ماشین تبلیغاتی مجاهدین

تکرار تاریخ و اپوزیسیون پوشالی

هرسال این گروه تروریستی فرقه رجوی درجلو سازمان ملل تظاهرات برگزار می کند. این گروه منزوی از تاریخ و ایران به دستور اربابان امپریالیسم جهانخوارخود این تظاهرات را برگزار می کنند. ولی ازآنجایی که این فرقه چیزی جزیک کارت سوخته نیست کسی او را تابه حال حتی برای یک بار به عنوان اپوزسیون نام نبرده جز مزدبگیران در خیمه شب بازی های فرقه و دررأس آن مریم رجوی.
من به یاد ندارم که گروهی یا سازمانی ادعای وطن پرستی بکند ودرعین حال خواهان جنگ وگرسنگی برعلیه مردم وکشورخود باشد. ولی این گروه منحرف ازهمان امریکای جهانخوار و همدستانش خواهان تحریم و جنگ علیه مردم ایران است و این را علنأ در انظارعمومی و در تظاهرات خود اعلام می کنند.
این فرقه برای رسیدن به هدف خود دست به هرکاری می زند از جاسوسی تا خیانت و جنایت علیه مردم خود تا شاید مورد عنایت اربابان خود قرار بگیرد وبا همرنگ کردن خود می خواهد بگوید من از گذشته خود نادمم. از شعاری که علیه شما دادم پشیمان هستم وبه این شکل می خواهد خود را عزیز امپریالیسم کند.
برخی از آژانس های خبری که بیشتر وابسته به ایالات متحده هستند از آنها عکس وفیلم می گیرند وازطریق تلویزیون وسایت های اینترنتی پخش می کنند که بگویند فرقه رجوی توانایی سرنگونی دولت ایران را دارد.
دراین روزها باز مکاره های رجوی در زندان اشرف 3 شب و روز ندارند. منبرنشینان فرقه با داد وفریاد به نیروهای وارفته خود اینگونه القا می کنند که جرقه وجنگ در راه است وموتور ژئوپلوتیک منطقه هم استارت خورده. پس بشتابید که مثل سال 1357 از دست ندهیم.
ولی سران فرقه خود نیز می دانند که این خیمه شب بازی در جلو سازمان ملل و ویلپنت و… دیگر فایده ندارد.
من دراین چند دهه شاهد بودم که فرقه رجوی بخصوص بعد از سقوط صدام برای اینکه اورا به عنوان اپوزسیون نام ببرند دست به هر رذالتی زده وحالا هم با ترامپ وگروه جنگ طلب او همکار وهمراه شده است. ولی سران این فرقه باید بدانند که از گندم ری نخواهند خورد. چون فرقه شما جزیک کارت سوخته بیش نیست حالا هرچه می خواهید تاریخ را تکرار کنید وتظاهرات و شوهای مسخره و بی محتوا برگزار کنید و هرچه می خواهید برای نوکران امریکا امثال عربستان سعودی و امارات متحده عربی و بحرین جاسوسی و سرتعظیم فرود بیاورید.
احمد خاکیش

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا