اطلاعيه انجمن نجات در مورد بيانيه ي ديدبان حقوق بشر

اطلاعيه انجمن نجات در مورد بيانيه ي ديدبان حقوق بشر در خصوص نقض گسترده ي حقوق اعضا در گروه تروريستي مجاهدين خلق
مطلع شديم يك نهاد حقوق بشري بين المللي (ديدبان حقوق بشر) نقض گسترده ي حقوق بشر، بد رفتاري با اعضا و بكارگيري شكنجه و زندان عليه اعضاي مايل به جدايي در سازمان تروريستي مجاهدين خلق را اعلام نموده است.
اين اظهار نظر رسمي تاكيدي بر همه ي مستند نگاري ها، مصاحبه ها و بيانات اعضاي جدا شده از گروه فوق و خانواده هاي چشم انتظار و نگران اعضاي دربند فرقه است. ضمن قدرداني از اين افشاگري ديدبان حقوق بشركه بر پايه واقعيات مستند صورت گرفته است، انجمن نجات بدين وسيله مراتب نگراني شديد خود را نسبت به وضعيت و سرنوشت اعضاي اين گروه كه كماكان اسير دست سركردگان تروريست فرقه و در عراق نگاهداري مي شوند اعلام مي دارد.
طبق اطلاعيه ي سازمان ديدبان حقوق بشر، اعضاي سابق مجاهدين خلق به ديده بان حقوق بشر گفته اند كه وقتي به خط مشيهاي مجاهدين خلق اعتراض كرده يا تلاش كرده اند كه سازمان را ترك نمايند، دستگيرشده، و در برخي موارد شديداً مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در مواردي زنداني شده اند. همچنين مجاهدين خلق را به داشتن سابقه طولاني رفتار فرقه گونه، از جمله وادار كردن اعضا به طلاق دادن همسرانشان و شركت در جلسات طولاني خودانتقادي، متهم كرده است.
البته پيشتر از اين انجمن نجات با افشاگري هاي مستمر خود حقايق تاريك و اندروني مخوف رجوي ها را به نقد كشيده و افشا نموده بود. همچنين در جريان سفر خانواده هاي اعضا به عراق جهت ديدار با فرزندانشان شاهد برخورد هاي بغايت ضد انساني، خشونت بار و حتا اقدام به ضرب و شتم پدران و مادران پير اعضاي خود سازمان بوده ايم كه اين موارد همگي به ثبت رسيده اند.
در اين ميان با آشكار شدن ماهيت ضد انساني رهبران اين فرقه ي تروريستي، انجمن نجات نسبت به سرنوشت اعضاي اين گروه ابراز نگراني شديد مي نمايد. با توجه به سوابق ارائه شده توسط ديدبان حقوق بشر و سابقه ي فرمانهاي خودكشي و خودسوزي كه تحت شرايط خاص و با استفاده از ابزارهاي مخوف شستشوي مغزي صورت مي گيرد از همه ي مجامع بين المللي نسبت به تعين تكليف سرنوشت اعضاي دربند طلب ياري مي نماييم.
از آنجا كه سرنوشت اين افراد به دست گروهي تروريست و جاني خطرناك مي باشد آيا مي توان تنها منتظر نشست و شاهد رنج و سوز و آه مادران و پدران از يك سو و قرباني شدن فرزندان اسيرشان از سوي ديگر بود؟
براي پيشگيري از اين فجايع انساني انجمن نجات مجددا بر درخواست به حق خود مبني بر ديدار خانواده هاي اعضاي مجاهدين با فرزندانشان تحت نظارت يك ارگان بين المللي بيطرف، آزاد گذاردن اعضاي مايل به بازگشت به نزد خانواده هايشان و لزوم پيگرد قانوني و محاكمه ي سركردگان تروريست فرقه به جرم ارتكاب جنايت عليه بشريت تاكيد مي نمايد. 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا