اينبـار چـه بـايـد كـرد؟!

اينبـار چـه بـايـد كـرد؟!

 

انجمن نجات –دفتر استان كرمانشاه

 

در پي آخرين اظهارات دادستان عراق مبني بر محاكمه مجاهدين ميتـوان گفت سازمان مجاهدين در ابتداي ورود به عراق و ازسال 1365 به بعد تقريبأدر تمامي مسائل سياسي عراق دخالت مي كرد و نقش فعالي هم در اين زمينه داشت ( ايـن امر اظهر من الشمـس بوده و بركسـي پوشيـده نيسـت ).
ارتش رجوي نيرويي وفادار به صدام بود و به اين وفاداري هـم افتخـار ميكـرد تـا جاييـكه در هنگام ساقط شدن به دست نيروهاي مخـالف داخلـي ( شيعيـان كـرد هـا و…) ، درسال 1991 ميلادي ايـن سـازمـان بود كه صدام را از سرنگوني حتمي نجات داده و اين ارتش به اصطلاح آزاديبخـش و مخصوصأ شخص رجوي بود كه سر سپـردگي كامل خودش به صدام حسين را به نمايش گذاشت به گونه اي كه از آن به بعد جزئي از تشكيلات حزب بعث به حساب مي آمد.
تهـاجم وكشتار مردم كرد در شمال عراق كه به دست نيروهاي سازمان صورت گرفت به فرمان شخص رجوي بود و رجوي خوب مي دانست كه اگر مي خواهد در عراق باقي بماند بايد براي خوش خدمتي به ارباب خون آشامـش دست به جنايت بزند و همين كارراهم كرد زنان و كودكان بي دفاع را به گلوله بست و هركس هم كه مقاومت مي كرد زير شني تانكها ي مجاهدين لـه مي شد.
سالها از كردكشي سازمان مي گذرد و در ميان كساني كه به سختي توانسته اند از اين سازمان خارج شوند افرادي هستند كه خود شاهد ماجرا بوده اند و يادر عمليات كردكشي سازمان شركت داشته اند و اينان خود گواهان زنده ماجرا هستند.
اين افراد به روشني بياد دارند كه از سال 1991 به بعد دردرون مناسبات سازمان از اين عمليات كه به عنوان عمليات مرواريد شناخته مي شد تعريف و تمجيد هاي فراوان مي كردند و به آن هم افتخار مي كردند كه توانسته اند : اولا توانايي رزمي خودشان رابه نمايش بگذارند و به همه ثابت كنند كه نيرويي توانا و كارآزموده هستند ثانيأ ازسرنگوني محتوم رژيم صدام جلوگيري كرده و خود رابه صدام نشان داده اند و در مقابل هر نيـاز ودرخواستي كه از صدام داشته باشند جواب مثبت مي گيرند در مقابل هم صدام تا مي توانست به مجاهدين سلاح و پول ميداد و سازمان را تغذيه و تأمين مي كرد.
اكنون كه چهارسال ازسقوط صدام مي گذرد و همكاري هاي پشت پرده سازمان با حكومت صدام برملا شده هيچكس نمي تواند اين واقعيت را انكاركند كه رجوي براي هر اقدام نظامي ازصدام دستور ميگـرفته ، حتي ترور شخصيت هاي ايراني در داخل ايران هم به دستور صدام و به فرمان مسعود رجوي انجام مي شد.
رجوي كه تا ديروز در زير چتر رژيم صدام دست به ترور و خشونت عليه مردم ايران مي زد حالا سعي مي كند با فـرافكني جناياتـش و دادن اطلاعات طبقه بندي شـدة كشورمان به امريكايي ها و دريوزگي و چاپلوسي بيشتـرآنان ، توجه شـان را به خود جلب كند تا شايد بتواند مانع از محاكمه ي خود و سران مفلوك سازمان توسط دادگاه جنـايي عراق شـده و چند صبـاح ديگري هم به حيات سياسي ننگينشـان ادامه دهنـد غـافل از اينكه مـاه هميشـه پشـت ابـر نمـي مـانـد!!

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا