مجاهدین به خانه های شما میآیند!

مجاهدین به خانه های شما میآیند!
نویسنده : Tomas van Heste
ترجمه از: انجمن ایران پیوند
به گفته خودشان آنها خواب یک ایران آزاد و با دمکراسی را میبینند و برای آزادی زندانیان سیاسی میجنگند.
در حقیقت انجمن خانواده ایران وابسته به سازمان مجاهدین خلق میباشد که یک سازمان تروریستی است؛ و سازمان جوانان آینده ساز نیز به همین شکل به این سازمان تروریستی وابسته است؛ با تمام این تفاسیر برخی از نمایندگان مجلس آنها را حمایت میکنند.
در ایستگاه قطار در شهرUtrecht مردی از من خواست که به داستان او در مورد نقض حقوق بشر در ایران گوش دهم؛ او با خود عکسهایی در مورد اعدام و شکنجه در ایران داشت و از من خواست که سازمان خانواده ایران SFVI را در مبارزه برای بهتر کردن حقوق بشر در ایران حمایت کنم.
چند هفته بعد شخصی از آن سازمان با من تماس تلفنی گرفت و از من خواست که دیداری با من داشته باشد؛ دیداری درباره یک پروژه بسیار ویژه که در آن زمان با آن مشغول بودند؛ و از من خواست که حتما دیدار شخصی باشد و نه تلفنی؛ او میخواست در باره چند چیز مهم صحبت کند. بنابراین قرار حضوری گذاشته شد. دو مرد بسیار مهربان ساعتها با من صحبت کردند و داستانهای بسیار دردآوری از زندگیشان را گفتند؛ یکی از آنها میگفت که همسر او در زندانی در ایران اعدام شده است و بعد ازآن دخترش را که عکسش را نیز همراه داشت به یک خانواده واگذار کرده اند که در آنجا شستشوی مغزی میشده است؛ در اینجا به دلیل تاثر زیاد اجازه خواست که به دستشویی برود؛ و مرد دوم رشته کلام را به دست گرفت و داستان دیگری به همان غم انگیزی بر ایم تعریف کرد.
آنها از من تشکر کردند که به داستانهایشان گوش دادم و مثل خیلی های دیگر از آنها روی برنگرداندم و از من خواستند که خرج یکی از زندانیان سیاسی ایران را به عهده بگیرم و مبلغ 2400 یورو که خرج یک وکیل بین المللی است را پرداخت کنم که آنها بتوانند برای آزادی او تلاش کند.
موفقیت اول را بدست آورده بودند؛ نامهای فراوانی را به من نشان دادند از هلندیهایی که آنها را حمایت میکنند و حداقل مبلغ 600 را پرداخته اند؛ از پرستار تا پروفسور و هرکس در حد توان خود؛ با این سئوال که آیا من احساس همدردی میکنم و حاضر هستم زیر یک چک را امضاء کنم؟
شخصی که عاقلانه و امن عمل میکند کمک به هر انجمن خیریه ای بدون داشتن استاندارد و اجازه از سازمان مرکزی انجمنهای خیریه CBF را نمیپذیرد.
درمقابل این سئوال جواب آنها آماده بود: ما یک انجمن تازه تاسیس هستیم و در حال طی کردن پروسه قانونی میباشیم و شک نداشته باش که ما مهر استاندارد دفتر مرکزی انجمنهای خیریه را دریافت خواهیم کرد.
بعد از تحقیق از دفتر مرکزی انجمنهای خیریه CBF به این نتیجه رسیدم که سازمان خانواده ایرانی SFVI در بیستم نوامبر سال گذشته تقاضای اجازه نامه کرده ولی تاکنون نه هزینه های مربوطه را پرداخت کرده ونه مدارک لازم را نیز در اختیار آنان قرار داده است. در چهارم دسامبر سازمان مرکزی انجمنهای خیریه طی نامه ای یک بار دیگر از آنها خواست که مبلغ مربوطه را پرداخت و نسبت به ارائه مدارک اقدام کنند ولی باز هم از آنها خبری نشده است.
Anok Smit از سازمان CBF میگوید:
در پرونده آنها ورقه ترازمالی وجود نداشت و این خیلی عجیب است؛ زیرا این ورقه در تمامی تقاضانامه ها میباید وجود داشته باشد ما باید مطمئن باشیم که در سالهای گذشته پول خرج چیزهایی که آنها میگویند شده است؟ در ضمن یک چیزمهم دیگر هم وجود دارد هیئت مدیره آنها سه نفر است که باید پنج نفر باشد؛ آنها اول باید این مشکلات را حل کنند.
وقتی من با سازمان خانواده ایرانی SFVI تماس گرفتم و تقاضای گزارش سالیانه و ترازنامه مالی را کردم به من گفتند که نمیخواهند این مدارک را در اخیتارمن بگذارند ولی اجازه دارم به آنجا رفته و همانجا آنها را ببینم و همزمان مهمان غذای ایرانی آنها باشم.
قرار گذاشتن با آنها خیلی سخت بود؛ دو مردی که به منزل من آمدند در حال حاضر درخارج از کشور به سر میبردند و قرار با شخص دیگری غیر ممکن بود و خصوصا زمانی که گفتم این تصمیم را دارم که در باره سازمان آنها مطلب بنویسم.
در این میان به شکل نامطلوبی با خودم درگیر شیوه های جمع آوری کمکهای خیریه از طریق این سازمان بودم؛ در صفحه اول سایت آنها یک لینک وجود دارد برای راهیابی به سیمای آزادی کانال تلویزیونی مجاهدین خلق که البته مجاهدین در لیست گروهای تروریستی اروپا و آمریکا قرار دارند.
تا قبل از حمله آمریکا به عراق مجاهدین در عراق فعالیتهای تروریستی خود را بر علیه حکومت ایران از خاک عراق انجام میدادند؛ آنها واقعا همانهایی هستند که خبرنگار Judit Neurink در کتاب تحقیقی بسیار خوبش به نام شهیدان گمراه شده نشان میدهد. Judit آنها را سازمانی فرقه ای مینامد. سازمانی که به خود اجازه میدهد افراد جداشده از این سازمان را زندانی و شکنجه کند.
چند سال پیش مجاهدین در هلند به اسم انجمن همبستگی با مردم ایرانSIM پول جمع میکردند؛ ولی توسط مطبوعات و رسانه های جمعی دستشان روشد؛ حالا علائم این را نشان میدهند که آنها از اسامی جدید دیگری استفاده میکنند و نیز از تاکتیکهای دیگری؛ وقتی من با خانم Judit Neurink صحبت میکردم او نیز همین نظر را داشت. زمانی که از اسم SIM استفاده میکردند؛ قابل تصور نبود که بعد از پنج دقیقه صحبت اسم خانم رجوی همسر مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق MKO را نبرند.
جوانان مرتب
سازمان امنیت هلندAIVD نمی تواند بگوید که آیا سازمانSFVI و SIM یکی می باشند یا خیر ولی میداند که سازمان خانواده ایرانی SFVI متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران است.
آقای کریم حقی نیز میگوید که هیچ شکی در این زمینه وجود ندارد؛ ایشان زمانی عضو شورای مرکزی مجاهدین خلق بودند؛ زمانی که این سازمان در سال 1991 صدام حسین را در کشتار کردها همیاری میکردند؛ دیگر تحمل ایشان به پایان رسید و تصمیم به جداشدن از این سازمان گرفتند.
دو سال تمام او را زندان کردند و در سال 1993 توانست از طریق فرانسه به هلند فرار کند. او تشکیل یک انجمن به نام انجمن ایران پیوند را برای افراد جداشده از مجاهدین داد که تمایل داشتند چهره اصلی سازمان مجاهدین را به دنیا نشان دهند.
آقای کریم حقی بر این عقیده است که پولی که SVFI جمع میکند مستقیما به مجاهدین میرسد و به دلیل خلع سلاح شدن مجاهدین به دست آمریکا این پول البته دیگر خرج اسلحه نمیشود؛ ولی خرج کانال تلویزیونی آنها و کمپ شان بنام اشرف واقع در خاک عراق میشود که در آن کمپ همچنان به شستشوی مغزی شبانه روزی ادامه میدهند؛ از کریم حقی در سایت جوانان آینده ساز به اسم یک جاسوس اسم برده میشود؛ سازمان SFVI میگوید که حتی سازمان امنیت هلند نیز به همین باور است ولی سازمان امنیت هلند نمیخواهد چنین چیزی را تائید کند. کریم حقی میگوید این اسم را مجاهدین به هرکس که نظر مخالفی در باره آنها داشته باشد میدهند؛ من هیچگونه ارتباطی با رژیم ایران ندارم و مشکلات زیادی با آنها داشته ام؛ آنها برادر کوچک مرا اعدام کرده اند.
سازمان جوانان آینده ساز و سازمان خانواده ایرانی هر دو یکی میباشند؛ صفحه اول سایت سازمان خانواده ایرانیSVFI پر از مطالب در مورد جوانان آینده ساز JTW میباشد و سازمان جوانان آینده ساز نیز احترام زیادی برای مجاهیدن قائلند نیز کاملا مشخص است؛ سایت آنها پر است از اطلاعات مثبت از مریم رجوی و مقاومت ایران.
در سایت www.jtwnetwork.nl حداقل یک لیست وجود دارد از اسامی نمایندگان مجلس که این سازمان را حمایت میکنند؛ بالای این لیست اسم نماینده مجلس و استاد دانشگاه در رشته اقتصاد آقای Henk de Haan میباشد.
آقای Henk de Haan تا نوامبر سال 2006 عضو گروه CDA و رئیس کمیته امور خارجی مجلس بود. سازمان جوانان آینده ساز میگوید که یک گروه از آنها به دعوت آقای Henk de Haan از پارلمان هلند دیدن کرده اند و او به آنها قول حمایت داده است.
آقای de Haan میگوید که از چنین چیزی خبر ندارد و اسم سازمان جوانان آینده ساز را هرگز نشنیده است او میگوید که یک گروه از جوانان ایرانی را دعوت کرده است این گروه بسیار مودب بود و اصولا هر گروهی که برای آزادی کشورش از یک رژیم بد بجنگد من آنها را حمایت خواهم کرد.
ولی آیا عاقلانه است که با گروهی ارتباط داشته باشیم که با سازمان مجاهدین خلق که در لیست تروریستی اروپا و آمریکا است رابطه داشته باشد؟
آقای Henk de Haan میگوید:
اینکه آنها در آن لیست هستند جای سئوال دارد و آدمهای زیادی در دنیا وجود دارند که میخواهند آنها از این لیست خارج شوند.
درست است که در دسامبر گذشته مجاهدین یک موفقیت کوچک داشته اند و از نظر دادگاه بدوی اروپا در پروسه آنها اشتباهاتی وجود داشته و باید تمامی پرونده ها در مورد این سازمان دوباره نگاه شود و اجازه دفاع از خود را داشته باشند ولی با تمام این تفاسیر این سازمان همچنان در لیست تروریستی خواهد ماند.
یکی دیگر از نمایندگان مجلس که جای خاصی در سایت سازمان جوانان آینده ساز دارد آقای Ditrich Boris عضو گروهD66 میباشد.
وی در هفدهم نوامبر از مجلس خواست که توجهی داشته باشد به اعدام همجنس بازان در ایران وی این اطلاعات را از سازمان JTW به دست آورده بود.
ازاو میپرسم که آیا حاضر هستید سازمان جوانان آینده ساز را حمایت کنید و به تقاضای آنها در مورد تحریم ایران و عکس العمل بر علیه ایران در مورد نقض حقوق بشر در آن کشور جواب دهید؟
آقای Boris Ditrich در حال حاضر میگوید: اطلاعاتی که آنها به ما دادند با اطلاعاتی که از طریق دیگر به دست آوردیم شبیه بود؛ برای ما غیر ممکن است که در هر زمینه ای خودمان تحقیق کنیم؛ ما از سازمان امور خارجی پرسیدیم که آیا چیزی در باره آنان میدانند و جواب منفی بود.
آیا این عاقلانه است که آقای de hann از این اطلاعات یک طرفه استفاده کند و گروهی را که به احتمال زیاد زیر پوشش مجاهدین هستند را حمایت کند ؟
اما در نهایت برداشت و تعریفی که اینها از مجاهدین ارائه میدهند درست نمیباشد زیرا این میتواند ما را تشویق به حمایت از این گروه کند؛ که البته ما چنین کاری نخواهیم کرد.
سازمان خانواده ایران و سازمان جوانان آینده ساز از اینکه این افراد اطلاعات کامل ندارند استفاده کرده و سعی بر این دارند که خود را یک سازمان مورد اطمینان نشان دهند؛ با صحبتهایشان در مورد حقوق بشر و دمکراسی سعی میکنند از حمایت افراد سیاسی و مردمی که نمیدانند و یا فراموش میکنند که عضو یک گروه فرقه ای هستند بهره گیرند.
در لحظه خداحافظی از آن دو مرد از سازمان خانواده ایرانی به من یک کارت تبریک سال نو دادند با یک شعر بر روی آن:
خواب میبینم؛ خواب یک ایران بدون اعدام و شکنجه
خواب میبینم؛ خواب یک ایران آزاد و با دمکراسی
خواب میبینم؛ خواب یک ایران با توازن جایی که صلح شکوفا میشود
خواب میبینم؛ خواب یک ایران پر از آزادی و دوستی
به من یاد آور شدند که ازمارتین لوتز کینگ الگو گرفته اند؛ ولی بدون اینکه این آرزو را به خود نزدیک تر کنند؛ بیشتر یک خواب بود.
سازمان خانواده ایرانی بعد از خواندن این مطلب نمیخواست نظری در مورد اینکه آیا با مجاهدین خلق مربوط میباشد یا خیر بدهد.
سازمان جوانان آینده ساز هیچ عکس العملی نشان نداد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا