نقض حقوق بشر در قرارگاههای مجاهدين خلق

نقض حقوق بشر در قرارگاههای مجاهدين خلق
گزارش تازه سازمان نظارت بر حقوق بشر، اطلاعات استثنایی در مورد جهان داخلی سازمان مجاهدين خلق منتشر كرده است.
اين گزارش تصوير تيره ای از نحوه برخورد اين سازمان با اعضايش و به خصوص آنها كه از سازمان جدا شده اند ارائه میدهد.
بنا بر اين گزارش، اعضای سابق سازمان مجاهدين خلق از موارد آزار شامل، بازداشت، كتک زدن، شكنجه و حبسهای انفرادی تا ٨ سال صحبت كرده اند.
اين گزارش بر اساس مصاحبه با گروهی از مجاهدين ناراضی كه پيش از سقوط حكومت صدام حسين از زندان ابوغريب آزاد شده بودند و نيز اعضای سابق سازمان در كشوهای اروپایی تنظيم شده است.
سازمان مجاهدين خلق در پانزده سال آخر حكومت صدام حسين با ايجاد قرارگاههایی در عراق به آماده سازی نيروهايش برای مبارزه مسلحانه با دولت جمهوری اسلامی ايران مشغول بود. اما در طی اين سالها جزئيات اندكی از روابط داخلی و شرايط اين قرارگاهها به بيرون درز كرده بود.
اعضای سابق سازمان به نمايندگان سازمان نظارت بر حقوق بشر گفته اند موارد آزار از بازداشت كسانی كه قصد ترک پايگاه را داشته اند تا زندان بلندمدت انفرادی و زدن و شكنجه ناراضيان گسترده بوده است.
چندين مصاحبه شونده كه با هم در يک سلول بازداشت بوده اند ازمرگ يک همبند بر اثر ضربات وارده در سالهای ميانی دهه ١٩٩٠ گزارش داده اند.
دو عضو ارشد سابق سازمان كه تصميم به ترك مجاهدين گرفته بودند گفته اند يكی به مدت هشت سال و نيم و ديگری به مدت پنج سال در زندان انفرادی بوده اند.
آنها بعداً به دولت صدام و زندان ابوغريب منتقل شدند و بعد از سقوط حكومت او به ايران بازگشتند.
سازمان مجاهدين خلق در ايالات متحده و اروپا به عنوان يك سازمان تروريستی شناخته شده اما سازمان نظارت بر حقوق بشر میگويد شاخه سياسی آن، شورای ملی مقاومت، درتماس با سياستمداران غربی تلاش میكند اين عنوان و محدوديتهای ناشی از آن را لغو كند.
سازمان نظارت بر حقوق بشر میگويد پرونده حقوق بشر حكومت ايران ترسناک است اما اشتباه بزرگی است اگر گروهی با اين سابقه نقض حقوق بشر به عنوان نيروی مخالف آن مورد حمايت قرار گيرد.


به نقل از بی.بی.سی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا