مطالب

باز هم دريوزگي نزد سناتورهاي آمريكايي!!

باز هم دريوزگي نزد سناتورهاي آمريكايي!!

 انجمن نجات – دفتر استان مازندران
هادي شباني 31 /6/86
اگر به گذشته فرقه نگاهي بيندازيم كه چگونه اين فرقه مي خواست درزمان صدام و با كمك او رژيم ايران را سرنگون و حكومت را بدست بگيرد ،ولي با سرنگوني صدام و بالا بردن پرچم تسليم در مقابل نيروهاي آمريكا ئي و خلع سلاح شدن فرقه ديگر راهي براي سرنگوني پيدا نمي كند كه در نهايت تصميم ميگيرد به زير قباي امپرياليسم آمريكا بخزد.
البته اين بار با مدل جديدتري از خيانت كه شايد مقداري خريدار در غرب داشته باشد راه ديگري در پيش گرفت و بحث هسته اي ايران را در پيش كشيد،و اطلاعات هسته اي ايران را در اختيار ارباب جديد قرار داد تا شايد آمريكا را ترغيب حمله به ايران بكند كه طي اين ساليان راه به جايي نبرد و البته از درك اين واقعيت عاجز هستند كه ارباب بزرگ آنان در افغانستان و عراق فعلا گير كرده است و به فكر در بردن خود ش مي باشد.
گزارش البرادعي ديگر مشت رهبري فرقه را رو كرد و از طرف ديگر بحث محاكمه سران فرقه در عراق و عقب نشيني نيروهاي آمريكايي ، سران فرقه بفكر حيله اي ديگر افتادند ،و تا ديروزكه در خفا با دشمن همكاري مي كردند اكنون دست خود را رو كرده و بطور خاص رئيس جمهور فرنگ نشينش مريم در كمال بي پرنسيبي به سناي آمريكا پيام مي دهد كه از عراق خارج نشويد اگر مي خواهيد برويد ابتدا وضعيت ايران را مشخص كنيد.
– اگر خروج و عقب نشيني از عراق خواسته هر فرد آزاده اي است پس شما از چه مي ترسيد.مگر قرار نبود كه خودتان رژيم را سرنگون كنيد پس چي شد سر از دامن آمريكا در آوردي و از او استمداد مي كنيد ؟
– مگر به گفته خودتان در نشست بحث طعمه ، آمريكا دشمن شماره يك ما نبود پس چي شد كه با دادن مهمانيهاي آنچناني براي فرماندهان و دادن اطلاعات هسته اي به آمريكا امروز شعار آي ارباب از عراق بيرون نرو را سر ميدهيد ؟
– مگر خودتان هميشه نمي گفتيد وقتي خلقي تصميم مي گيرد آزاد زندگي كند كسي نمي تواند جلوي آنرا بگيرد مگر اكنون مردم عراق و مردم تمام دينا خواهان بيرون رفتن نيروهاي آمريكا ئي از عراق نيستند چرا شما از اين خروج مي ترسيد و با جيغ و فرياد و دادن پيام كه ترا بخدا اي ارباب از عراق خارج نشو.
– مگر خودتان نمي گفتيد كه مردم عراق از ما حمايت مي كنند پس آمارهاي آنچناني از امضا گرفتن شيوخ عراقي چي شد كه به سناي آمريكا دخيل مي بنديد.
براي همگان روشن است كه انگيزه پيام شما به سناي آمريكا نه براي ملت عراق ، بلكه براي جلوگيري از تلاشي فرقه و حفظ باقي مانده نيروهاي خود در عراق مي باشد چون در نبود نيروهاي آمريكايي بساط شما توسط ملت ستمديده عراق بر چيده مي شود.و بايد توجه داشت كه از هم اكنون دادگاه عالي عراق خواستار محاكمه سران فرقه است.در چنين صورتي وا مصيبتا ي شما براي همگان قابل فهم خواهد بود.
– از طرف ديگر مسئله داري نيروها خودش بحثي است كه بايد فرقه به نيروهايش جواب بدهد كه حالا آمريكا رفته و دولت قانوني عراقي سر كار است ديگر وجود گروهي ايراني دراين كشور موضوعيتي نخواهد داشت و به طبع فرقه مي داند كه دوران فروپاشي آنها در عراق است به همين خاطر به هر ريسمان پاره اي چنگ مي زند چون كه برچيده شدن فرقه در اشرف بساط مريم در فرانسه نيز برچيده خواهد شد.
ديگر وقت محاكمه شما فرار رسيده است وبا دم تكان دادن نزد آمريكا كاري از پيش نخواهيد برد و در آينده همچون بوزينگان سرافكنده نزد مردم ايران خار و ذليل خواهيد شد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا