نتیجه آکسیون های خیابانی مجاهدین در غرب

بازهم ولگردی و خیابانگردی رجوی ها، ثمری نخواهد داشت

برای توجیه عدم موفقیت باند رجوی برای اجرای شوی مسخره ی” ویلپنت” که آش دهن سوزی هم نبود و آنها القاء میکردند که فتح الفتوحی درکار است ، رجز خوانی های مریدان رجوی برای آکسیون های خیابانی در غرب – که کار بسیار عادی دراین کشورهاست – با شدت زیاد شروع شده است!
یکی ازاین بچه مرشد های رجوی در نوشته ای میگوید:
… مبارزه اساسا کار ساده و آسانی نیست. هر دوره هم شرایط و ویژگیهای خاص آن دوره را داشته است که عبور از آن دوره ها هم احتیاج به رهبری ذیصلاح و خلاقیت جهت برون رفت از پیچیدگیها و سختیهای آن دوره را احتیاج داشته است“.
بدی کار این است که هم مبارزه کار سختی است وهم شما رهبری ذیصلاح را برای اداره آن ندارید و تازه، اینهم در صورتی است که بتوان کارهای خائنانه و مزدورانه شما را مبارزه نامید!
درصورتی که کار از بن خراب بوده و خانه ازپای بست ویران است!
دوباره :
در امتداد همین خلاقیت و عمل به قانونمندیهای” علم مبارزه” هست که بعد از اصل پایداری بهر قیمت در اشرف, جهان به پشتیبانی از اشرف قیام کرد و وجه غالب سیاست جهانی بناچار همسویی با خواسته های مقاومت را تا حدی درپیش گرفته است“.
زمانی که شما مدافعان منافع کثیف یک درصدی های تا خرخره متنعم جهان را ، بعنوان رهبر، سخنگو و یا صاحب جهان برسمیت شناخته و شب و روز به ثناگویی آنها مشغول هستید ، نشان میدهید که هیچ چیزی ازعلم مبارزه نمیدانید و قرارهم نیست که بدانید که مبارزه نمیکنید ولازمش ندارید وبجای آن به شغل شریف؟؟!! جاسوسی وخیانت به میهن مشغولید!
بعبارت دیگر ، دانستن علم مبارزه ، بکار شما نمیآید ولازم به صرف وقت برای آموختن آن نیست!
بدتر اینکه همین نمایندگان نیم درصدی ها هم اخیرا ، التفات کمتری بشما نشان میدهند و شما فعلا مجبور به ادامه ی زندگی ذلت بار خود درزیر حمایت اسرائیل وعربستان هستید که شواهد موجود نشان میدهد که طول این عمر ننگین، زیاد نیست!
بازهم :
رژیم ولایی ایران در بن بست همه جانبه طرح انهدام تجمع قدرتمند ویلپنت در پاریس را سال پیش مورد هدف قرار داده بود. با این تصور ارتجاعی که حالا که در انهدام مقاومت اشرفیان شکست خورده است بتواند ضربه کاری را برتجمع سالانه حامیان مقاومت فرود آورد که شکست اش مضاعف بلکه هزار برابر شد“.
استارت انهدام سازمان مجاهدین خلق را ، خود مسعود رجوی با انجام ترورها و قربانی کردن اعضا وسپس پناه بردن به دامن دشمن متخاصم ومتجاوز ، برهم زدن اساس خانواده ها، حرمسرا بازی ها و برده تولید کردن هایش زده بود واین موجود نمیتوانست به عمری که شایسته ی یک سازمان اپوزیسیون است ، ادامه دهد وبنابراین جمهوری اسلامی احتیاجی به اقدام علیه شما نداشته است چرا که شما ریشه خود را باتبر جنایت ها و وطن فروشی هایتان زده اید. اقداماتی که شما بعنوان اتهام مطرح کرده وچند صباحی با کمک سرویس های اسرائیلی وعربستانی جنجال راه انداختید.
اما واقعیتی در رابطه با برخورد دولت ایران با شما وجود دارد وآن عبارت از این است که با تکیه برکارنامه ی سیاه شما، به دنیای غرب پیام دهد که شمایی که از چنین گروه جنایتکاری حمایت می کنید و بااین رفتار نشان میدهید که دموکراسی خواهی تان تا چه حد قلابی است!
بعبارت دیگر، نام شما را مطرح میکنند تا جواب ایرادهای غرب را بدهد!
همچنین :
در ادامه هزار خیابان در داخل و خارج, شنبه ۱۵ ژوئن ۲۰۱۹ با فتح خیابانها در بروکسل ( بلژیک) تروریسم رژیم افشا خواهد شد. فریاد زده خواهد شد که وزارت اطلاعات ملایان را هم باید وارد لیست تروریستی جهانی کرد“.
دراغلب پایتخت های اروپایی بطور مرتب آکسیون هایی تشکیل میشود وآنها اینقدر ندید بدید نیستند که درمقابل مشاهده ی تظاهرات جلیقه زردها و تشکل های عظیم کارگری ، وقعی به این ولگردی های خیابانی شما بدهند!
ضمنا، قرار دادن یک نهاد رسمی یک دولت عضو قدیمی سازمان ملل متحد، وجاهت قانونی ندارد!
همینطور :
ما بارساندن صدای خلقهای ایران و کانونهای شورشی در تظاهرات بزرگ و خیابانی ۱۵ ژوئن در بلژیک با همبستگی ملی و فعالانه شرکت می کنیم.بعدا هم فتح خیابانها در امریکا و سایر شهرهای جهان ادامه می یابد “.
پس شما دارید خیابان های آمریکا را که حاکمیت اش دشمن” خلق قهرمان ایران” است ، فتح میکنید ولابد جریانی را به عقب نشینی وا میدارید؟؟!!
آیا اینها مردمان آمریکا هستند یا دولتش؟!
این خیابان ها بنفع چه کسی وبرعلیه چه کس دیگر فتح میشود؟!
نکند که میخواهید این خیابان ها را به” خلق قهرمان ایران” هدیه نموده و بگوئید که به دهه ی 40 برگشته وانقلابی شده اید؟؟!!
یعنی شما بدون اعلام قبلی، مواضع 40 ساله ی خود را تغییر داده و میخواهید کاری بکنید کارستان؟!
اما دراین میان یک چیزی هم هست که تولید اغتشاش ذهنی میکند :
” توبه ی گرگ ، مرگ است”!
صابر

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا