مریم رجوی

مریم رجوی به خاطر جنایاتش محاکمه شود

کنفرانس رسوای تیرانای مریم رجوی ، درآخرین قسمت های خود به مسئله ی اعدام های سال 1367 اختصاص یافت و او طی یک سخنرانی پیشنهاد کرد که باید عاملان و مجریان مربوطه این اعدام ها مجازات شوند.
او دراین سخنرانی خود بار دیگر رویه ی تزویر، ریا و کتمان قسمت بزرگی از حقیقت را درپیش گرفت وکماکان ، یگانه به پیش قاضی رفت!
مثلا او میتوانست بگوید که یک طرف مهم قضیه شخص مسعود رجوی است که با اعلام جنگ مسلحانه، حضور در عراق وتشکیل یک واحد بزرگ تروریستی وجنگی ، حمله ی نظامی تمام عیار به ایرانی که سرانش مشغول مذاکره برای برقراری صلح بودند ، نقش بسیار مهمی در متشنج شدن جو داشت!
خود وی نیز ابتدا بعنوان سوگلی منشی خاص مسعود رجوی وسپس همسر نامشروع او ، سهم نقش معاونت ومباشرت درایجاد این وضعیت را داشته است!
ازاین رو ، اگر مسعود مرده باشد ، ازجهت مسائلی که شمرده شد، متهم اصلی این پرونده ای که باید باز شود ومعلوم نیست که چه ارگانی مایل وقادر بانجام این کار خواهد بود ، شخص مریم رجوی خواهد بود!
این یک طرف قضیه است.
طرف دیگر قضیه آنست که ، باند رجوی به معاونت یا مباشرت مریم رجوی، بارها به ایران حمله کرده و اسرایی را ازسربازان ایران کشته واسیر نموده وآنگاه به نیروهای نظامی خود که کاری جز ویرانی کشور وکشتار مردم ایران نداشت، افزوده است که این جرمی بزرگ وقابل مطرح درهر محکمه ی صالحه ای است!
توسعه ی فساد اخلاقی درداخل مناسبات که نتیجه ی متلاشی کردن خانواده ها بود، جرم نابخشودنی دیگر مریم رجوی است!
او مرتکب قتل های قابل توجهی درداخل تشکیلات شده وسربه نیست کردن هایی را مرتکب شده که اگر قرار باشد دادگاهی تشکیل شود ، تمامی جزئیات ماجرا با توجه به شاهدان پرتعدادی که وجود دارد ، روشن خواهد شد!
او اقلا در شتشوی مغزی اجباری هزاران نفر نقش درجه اول ویا دوم دارد که بمنزله ی نوعی نسل کشی است که قابلیت هرنوع مجازاتی را دارد!
جاسوسی برعلیه ایران و برای کشورهای متخاصم جرم بزرگی است که بخاطر اعترافات دائمی مریم ، احتیاج به شهودی هم ندارد!
با این وضع، آیا مریم بازهم حاضر است که محکمه ی عادلانه ای تشکیل شود تا بساط اورا درهم پیچیده ودرزندان دائمی اش نگه دارد؟!
گروهی از خانواده های تبریزی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا