مجاهدین چگونه کانون شورشی جذب می کنند!

من بعنوان یکی از قربانیان فریب ونیرنگ فرقه مجاهدین خلق لازم دیدم برای اطلاع وروشن شدن افکار عمومی وهمچنین هشدار به نسل جوان برای هوشیاری درقبال شیوه های فریب وجذب این سازمان این نامه را بمثابه یک احساس مسئولیت درقبال نسل جوان این کشور بنویسم. تا در قبال شیوه های فریبنده سران ان هوشیار ومراقب باشند.
موضوع ازاین قراراست که این سازمان بواسطه یکی از خویشاوندانم که سالها از او اطلاعی نداشتم از طریق شبکه مجازی وکانال تلگرام با من ارتباط برقرار کرد. درابتدا از اینکه چگونه بعداز سالیان قطع ارتباط شماره من را بدست اورده خیلی تعجب کردم ولی مسائل عاطفی وخویشاوندی وحس کنجکاوی نسبت به اطلاع از وضعیت ایشان بعد از سالیان بی خبری و اینکه اکنون کجاست و چکار می کند صرفا از موضع عاطفی به پیامش پاسخ دادم. باتوجه به اینکه کدهایی از خودم واعضای فامیل میداد تشخیص دادم که خودش می باشد وبه او اعتماد کردم.تماس های روزهای اولش درحد سلام واحوالپرسی بود ولی مدتی بعد اقدام به ارسال عکس وفیلم از فعالیت های مجاهدین خلق کرد ودرادامه فیلم هایی از اعتراضات واعتصاب ها درداخل کشور برایم فرستاد.
برای من قدری تعجب اور بود که بعداز سالیان دوری فامیل بجای پرداختن به اقوام وبخصوص اطلاع از وضعیت خواهران وبرادرانش عمده پیام هایش مضمون سیاسی دارد؟ در برخوردهای بعدی دریافتم که بهنگام تماس عده دیگری به او خط می دهند و بعضا فرهنگ پیام ها تغییر می کرد.حدس وشک من درست بود چون درپیام های بعدی سعی در تحریک من وایجاد انگیزه کاذب برای شروع فعالیت علنی کرد.

مثلا از من پرسید میدانی که دیگر کار رژیم تمام است و سراسر شهرها شلوغ شده؟ پس توهم باید دست به کارعملی بزنی و با جذب دیگر جوانان شهر کانون شورشی تشکیل دهی و به شعارنویسی و گرفتن فیلم از تجمع های اعتراضی مردم بپردازی!

وقتی من به او گفتم کسی را نمی شناسم. گفت مهم نیست خودت بنویس وهربار یک شماره بنویس مثلا یک تا بیست را زیر شعارها بنویس تا همه فکر کنند 20کانون شورشی دراین شهر فعالیت دارند ولی باید شعارها را تغییر بدهی. از این نحوه برخورد غیرصادقانه اش خیلی بدم امد وبعداز اینکه احساس کردم می خواهد از رابطه خویشاوندی سواستفاده کند وارتباطش از حیطه خانوادگی خارج شده تصمیم به قطع ارتباط با اوگرفتم وخوشبختانه هوشیاری من در برخوردها باعث شد این سازمان بواسطه اقوامم نتواند از من سواستفاده نموده و برایم مشکل امنیتی ایجاد کند. تجربه این تماس به من اموخت که :
اولا:این سازمان باسواستفاده از رابطه خویشاوندی اعضا وانگشت گذاشتن روی مسائل عاطفی سعی درفریب وجذب افراد جوان ونااشنا به تاریخچه سراسرخیانت امیز سازمانشان را دارد
دوما:کانون های شورشی به هیچ وجه اصالت وجودی ندارد وصرفا محصول دستگاه دروغ پرداز سازمان است. سران این سازمان با بکارگیری شیوه های پیچیده مغزشویی وفریب اذهان جوانان تلاش میکنند نسل جوان رابدون اینکه درتماس ها خودرا علنی کند بدام بیندازد که خوشبختانه در اکثرموارد سرشان به سنگ خورده است. ماهیت پلید وعدم صداقت وسواستفاده این سازمان از عواطف واحساسات خانوادگی برایم مشخص شد وبزرگ ترین تجربه تماس هایم بود.
دراخر از تمامی خانواده هایی که عضوی دراین سازمان دارند وبخصوص نسل جوان که عمدتا متکی به احساس وشور وعاطفه هستند درخواست دارم که فریب سران این فرقه بخصوص درفضای مجازی را نخورند ودربرخورد باچنین تماس هایی هوشیاری لازم را داشته باشند
باارزوی افشای همه توطئه های این سازمان وازادی اعضای دربند فریب
بااحترام ص. د

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا