وحشي گري رجوي ها د رهنگام ترور

وحشي گري رجوي ها د رهنگام ترور
سعيد حضرتي، پنجم ژانویه 2007
دستگاه تبليغاتي رچوي در پي از دست دادن رهبر مادي و الگور رهبري رجوي يعني صدام حسن ،‌پس از 3 سال سكوت در قبال عراق و سرنوشت صدام به يك باره همه محافظه كار ي ها را كنا رگذاشته است وان بخش از هزاران خبر مربوط به اعدام و جنايات آن ديكتاتور و فرزندا نش كه تچاوز به زنان عراقي و شكنجه دادن مخالفان صدام و حتي تيم فوبتال عراق يكي از تفريجات انان بود ، را سانسو ر كرده و تنها به ان قسمت كه با اعدام صدام مخالفت شده است را درج مي كند.
براستي سياست دوگانه و مزورانه دستگاه تبليغاتي رجوي درپي كدام منظور است ؟‌
اولا: اتحاديه اروپا و منجمله فرانسه با عمل” اعدام”‌مخالف هستند و در عمل هم اين عمل را در كشورهايشان اجرا نمي كنند. در حاليكه رجوي موافق اعدام و ا زنوع انقلابي ان هست يعني بدون محاكمه متهمم و داردسي و حق دفاع متهم.
دوما :‌ اناني كه ا زموضح حقوق بشري در مورد حق زنداني حمايت ميكنند توهين به زنداني را بر نمي تابند. چگونه رجوي به عنوان رهبر سازماني كه پرونده اش مملو از اتهام زني ،‌ ،‌دروغ پراكني ،‌ضرب و شتم و شكنجه و سربه نسيت كردن منتقدانش به خودش اجازه ميدهد كه از موضح حقوق بشري صحبت كند. ؟
چگونه رهبري و دستگاه تبليغاتي سازمان ،‌نام بردن از مقتدي صدا را توهين به صدام ميدانند در حاليكه صدام پدر و عموي مقتدا يعني محمد باقر صدر روحاني سرشناش شيعه ر ا زير شكنجه كشت dj hhو انرا وحشي گري ميداند ولي خود از ترور افراد در ملا عام و گاهاد رجلوي خانواده اش ، و شعار مرگ دادن را با افتخار ياد ميكنند. مرگ خوب است براي همسايه.
د ركشورهاي آزاد هم در مراسم اعدام قاتلان ،‌خانواده متهم را براي نظارت دعوت ميكنند و بعضي ها هم عليه قاتل شعار سر ميدهند و اگر پليس دخالت نكند با دستان خودشان قاتل را خفه خواهند كرد.
بنابر اين اگر رجوي ها و سيتسم دروغپردازي سازمان معتقد به انسانيت و حقوق بشر هستند اول ا زهمه بايد ترورهاي خودشان و نقض حقوق بشر در سازمانشان عليه منتقدان و ناراضي ها را پايان دهند و انرا نقد كنند..
خواهان لغو اعدام بشوند بعدا مدعي انسان دوستي شوند.
آقا وخانم رجوي، شوراي مقاومت وابسته
چرا ان زمان كه بسياري از فرماندهان ارتش عراق زير شكنجه د ردستان نيروهاي پنتاگون ( حاميان رجوي ها )‌ كشته شدند ، حرفي از وحشي گري اربابان آمريكائي تان در پنتاگون نزديد ؟ و اين همه مدت خفقان گرفته بوديد و لي اكنون كه صدام د ركشوري كه براي هيچ كدام از قربانيانش دادگاهي تشكيل نداد ،‌ محكوم و اعدام شد انرا به عنوان پيرهن عثمان براي خونخواهي صدام حسين بلند كرده ايد.
البته رجوي ها ته قلبشان از اعدام صدام شاد است زيرا اگر صدام زنده ميماند و از نقش رجوي ها و ارتش ازادي بخش هم مي گفت…. ؟‌
صدام حسين يك جنايتكا رو ديكتاتور بيرحمي بود كه حتي مسعود رجوي هم با تمامي استعداهاي ضد خلقيش وتمامي تلاشش به ان دست نخواهخد يافت. حال بامقايسه اين دو ديكتاتور شما مي توانيد به عمق ضدا انساني صدام پي ببريد.
متاسفانه رجوي ها با ادامه وابستگيشان مانند صدام حسين ،‌ پرونده خود را د رپيشگاه خدا و خلق سنگين تر ميكنند.

منبع

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا