وارونه نمایی

برخلاف خواست رجوی ، ما توان پرداخت هزینه های مستقل زیستن را داریم

در سرمقاله ی وبسایت باند رجوی چنین آمده است :
” تفاوت شرایط کنونی با دوران امضای برجام – اما باید توجه داشت که شرایط کنونی زمین تا آسمان با شرایط سال ۹۴ متفاوت است؛ آن‌موقع سیاست مماشات حاکم بود، همان سیاستی که بیشترین امتیازات مافوق تصور سیاسی و اقتصادی را به‌کام رژیم می‌ریخت؛ از در لیست‌گذاری اپوزیسیون و نیروی برانداز این رژیم تا …”
درجواب این خوش خیالی های خائنانه ی باند رجوی باید گفت که این شرایط به هیچ وجه بنفع سلطه گری بنام آمریکا تغییر نیافته وبرعکس!
اگر دردوران مذاکرات برجام شکاف های جهان تک قطبی تحت هژمونی آمریکا قابل ترمیم بنظر میرسید ، حالا این شکاف ها عمق وژرف بیشتری پیدا کرده و ازمیزان قدرت این جهانخوار کاسته شده است.
درعرض این مدت کوتاه، پیمان های متعدد جهانی ومنطقه ای تشکیل یافته که به قدرتهایی برتر از آمریکا تبدیل شده اند وخوشبختانه این پیمان بندی ها ، اگر رفیق خوب ما هم نباشند، هیچ دشمنی ای با ما ندارند.
درست است که چنگال های این جهانخوار درحال افول درنده تر ازپیش شده، اما این تیزی ودرندگی بمعنی قدرت آن نیست!
آمریکا فعلا شبیه مار زخم عمیق خورده ایست که بسیار خطرناک عمل میکند اما این خطر با صبر ودرایت ما که این مار ازتوان بیافتد- والبته با تحمل زحمات وهزینه هایی- قابل رفع است!
ما بدرستی ازدرد جانکاه زایمانی که بما تحمیل شده، درعذابیم ولی این را میدانیم که نتیجه ی خوشی از تحمل این درد خواهیم گرفت واین درد دائمی نخواهد بود!
کشور ما زمانی هم که سلطه گران خیلی قویتر ازاین بودند ، با اتخاذ تدابیر مالیاتی توانسته امور خود را بدون اتکاء به درآمد نفت تامین کند ودارای تجربیات کافی دراین مورد است.
دراین میان باید به نحوه ی اداره ی امور مالیاتی توجه دقیق داشت و هرگز نباید که بار سنگین آنرا بردوش طبقات پایین تر نهاد ومانند مرحوم دکتر مصدق، به پایگاه اجتماعی دولت ضربه زد وراه توطئه گران وکودتاچی ها را – همانطور که او ناخواسته هموار کرد- هموار نمود!
ضمنا قبل ازدوران ترامپ بود که شما ازلیست تروریستی خارج شدید وتنها سودش برای شما این بود که معدود معاونان مسعود از چنگ دادگاه های عراق رها شده ودر عوض فعال مایشا بودن آنها، سبب تداوم اسارت 3هزار نفری شد که تعداد قابل توجهی ازآنان اسیر جنگی ویا کسانی بودند که فکر میکردند به بهبود وضع مردم ایران کمک خواهند کردکه نتیجه آن شد که ضمن اینکه کاری بنفع مردم نتوانستند انجام دهند، بلکه حاکمیت خود برجان ومال وناموس خود را هم ازدست دادند!
بازهم :
” اما اکنون آن دوران سپری شده و سیاست قاطعیت جای سیاست مماشات را گرفته که شاخص آن هم تحریم‌های فزاینده است…”
قاطعیت درمورد چی؟
اینکه ما تسلیم کامل اربابی شویم که در زمان قدرتمند تر بودنش ، استقلال سیاسی مان را از او باز گرفتیم؟!
آیا ازما میخواهید که با ازدست دادن این استقلال بدست آمده ، تسلیم کامل شویم؟!
پس سرنوشت” جامعه ی بی طبقه ی توحیدی” شما چه میشود؟!
چرا تعارف میکنید وبرزبان نمیآورید که سه سه بار ، نه بار غلط کردید که زمانی جلب این شعار شده وحالا ابراز ندامت میکنید؟!
سپس :
” در همین روزها، موضوع اعطای یک اعتبار ۱۵میلیارد دلاری به رژیم برای تأمین نیازمندی‌های وارداتی آن مطرح شده که این می‌تواند گشایشی در شرایط وخیم اقتصادی رژیم ایجاد کند، به‌نظر می‌رسد که این موضوع هم به دعوایی در رژیم تبدیل شده است… مقامات دولت آمریکا هم آن را تکذیب کرده‌اند.”
البته برای هرکشوری خوب است که ازاین امتیازات که حاصل تضادهای دنیای غرب است ،بهره برداری کند. اما هیچکس برای این مبلغ کیسه ای برای خود ندوخته وهر شخص مفروض و وطن دوست ایرانی میداند که نیروی عمده ی خود را صرف بحرانهای درون زا کند و بازهم براین نکته واقف است که ازعهده ی این کار- البته نه دریکی دو روز وماه- خواهد آمد!
ایران پتانسیل لازم انسانی ومادی برای برونرفت ازاین مشکلات سخت را دارد و البته مردم هم میدانند که رفع مشکلات سخت ، به انرژی وزمان کافی احتیاج دارد وکسی دراینجا دچار خوش خیالی نیست ومیداند که چاره ای جز بهره برداری ازاین امکانات ندارد!
ونیز :
“اما به فرض هم که آمریکا دست از مخالفت خود بردارد و این اعتبار که صرفاً در کادر نفت در برابر غذا و داروست در اختیار رژیم قرار بگیرد، اولاً‌ مشروط به شروطی است که اروپا و مشخصاً فرانسه برای رژیم تعریف کرده که شامل دست‌برداشتن رژیم از سودای دستیابی به بمب اتمی، از برنامهٔ موشکی‌اش و دخالت‌های منطقه‌ای رژیم می‌باشد”.
اولا ایران مسائل اتمی غیر قانونی که محل ایراد شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد، ندارد.
ثانیا ، کسی حق ندارد که در زمانی که مورد تحریم دفاعی 40 ساله قرار داریم ، ازما بخواهد که خودمان صنایع دفاعی مان را ازکار بیاندازیم!
ثالثا ، ایران بدون مجوز های قانونی درهیچ کشوری حضور ندارد و حضور با مجوزش درسوریه وعراق ، نقش مهمی دربرچیدن تروریزم ساخت آمریکا داشته و این امراتفاقا ازنقاط قوت بسیار مهم جمهوری اسلامی ایران و مورد حمایت قاطبه ی ملت ایران بوده وخواهد بود.
صابر

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا