سرفصل مهم اعلامی از سوی رجوی زمان داریم. در سرفصل ها هم دیدیم که سونامی ریزش اتفاق افتاده است. سونامی، بدین معنی است که همانند سرفصل گرفتن تعهد جدید مبنی بر پناهنده شدن به دولت عراق، اتوبوس ها نفرات جداشده را به کمپ آمریکائی ها می بردند.
یعنی اتوبوس، اتوبوس، نفرات از سازمان جدا می شدند، بدون زندان و شکنجه! قبلا هر کس که درخواست جدائی داشت، ماهها در زندان انفرادی محبوس و از جمع جدا می شد، اما درآن سرفصل شب در سازمان خوابیده بودیم، و فرداشب از سازمان آزاد شده بودیم و این مثل یک معجزه بود. پس در آلبانی هم قاعدتا باید منتظر اینطور سونامی باشیم.
الان مریم رهائی، باید یک فیلی هوا کند که همه را قانع کند که در سازمان جهنمی او بمانند. وگرنه این سرفصل کار خودش را خواهد کرد.
هزار بار به این مسعود رجوی کودن، گفته بودم که، عزیز دل برادر! یک فرد سیاسی، یک مدعی رهبری سیاسی و … زمان اعلام نمی کند! زمان نمی دهد! زمان مشخص نمی کند!
رجوی، گفته که سران جمهوری اسلامی، جشن چهل سالگی انقلاب را نخواهند دید.
یعنی حکومت ایران، قبل از چهل سالگی سرنگون خواهد شد.
آقای انیشتین! آقای همه چیز دان! آقای رجوی! اگر نشد چی؟ اگر نشد نوبت سرنگونی خودت است.
خودت گفته بودی: یا ما سر خصم کوبیم به سنگ، یا او سر ما به دار سازد، آونگ!
پس اگر 22 بهمن رد شد و حکومت سرنگون نشد، خودتان باید یک بلائی سرخودتان بیاورید وگرنه …
البته من فقط مسئله طرح نمی کنم، راه کار و پیشنهاد هم می دهم، بعنوان اولین قدم، باید انقلاب کذائی مریم را باطل کنید، ازدواج و … باید آزاد شود! در قدم دوم یک عده را باید قربانی کنی، بدین ترتیب که تقصیرهمه حوادث را به گردن آنها بیاندازی، حتی اگر لازم شد باید مریم را به قربانگاه ببری! بگذریم …
قانونمند اگر بنگریم، ریزش گسترده نیروئی در چشم انداز نزدیک است! رجوی هم هیچ غلطی نخواهد توانست بکند.
اعلام سرفصل مشخص، بهائی می خواهد که باید رجوی، این بار دست در جیب کند و خرج کند.
سرفصل نزدیک است، عقربه ثانیه شمار، به ضرر رجوی ها، بی هیچ توقفی، در حرکتی شتابان می تازد! هرچه خواهد شد، باید این بار یکی از دوطرف این نبرد، بهائی سنگین را بپردازد، اما تجربه نشان داده است که کسی که سرفصل اعلام کرده، باید بیشترین بهاء را بپردازد.
اگر این بار رجوی نتوانست، ما جداشدگان، رجوی را سرنگون خواهیم کرد. زمان نمی دهیم، اما سرنگونی فرقه رجوی، این بار بیش از هر زمان دیگر در دسترس است…
گروهی از جداشدگان

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا