وارونه نمایی

اوج استیصال شان چه شکلی خواهد بود؟

جمشید پیمان نامی که کم و بیش در میان عمله های رجوی بیا وبرویی دارد، نوشته است :
” اگر مقاومت سرفراز ایران در اوج اقتداراست و … رژیم آخوندی را به خاک مذلت مالانده است، نتیجه کوشش و مبارزه همه جانبه، جانانه، بی امان و توام با شکیبائی و پایداری او است”.
اگر نام فرارهای روزانه اعضای سازمان مجاهدین از چنگال مریم و … ، به بند کشیدن هرچه بیشتر اعضای نگون بخت این مقاومت رجوی ، سقوط تا ته چاه امپریالیزم ودشمنی بی همتا با منافع ملی ایران و … ، سرفرازانه تعریف شود ، استیصال چه مشخصاتی دارد جمشید خان.
سپس :
“بهتر از من می دانید که هیچ دری، دریچه ای و حتا روزنی به خودی خود یا بنا به تصمیمی ازغیب باز نمی شود. هر در و پنجره ای وقتی گشوده می گردد که انسان از جایش برخیزد و آن را بگشاید”.
این سخن عملا درست است اما شما به بخش دوم آن که عبارتست از وقوع معجزه ی توسط جنگ طلبان آمریکائی که خیالبافانه تصور میکنید که به خوشبختی رسانیدن شما منجر شود ، دل بسته اید.
درزمانی که خود امکان بدست گرفتن مقدرات یک دهکده ای درایران را هم ندارید و دهه هاست که امید خود به پشتیبانی مردم را از دست داده اید وبا اینحال بازهم لب ولوچه ی تان برای کسب قدرت آویزان است ، حتما بدنبال معجزه اید واز این روست که حرف وعملتان متضاد است.
همچنین :
” رژیم جمهوری اسلامی به خودی خود و با دعا و استغاثه به درگاهی ــ حتّا درگاه خدا ــ سَقَط (نه ساقط) نمی شود. این کارِ سترگ تنها و تنها بر عهده ی مردمی است که از صمیم جان آزادی و خیر و بزرگی برای ایران می خواهند”.
این یکی درست است!
اما مردم مثل شما فکر نمیکنند وبنابراین حساب وکتاب کردن روی کار آنها ، ابدا بدرد شما نمیخورد.
مردمی که شما را آلات دست دشمنان جهانی خود میدانند ، هرگز مثل شما فکر نکرده ودرجهت خواسته های منحوس شما که برضدشان هم هست ، عمل نخواهند کرد.
همینطور :
” کنفرانس سه روزه ی اشرف سه، تبلور بروز و اعتلای اراده مردم ایران برای رهائی از سلطه ی نظام ضد بشری آخوندی و تحقق آزادی و دموکراسی در ایران است. این کنفرانس همچنین مبین اراده ی ازادی خواهان جهان برای پشتیبانی از مقاومتی است که چهل سال است با تمام نیرو مشعل مبارزه برای ازادی ایران را پر فروغ برافراشته است”!
این خیمه شب بازی هیچ ارتباطی به خواسته های مردم ایران ندارد و اگرمختصری داشته باشد، درجهت منفی است.
اگر فرض کنیم که رژیم ایران دیکتاتوری است.
مطمئنا سقوط غیر محال آن بدست شما که جوجه دیکتاتور های وحشتناکی هستید ، کودتا تلقی میشود و مشکلات مردم ایران با کودتا ها قابل حل نیست.
ضمنا ، شرکت کنندگان خارجی این مراسم ، بزرگترین دشمنان آزادی وبشریت ، روسپیان سیاسی وکسانی بودند که پرونده های فساد مالی دارند ومن شخصا نمیتوانم اینها را نماینده ی دموکراسی بدانم.
همین که اینها ازنشست رسوای شما حمایت کردند ، ماهیت آنها را روشن میکند و چیزی که دردستان شما بود، مشعل فریبکاری وضد ایرانی بوده است.
مطمئن باشید تا شما شناختی ازآزادی پیدا نکرده وآن را در دروهله ی اول و بدون معطلی در حق اعضای بیچاره و اسیر رجوی بکار نبرده و مانع آزادی فردی واجتماعی آنها نشده اید ، امثال من، بارها این ادعاهای سخیفانه ی شما را دروغی بیشرمانه تلقی کرده و برعلیه آن خواهم نوشت.
سعید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا