تقبيح حركات اخير مجاهدين در ضديت با جداشدگان

تقبيح حركات اخير مجاهدين در ضديت با جداشدگان

خانواده سعيد نوروزي بهمراه بسياري از خانواده هاي وابسته به مجاهدين كه در جريان حركات رجوي ها بر عليه منتقدين سازمان قرار دارند ضمن احترام به طيف جداشدگان ، درخواست ادامه اقدامات برحق شما عزيزان در راستاي افشاي ماهيت رهبران تا رهايي كليه اسراي در بند اين فرقه و احقاق حق از دست رفته اتان توسط اين رهبريت را دارد.
اين حركات كه برگرفته از انقلاب ايدئولوژيكي رجوي هاست هرگز نخواهد توانست ذهنيت جامعه را نسبت به منتقدين و جداشدگان تغيير دهد اما ميتواند نشاني ديگراز درماندگي اين رهبريت و وابستگان آنها باشد اين اقدامات و مشابه آن كه توسط باند رجوي ها و شكنجه گران اش انجام ميگيرد اين فرقه را هرچه بيشتر در انظار عمومي رسواتر و منفورتر مي نمايد.
اگر رجوي داراي كمي نبوغ و تفكر بود و اگر به فرديت در تشكيلات پافشاري نداشت و از حركات رذيلانه خود عليه همسنگران ديروز خود دست برميداشت حداقل در اين شرايط كه در سراشيبي قرار دارد ميتوانست از مانورهاي خود در صحنه سياست بر بقاي خود از همين طيف جداشدگان ماكزيمم بهره را برده و از احساس همدردي خانواده ها نيز برخوردار باشد اما از آنجائي كه اين فرد به مرز درماندگي رسيده و ناتوان تر از پيش شده است قدرتي بر درست انديشيدن ندارد.
افسوس ما بر ادامه حركات جنون آميز اين رهبريت بر كساني است كه ميتوانند با عدم همراهي بر انديشه سخيف اين رهبريت آزادي خود را رقم زده و اين مدعيان دروغين را نيز از اتهام زني بر حذر دارند زيرا حق طبيعي افرادي كه مورد اتهام قرار ميگيرند دادخواهي است كه پرونده سياه رجوي ها را قطورتر خواهد نمود.
اين حركات نشان دهنده نهايت اضمحلال و درماندگي رجوي ها است ، قلم هاي وابستگان اين فرقه گوياي ديگري از سياهي تفكرات آنها ست كه نه تنها راه نجاتي براي اين رهبريت نمي باشد بلكه هرچه بيشتر فرو رفتن آنها در منجلابي ساخته دست خودشان را فراهم مي سازد.
بار ديگر ضمن اداي احترام نسبت به افراد جداشده ، ياد آوري اين نكته ضروري است كه حقانيت اتان بر جدايي از اين رهبريت مورد تاييد خانواده هاي تشكيلاتي مي باشد.
با اميد موفقيت و آرزوي بهترين ها
از طرف خانواده هاي مستقر در ايران
سوسن نوروزي 16/06/1386

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا