شکست! یا پیروزی!؟

دروغپردازی های مجاهدین وافشای پشت پرده تجمع ضد جنگ پاریس
03.12.2007
انجمن آریا
عصر روز شنبه 5 آبان 1386 برابر با 27 اکتبر 2007 میلادی به دعوت انجمن حمایت از مهاجرین و ایرانیان مقیم فرانسه تجمعی در میدان تروکادرو پاریس برگزار شد.این برنامه اساسا در همبستگی با مردم ایران و برای حمایت از صلح تدارک دیده شده بود.انجمن آریا با ابتکار فراخوان صلح برای ایرانیان و شهروندان فرانسوی افتخار این را داشت که با یک برنامه غیر سیاسی ،صدای مردم ایران را به گوش جهانیان و از جمله دولت فرانسه در حمایت از صلح برساند.
به همین دلیل از یک ماه قبل در تدارک یک کنسرت هنری با شرکت هنرمندان ایرانی و فرانسوی بودیم که آغازگر این برنامه باشد.
لازم به ذکر است که فعالیت های گسترده ای را در جهت تبلیغات و هماهنگی با گروه های صلح طلب ایرانی و فرانسوی در پاریس انجام داده بودیم و با برخی از احزاب و گروه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی فرانسوی و ایرانی هماهنگی های لازم را انجام داده بودیم.در کمتر از 10 روز بیش از 120.000 اطلاعیه و تراکت ضد جنگ در مهمترین مناطق و مراکز اجتماعی و فرهنگی پاریس پخش شده بود.بیش از 15 سایت اینترنتی این حرکت ضد جنگ را تبلیغ کرده و 4 گروه ضد جنگ از فرانسه و انگلستان و آمریکا در حمایت از این حرکت به ما پیوسته بودند.رادیو فرانسه نیز در 2 نوبت اطلاعیه انجمن را پخش کرده بود.
اما بدلیل مشکلات و سنگ اندازی هایی که سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت از ابتدای اعلام این برنامه بر سر راهمان قرار دادند ،بیش از پیش چهره جنگ طلب خود را نشان داده و مشخص کردند که حرکت صلح آمیز و بطور خاص فعالیت های صلح طلبانه انجمن آریا برایشان خاری کور کننده و کمر شکن است.در اینجا به برخی از این سنگ اندازی ها اشاره میکنیم
مریم رجوی در تاریخ 13 مهر 1386 برابر با 5 سپتامبر 2007 نشست فوق العاده ای را در اوور برای مقابله با فعالیت صلح طلبانه انجمن آریا ،به همراه برخی از اعضا بلند پایه مجاهدین و برخی از اعضا شورایی و همینطور بصورت جداگانه با بخش اطلاعات مجاهدین برگزار میکند تا به هر شکل که شده جلو میتینگ میدان تروکادرو گرفته شود.و در نهایت اگر چنانچه برگزار شد آن را با تبلیغات مسموم کم اهمیت جلوه داده و در تمامی رسانه های خود، این فعالیت را فعالیت رژیم قلمداد کنند.از روز بعدف؛ این فعالیت ها از طرف گروه ویژه ای از عوامل مجاهدین بصورت خیلی گسترده دنبال میشود؛
1.تماس عوامل شناخته شده سازمان مجاهدین با وزارت کشور و بخش اطلاعات داخلی فرانسه در پاریس تحت این عنوان که عوامل رژیم در میدان تروکادرو میخواهند میتینگ برگزار کنند تا در این میتینگ به ایرانیان پناهنده حمله کرده و از ما برای عملی که در سالن فیاپ انجام دادیم انتقام بگیرند.
2.تماس گسترده محسن رضایی و شمس و آندرانیک با هنرمندان و خوانندگان ساکن فرانسه و آلمان و لس آنجلس برای ممانعت از شرکت آنها در کنسرت ابتدایی میتینگ انجمن آریا.
3.تماس عوامل مجاهدین و شورای ملی مقاومت با مرکز پلیس پاریس برای تهدید آمیز جلوه دادن میتینگ و لغو کردن اجازه نامه رسمی آن.
4.نوشتن بیش از 30 مقاله توسط عوامل مستقیم و غیر مستقیم سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت در انواع سایت ها.
5.مراجعه عوامل مجاهدین و شورای ملی مقاومت به ایرانیان مقیم پاریس و ایجاد رعب و وحشت در بین آنها که در این میتینگ شرکت نکنند.
دست مریزاد به رهبری سازمان مجاهدین که با پول و نیرنگ و ایجاد جو رعب و وحشت چه کارهایی که نمیکنند!
بله پلیس 2 بار ما را به مرکز پلیس پاریس فراخواند و در هر 2 بار ذکر کرد که اینها(مجاهدین) میگویند شما در ماه آینده میخواهید چنین و چنان بکنید.و از آنجا که ما میدانیم خود آنها اینکاره هستند و با ترفند های آنها آشنایی لازم را داریم مجبوریم برای رعایت پرنسیپ های معمول شما را محدود نماییم.و درست یک روز مانده به اجرای این برنامه در سومین ملاقات با پلیس پاریس به ما اینچنین گفته شد ؛این محدودیت ها بشرح زیر است:
1.اجازه نصب سن در میدان تروکادرو به شما داده نمیشود.
2.اجازه برداشتن پرچم ایران در میدان تروکادرو به شما داده نمیشود.
3.اجازه چیدن صندلی به شما در میدان تروکادرو داده نمیشود.
4.اجازه نصب پوستر و تراکت در محل مراسم قبل از ساعت 1700 در محل میدان تروکادرو داده نمیشود.
و درست راس ساعت 1500 توسط اس.ام.اس هایی که از طرف هنرمندان به موبایل ما ارسال میشود این متن دیده میشود؛متاسفانه بدلیل مشکلاتی که بودجود آمد نمیرسیم در کنسرت و میتینگ شرکت کنیم.البته چون از فعالیت های سازمان مجاهدین اطلاع داشتیم چنین حرکت هایی دور از انتظار نبود و به همین دلیل برای ارتباط با هنرمندان به دنبال تماس با آنها بودیم و برنامه در زمانبندی تعیین شده برگزار نشد و با یک ساعت تاخیر برگزار شد.
به همین دلیل به بخشی از میهمانان و شرکت کنندگان واقعیت را گزارش کردیم که قریب به 80 تن از آنان به دلیل وجود سرما محل را ترک کردند.
اما بعد از تجمع 35 نفره مان در میدان تروکادرو که عکس های آن نیز در برخی از سایت ها به نمایش در آمد ،گزارشی از طرف آقای شاهید خبرنگار رادیو آمریکا در پاریس از رادیو آمریکا پخش شد که تعداد شرکت کنندگان این برنامه را در بخش اول 11 نفر ذکر کرده بودند.
لازم است به اطلاع برسانیم که ما از رادیو آمریکا در این برنامه دعوت کرده بودیم که شرکت نمایند و آقای شاهید نیز قرار بود که در این برنامه شرکت نموده و برای رادیو آمریکا گزارش تهیه نمایند ولی از آنجا که جلسه خانم عبادی همزمان در پاریس طول کشیده بود ایشان نتوانستند در تجمع ما شرکت نموده و گزارش تهیه کنند و با هیچ یک از اعضای انجمن ما در این رابطه تماس نگرفتند و اینکه چنین گزارشی را بدون حضور و آن هم از جلسه خانم عبادی، چگونه از ما تهیه کرده و روی آنتن برده جای سئوالش را مجاهدین در به اصطلاع افشای میتینگ نشان دادند!!!همان رادیو و خبرنگاری که مجاهدین و شورای ملی مقاومت سالهاست آن را آلت دست اطلاعات رژیم می دانندو ضدیت هیستریک با آن دارند!
اما ضدیت مجاهدین با برنامه ها و فعالیت های انجمن آریا در پاریس به این هم اکتفا نکرده و با درج مقالات و نشان دادن بخش انتخابی فیلم این برنامه که توسط موبایل چند تن از سربازان گمنام اطلاعات مجاهدین در صحنه تهیه شده و از نظر ما هم پنهان نبود ،تلاش کردند که پیروزی درخشان خود و شکست خوردن ما را به نمایش بگذارند و همزمان نیز پیام جنگ طلبانه رجوی را به تاریخ 7 آبان 1386 برابر با 29 اکتبر 2007 در سایت های خود قرار دهند که با همان فرهنگ شناخته شده همه ایرانیان بجز مجاهدین و عوامل آن را با خط و نشان کشیدن و مرز بندی و غیره مورد تهدید و ارعاب قرار دهد.و پس از آن نیز با سلام صلوات خاص خود برنامه پرونده درست کرده و از تلویزیون خود به نمایش بگذارند و با آسمان و ریسمان بافتن های خود چهره خود را منزه و ما را مکدر کنند.
اما سئوال اینجاست که مجاهدین چرا از صلح و فعالیت های صلح طلبانه ایرانیان مستقل خارج از کشور و بالاخص فعالیت های انجمن آریا در فرانسه، وحشت داشته و تلاش میکنند که هر فعالیت اینچنینی را کم اهمیت جلوه دهند!؟
پاسخ این سئوال در پیام 7 آبان 1386 رجوی بخوبی بیان شده است.چرا که این ابتکار ملی و میهنی از طرف هر جنبش فرهنگی یا گروهی از اوپوزیسیون غیر مجاهدین باشد چهره پنهان جنگ طلب آنها بارز شده و بیش از پیش وابستگی آنها را به گروه های جنگ طلب آمریکایی نشان میدهد!چیزی که اکثریت مطلق مردم ایران از آن نفرت دارند و به همین دلیل است که به اصطلاح مجاهدین امروز، نه در ایران و نه در خارج از ایران هیچ گونه حمایت مردمی از طرف ایرانیان نداشته و از نظر آنان منفور ترین و وطن فروش ترین گروه به شمار می روند!
بی جهت نیست که تجمع بیش از 120 نفره میدان تروکادرو که به ابتکار انجمن ایرانیان فرانسه در میدان تروکادرو برگزار شده بود را نیز شکست قلمداد کرده و تعداد افراد شرکت کننده در آن را کمتر از 20 نفر نشان بدهند(برای اثبات اینکه مجاهدین چقدر در حساب و کتاب و اعداد و ارقام ریاضی با سواد هستند عکس های این گردهم آیی به قول مجاهدین – کمتر از 20 نفره را ضمیمه کرده ایم.ملاحضه فرمایید).بنابر این طبیعی است که از پرنسیپ های معمول نیز خارج شده و با دستگاه دروغ پردازی به ارث رسیده از رهبرانشان هر فعالیتی خارج از انتخاب و خواست آنها را وابسته به رژیم نشان داده و تلاش کنند که آن را کم اهمیت و انگشت شمار نشان بدهند!
لازم است خاطر نشان کنیم که رهبری مجاهدین و عوامل شان باید بدانند در چنین تجمعاتی چنانچه حتی یک شرکت کننده داشته باشیم ما با افتخار و سربلندی واقعیت را به مردم گزارش کرده و بر خلاف تهدیدات تروریستی رجوی ها، از پیام صلح و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی خود دست بر نخواهیم داشت!
چرا که معتقدیم در بین اوپوزیسیون و مردم ایران هیچ جایی برای شما و جود نداشته و نخواهد داشت.بنابر این هر تجمع حتی یک نفره ما در پاریس یا هر کشور اروپایی نشان دهنده رشد و پیروزی مردم ایران و شکستی برای شماست!
یکم دسامبر 2007
انجمن حمایت از مهاجرین و ایرانیان مقیم فرانسه(آریا)

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا