روزی که موشک استراتژیک مریم دراشرف فرود امد

درجریان نشست های موسوم به بند”ر” ؛ مسعود رجوی در حضور هزاران نفر از اعضا ادعا کرد. ما با اعزام مریم یک موشک استراتژیکی به قلب بورواژی شلیک می کنیم.موشکی که بسا هزاران بار خطرناک تر و ویران کننده تر از بمب اتم است. ما درنظر داریم پوزه رژیم و بورژوازی ضدانقلابی را توامان به خاک بمالیم.
براساس تحلیل های رجوی مریم قرار بود با رفتن به پاریس تمامی سنگرهای سیاسی را فتح نماید ومجاهدین را بعنوان تنها الترناتیو جایگزین به دولت های اروپایی تحمیل نماید. به همراه مریم تعداد زیادی از کادرهایی که سیتیزن کشورهای اروپایی بودند هم رفتند تا بازوی اجرایی او باشند. چندین ماه جشن و پایکوبی ونشست های مختلف در اشرف برگزار شد. دران روزها فضایی ساخته بودند که گویی همین روزها مریم از طرف رهبران کشورهای اروپایی بعنوان رییس جمهور اینده ایران به رسمیت شناخته میشود.
طبق روال همیشگی این تصمیم گیری مسعود رجوی که ابتدا با بحث های سیاسی شروع میشد درنهایت به نشست های سرفصلی وایدئولوژیکی تبدیل شد واعضا درنشست های معروف به بند”ر” شرکت داده شدند. هدف این نشست ها این بود که اعضا به عدم درک وشناخت وحفره های ذهنی خود نسبت به عظمت این اقدام سازمان وفاصله عمیق شان با اندیشه های زلال رجوی پی ببرند وهرکس به این نقطه برسد که چقدر از درک شان عقیدتی مسعود عاجز وناتوان است وبه این درماندگی درجمع صدها نفر از اعضا اعتراف کند.
با انتخاب اقای خاتمی بعنوان ریس جمهوری ایران وفعالیت های ایشان که توام با گشایش سیاسی درداخل و خارج کشور بود، سازمان درلیست سازمانهای تروریستی قرار گرفت وشورای امنیت درجلسه نقض حقوق بشر از محکوم کردن ایران خودداری کرد. رابطه کشورهای اروپایی با ایران فعال ترشد وسازمان بیش از گذشته درانزوای سیاسی قرار گرفت. رجوی که روی کار امدن اقای خاتمی را جام زهر رژیم تحلیل کرده بود مدتی بعد وبا افزایش موج مسئله داری نیروها وتناقضات اشکار سیاسی انها مجبور شد که اعتراف کند که بدلیل تاثیرات انتخاب اقای خاتمی جام زهر بیشتر روی اعضا تاثیر گذاشته تا رژیم. رجوی علنا گفت که انتخاب اقای خاتمی قرار بود که جام زهر رژیم باشد ولی مثل اینکه کمرهای ما را شکست؟ اعضا درنشست ها ابهامات و مسئله داری شان را درقالب تناقض بیان می کردند. انها مستمرا فرماندهان را زیر سوال می بردند که قرار بود رفتن مریم به پاریس موشکی به قلب رژیم باشد وجمهوری اسلامی را درانزوای سیاسی وبین المللی قرار دهد ولی برعکس ما درلیست تروریستی قرار گرفتیم. مسئولین هیچ پاسخ مشخصی برای این سوالات نداشتند. مدتی گذشت زمزمه هایی درمحفل های درونی اعضا برزبان ها افتاد که مریم رجوی مجددا از پاریس به عراق واشرف بازگشته است این خبر را تا مدتها از اعضا مخفی کرده بودند. درهمان روزها اعضا در محفل های خودمانی ودرقالب طنز دست گرفته بودند که مثل اینکه موشک استراتژیکی (مریم) برگشته وبرسر خودمان خراب شده است انها با این بیان طنز بحث ها وتحلیل های رجوی را به سخره گرفته بودند.
علی سرخیان

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا