نگراني‌خانواده‌هاي ايراني قرباني ‌ترور از تكرار تراژدي ‌انساني توسط مجاهدین

ایرنا
اعضاي انجمن عدالت ( خانواده‌هاي قربانيان ترور ) اخيرا در ديدار با هيات پارلماني اروپا هنگام بازديد از اين انجمن ، از تكرار تراژدي انساني توسط فرقه مجاهدين ابراز نگراني كردند.


به گزارش ايرنا، خانواده‌هاي شهداي ترور ، سپهري ، سبحاني و رضائي ضمن گفت وگو با اعضاي هيات پارلماني اروپا، خاطراتي از پدران شهيد خود كه بدست تروريست‌هاي باصطلاح مجاهد خلق و به جرم خداپرستي و ايران دوستي در خيابان‌هاي شهر تهران و در دهه سال شصت ترور شده بودند، بيان كردند.
آنان از نمايندگان پارلمان اروپا خواستند كه ‌اجازه ندهند جنگ‌طلبان غربي با خوب و بد كردن تروريسم ‌از فرقه مجاهدين بعنوان ‌تروريسم خوب استفاده كرده و باعث گردند تا مجددا تراژدي انساني توسط تروريست‌هاي فرقه مجاهدين تكرار شود.
برادر يكي از شهداي ترور خطاب به هيات پارلماني اروپا گفت : اگر با مجاهدين خلق كه تروريسم را بعنوان تاكتيك،استراتژي و ايدئولوژي خود دارند با مماشات برخورد و تلاش شود تا از آنها استفاده ابزاري گردد ، يقين داشته‌باشيد درآينده نه‌چندان دور همين فرقه بنابه‌خصلتهاي اپورتونيستي كه دارد به جان شهروندان اروپايي خواهد افتاد و اين از اصول لاينفك تمامي تروريست‌هاي فرقه گرا است.
خانم‌ها آنجليكابر و بارونس نيكلسون كه در اين جلسه حضور داشتند ضمن همدردي با قربانيان ترور يادآورگرديدند كه وارد نمودن سازمان مجاهدين خلق به ليست تروريستهاي اتحاديه اروپا دقيقا بدليل شناخت دولتهاي اروپايي از تروريسم و اين سازمان تروريستي است.
نمايندگان خانواده‌هاي ترور كه انجمن عدالت را مديريت مي‌كنند گزارشي از عملكرد اين انجمن غيردولتي ارائه كرده و يادآور شدند كه عدالت از صفات الهي است و همه اديان الهي به عدالت‌خداوند اعتقاد دارند و ما نيز با انتخاب اين نام براي تشكل و انجمن خود تلاش داريم تا ديگران را به‌اين باور نزديك‌سازيم كه براي رسيدن به‌صلح و دوستي و پرهيز از خشونت راهي بجز اجراي عدالت وجود ندارد.


blank

در ادامه اين جلسه آقايكالي نماينده‌اسپانيا درپارلمان اروپا، خطاب به نمايندگان خانواده‌هاي ترور در انجمن عدالت، تسليت‌گفت و يادآور گرديد :
ما نيز در اسپانيا تروريسم را تجربه كرده‌ايم و قرباني آن هستيم فلذا درد مشترك داريم و شما را با تمام وجودمان درك مي‌كنيم.
در پايان اين ديدار يك و نيم ساعته اسناد و مداركي از طرف خانواده‌هاي قربانيان ترور به هيات پارلماني ارائه گرديد.
اين اسناد نشانگرآن است كه در ايران بيش‌از شانزده‌هزار خانواده قرباني ترور وجود دارد و بيش‌از هشتاد درصد آنها را اشخاص غيرنظامي تشكيل مي‌دهند.
نماينده‌ايتاليا در پارلمان اروپاكه جزو هيات اعزامي‌به ايران بود پس‌از رويت اسناد ترورهاي مجاهدين درايران سئوال‌كرد ، آيا باقيمانده‌هاي مجاهدين كه اكنون در قرارگاه اشرف هستند، خطر محسوب مي‌شوند؟
سخنگوي انجمن‌عدالت درجواب به اين سئوال گفت : همه تروريست‌ها فرقه‌گرا هستند و بالتبع تمامي اعضاي فرقه مجاهدين بمثابه اولين‌قربانيان فرقه‌گرايي و تروريست مي‌باشند ولي اينكه آيا اسراي ذهني مجاهدين كه در اردوگاه اشرف بسر مي‌برند ، يك تهديد و خطر هستند، سئوالي است كه‌بايد پاسخ‌آن را از صدام صفتاني كه مترصد بهره‌برداري از مجاهدین مي‌باشند ،دريافت كرد! در واقع هر وقت صدام صفتي به حمايت از تروريست‌هاي منافق اقدام‌نمايد آنگاه آنها به يك خطر تبديل مي‌شوند و لاغير.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا