ژست مدرن گرایی در قالب واپسگرایی – قسمت دوم و پایانی

تناقض شکل و محتوای فرقه رجوی
درتشکیلات فرقه رجوی درپادگان اشرف اطلاع رسانی وتغذیه اخبار وتحلیل های سیاسی از طریق کاست هایی که گزارشات خبری از قبل روی آن ضبط شده بود دراختیار اعضا قرار می گرفت. ویدئو و سیستم پخش کننده در یک اتاق که به ان اتاق فرهنگی گفته می شد قرار داشت و یک نفر تحت عنوان فرهنگی در سه نوبت صبح (صبخانه)، ظهر(نهار) وشب(شام) بمدت نیم ساعت مسئولیت داشت که اخبار روز که البته از قبل توسط مسئولین مربوطه دست چین وسانسور شده بود را پخش کند. مسئول فرهنگی بدلیل اینکه بعداز اتمام برنامه خبر و اتمام مدت زمان کاست برنامه زنده تلویزیون عراق درسالن پخش میشد مجبور بود جهت کنترل، نهار را درهمان اتاق فرهنگی صرف نماید.
دریکی از روزها که مسئول فرهنگی برای انجام کاری به بیرون از سالن رفته بود نوار کاست قطع وبرنامه زنده تلویزیون عراق در سالن پخش شد. رقص عربی زنان با بدن های نیمه برهنه غوغایی عجیبی براه انداخته بود. همه هاج وواج به یکدیگر نگاه می کردند! مسئولین فرقه دو دستی بر سرمی زدند که فرهنگی کجاست که انقلاب خواهر مریم برباد رفت. زنان مویه می کردند که وا مصیبتا انقلاب خواهر مریم سوراخ شد. تعدادی از اعضا را بدنبال فرهنگی فرستادند تا بیاید تلویزیون را خاموش کند عجیب هیچکدام از نفرات وبخصوص فرماندهانی که ادعا داشتند می خواهند عملیات سرنگونی را فرماندهی کنند به ذهنشان نزد که می توان دگمه تلویزیون را از همان داخل سالن خاموش کرد و نفرات به دنبال مسئول فرهنگی درسطح مقر فرستادند.تحت تاثیرهمین عملکرد وقتی به ایران برگشتیم تا مدتها نمی توانستیم با ریموت تلویزیون را روشن وخاموش کنیم وهمچنان منتظر فرهنگی بودیم. خویشاوندان واشنایان از این میزان دست وپا چلفتی ما تعجب می کردند وسئوال اساسی انها این بود که با این طرز تفکر واین میزان عقب ماندگی درعصر تکنولوژی می خواستید دولت ایران را سرنگون ومردم ایران را ازاد کنید؟! ایا اول بهتر نبود خودتان را از ذهنیت عقب مانده و طرز تفکر ارتجاعی ازاد می کردید؟! عملکرد هر عضوفرقه ونگرش او به دنیای خارج از تفکر، دگم وبسته فرقه ای نماد عینی و واقعی تناقض وحشتناک شکل و محتوای فرقه رجوی است. این عملکرد در تمامی باورهای مذهبی، تاریخی و سنتی خود رانشان می دهد.
اکرامی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا