نقض مرز سرخ های تشکیلاتی توسط اعضای مستقر در اشرف 3

بر اساس خبرهای دریافتی و کاملا موثق از مقر اشرف سه، مسئولین رده بالای فرقه از نقض مرزهای سرخ تشکیلاتی توسط اعضا به هنگام خروج از مقر اشرف سه کاملا مستاصل و درمانده شده اند. و وحشت از احتمال گسترش درسطح وسیع تشکیلات سراپای انها را گرفته است. درطی سالیان و بخصوص بعد از بحث های انقلاب و طلاق ارتباط باجنس مخالف واستفاده از مشروبات الکی برای اعضا مرز سرخ و بمثابه نقض عهد و خیانت به رهبری محسوب می گردید. بعد از انتقال اعضا از فضای بسته عراق به آلبانی که شرایط آن با عراق کیفا متفاوت بود اعضا بدلیل قرار گرفتن در ملا اجتماعی و برقراری تماس بامردم البانی درمعرض تغییر رفتاری قرار می گرفتند وبدین ترتیب محدودیت ها و جبرواجباری که بعنوان یک ارزش طی سالیان برانها تحمیل شده بود به مرور زمان رنگ باخت.
درابتدا این تغییر رفتار و عملکرد در کردار در شکل و میزان محدود نمود عینی پیدا میکرد ولی اکنون به لایه های بالاتر تشکیلات هم نفوذ پیدا کرده است. بطوریکه که مسولین رده بالای فرقه را مجبور به واکنش درقبال این پدیده نوظهور نموده است. بنا به گزارشات مهدی ابریشم چی (شریف) درجلسه ای که برای لایه های مختلف اعضا گذاشته به انها گوشزد کرده که مقامات امنیتی دولت البانی به انها گزارش کرده اند که اعضای شما به محض خروج از مقراشرف سه به محل های فروش مشروب و یا ارتباط گیری باجنس مخالف اقدام میکنند. باید مراقب باشید ادامه این کارها ممکن است منجر به بیماری شما شود.این گونه موارد بحدی گسترده شده ودرمیان اعضا شیوع پیدا کرده که مهدی ابریشم چی اصل قضیه را پذیرفته و فقط توصیه میکند مراقب سلامتی خود باشید واین نشان می دهد که کنترل اوضاع از دست وی ودیگر مسئولین خارج شده است. به گفته برخی اعضای جداشده میل مصرف مشروبات الکی به بالاترین فرماندهان هم رسوخ پیدا کرده وانها بهنگام امدن به شهر اقدام به مصرف میکنند. البته برای اعضایی که سالیان طولانی بدلیل انقلاب مزخرف مریم مجبور به جدایی از همسرانشان شده اند وکانون خانواده انها از هم گسسته این موارد بخصوص دریک فضای ازاد کاملا طبیعی وقابل پیش بینی است.
مریم رجوی درنشست های کذایی موسوم به انقلاب ادعا کرد که می خواهد مسله غرائز جنسی را دربین مردان وزنان برای اولین بار درتاریخ به یمن انقلابش حل کند. البته اعضایی که دراین فرقه بوده اند بخوبی میدانند که اصرار مریم رجوی به تحمیل این تز و طلاق اجباری تا کجا تشکیلات را در فساد فرو برد و اعضا تحت فشار و اجبار و برای حل مشکل خود دست به کارهای ناصوابی میزدند. تمایلات و کشش عناصر به اصطلاح انقلابی و گوهرهای بی بدلیل انقلاب کرده حتی به حیوانات و پرندگان و خزندگان هم کشیده شد. به نحوی که موج سرکوب و تبعید حیوانات از پادگان اشرف در دستور کار قرار گرفت. درپادگان اشرف بدلیل شرایط خفقان و حصارهای فیزیکی و جو امنیتی و از همه مهم تر برخورداری از حمایت سیستم های امنیتی صدام تاحدودی رجوی می توانست غرائز جنسی اعضا را سرکوب نماید ولی درفضای البانی چنین امری امکان ندارد وبحث ها و نشست های ایدئولوژیکی هم کارایی گذشته را ندارد. به همین دلیل تمایلات وکشش های طبیعی اعضا که درسرشت هرانسانی است این چنین سرباز میکند وکاری هم از دست مریم رجوی ودیگرسرکردگان ساخته نیست این یک پدیده جدید درتشکیلات فرقه بعداز سالیان است که تمایلات اعضا از شکل تصور و خیال، شکل عمل بخود می گیرد. در کنار معضلات سیاسی و بن بست تشکیلاتی مبارزه با تمایلات بحق ومشروع اعضا چالش دیگری است که منبعد مریم جوی با ان روبرو خواهد بود. واقعیت این است دیگر نسخه ای که مریم درطی سالیان برای سرکوب میل به غرائز جنسی اعضا پیچده بود کارایی خودرا از دست داده است و از طرف اعضا دیگر مرز سرخ محسوب نمیشود.
اکرامی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا