دیدارصمیمانه با خانواده محمود دهقان دردفترانجمن گیلان

محمود دهقان از اسرای گرفتار در فرقه بدنام رجوی است که هم اینک در اسارتگاه تحت کنترل مافیای رجوی  درزندان مانزآلبانی موسوم به اشرف 3 است. سابق بر ایام پدرومادر مرحوم بدنبال فرزند اسیرشان سختیهای زیادی را متحمل شدند وسرانجام بی آنکه درهنگامه وداع از دارفانی به جانب دیارباقی صدای جگرگوشه شان را بشنوند ، بدرود حیات گفتند. 

class=
محمود دهقان از اسرای گرفتار در فرقه بدنام رجوی

دردیداراخیرخانواده عضواسیررجوی درآلبانی وقتی آقای پوراحمد ازآخرین وضعیت عزیزشان خاصه ازبیماری روحی وافسردگی محمود برایشان اطلاع رسانی کردند که مدام به بیمارستان تیرانا رفت وآمد دارد، مهندس احمد دهقان ازبرادران عضوگرفتاردرفرقه رجوی گفت” با شنیدن این خبرخیلی متاثرومتاسف شدم که چگونه برادرم بعد به اسارت رفتن درحین خدمت شریف سربازی به دام رجویها افتاد وگرفتارشد وعمروجوانی اش را به بطالت گذراند طوریکه هم خودش قربانی شد وهم خانواده ام خاصه پدرومادرم ازبابت دوری وبیخبری ازدلبندشان دق کردند وبدرود حیات گفتند.”

احمددهقان

مهندس احمد دهقان ازفعالان مرتبط با انجمن نجات گیلان با چشمانی اشکبارافزودند” برادرم رزمی کارواهل ورزش بود وهمیشه به شوخی وبا حرارت وشوق مثال زدنی میگفت با به اتمام رسیدن دوره خدمتم برای دفاع ازنوامیس وآب وخاکم ،کت وشلواربدوزید که میخواهم زن بگیرم وعروسی کنم وتشکیل خانواده بدهم. درحالیکه همین آرزو را والدینم با خود داشتند وبی آنکه محقق شود چشم انتظار، رخ درخاک کشیدند.

یادم نمیرود اولین وآخرین دیدارم با محمود درسال 1382 که پدرومادرم به اتفاق دایی که دراشرف لعنتی انجام گرفت که محمود بدورازکنترل گماشته های رجوی به ما قول داد پشت سرشما من هم ازرجویها جدا خواهم شد ونزد شما خواهم آمد”

آقای دهقان درخاتمه ملاقات بسیارصمیمی فی مابین دردفترانجمن نجات گیلان بمنظوررهایی برادراسیرش ازچنگال رجویها وبازگشتش به وطن وکانون خانواده ابرازامیدواری کرد وآمادگی خود وخانواده اش را برای هرگونه فعالیتی با جان ودل اعلام کردند وازخدا خواستند که دراین مسیرصعب وسخت به آنان صبروشکیبایی وامید وانرژی مضاعف عطا کند.

تنظیم گزارش : دقتکار

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا