پیام آقای نادر چپ چاپ به بچه های اسیر درآلبانی

به نام خدا
نادر چپ چاپ هستم ، سلام عرض می کنم به دوستان عزیزم ، دوستان قبلی ام در قرارگاه اشرف ، از اینکه تبلیغ می کنند اگر بروید سراغ زندگی عادی ، تحت اذیت و آزار قرار می گیرید ، نه این حرفها نیست. الان من 15 سال است که از اونجا آمدم ، رفتم پی زندگی خودم ، ازدواج کردم ، بچه و کار و زندگی ، هیچ کس با من کاری ندارد ، هیچ اجباری هم نیست که حتما بیا به این همایش یا جای دیگر …


طبق میل خودمان می آئیم ، برای اینکه شما را آگاه کنیم ، بگوئیم که یک مدتی ، چند سالی آنجا با هم بودیم ، این حرفهائی که به شما می گویند ، اگر بروید آنجا ، اذیت و آزار می کنند ، خانواده تان را اذیت می کنند ، جایگاهی توی اجتماع ندارید ، این حرفها دروغ است ، همه می روید سراغ زندگی خودتان ، دراختیار خودتان هستید ، فقط این را از همه تان می خواهم که خودتان را نجات بدهید و این حرفهای آنها همه دروغ است .

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.