یک رسوایی دیگر برای رهبری مجاهدین خلق و یک بدنامی دیگر برای اپوزیسیون ایرانی!

دی ولت آلمان :انجمن وابسته به مجاهدین خلق بنام >>زنان در سلول مرگ<< اقدام به جمع آوری کمک میکنند
کمک های مالی برعلیه شکنجه برای سوءقصد مورد سو استفاده قرار میگرفته است؟
آخنه سایتونگ ، آلمان ، بیست وسوم دسامبر ، ترجمه خبرگاه
برلین ، آخن
مرکز انستیتو برای مسائل اجتماعی دربرلین (دی زد آی) به سه سازمان جمع آوری کننده کمک این اتهام را وارد میکند که بطور غیر صادقانه با کمک های جمع آوری شده برخورد کرده اند. کارشناسان کمکهای مالی درباره مرموز بودن عملکرد انجمن «کمک به کودکان بین الملل»،«پروژه کودکان» در تویستر در نیدر زاکسن وهمچنین «انجمن حقوق بشر برای مهاجرین »در آخن هشدار دادند. «انجمن حقوق بشر برای مهاجرین » بطور رسمی علیه اعدام و شکنجه تلاش میکند. اما بنا به اطلاعات اداره حراست آلمان این سازمان کمکهای جمع آوری شده را به «شورای ملی مقاومت ایران» هدایت میکند که یک بازوی سیاسی رسمی «مجاهدین خلق » ایران میباشد.تا سال دوهزار ودو این گروه اپوزیسیون ایرانی مسئول سوءقصدهای بیشماری در ایران بوده است.
هرسه سازمان این گزارش را رد میکنند. دی زد آی یک سازمانی است رسمی که هرساله مهر تایید جمع آوری کمک مالی صادر میکند وهرساله یک گزارش نیز درباره سازمانهای جمع آوری کننده کمک میدهد که طی آن کارشناسان صادق بودن این سازمانهای خیریه را مورد بررسی قرار میدهند.
——————————————————————————–
دی ولت آلمان در این رابطه مینویسد :
در هدف اداره حراست «حقوق بشر برای مهاجرین» در آخن قرار دارد. این سازمان بنا به گفته خود بر علیه اعدام و شکنجه در ایران تلاش میکند. در این رابطه اطلاعاتی در باره موقعیت زندانها و نقض حقوق بشر در زندانهای ایران را میدهد.«کمپین کریسمس سال دوهزار وهفت » این سازمان به کمک «زنان در سلول مرگ » میاید.بنا به اطلاعات اداره حراست از قانون اساسی این سازمان همچنین این کمکها را به سوی «شورای ملی مقاومت ایران » که یک بازوی سیاسی «مجاهدین خلق ایران »که نمایندگی رسمی درآلمان دارد ،هدایت میکند. تا سال دوهزار ودو این گروه در ایران تعداد بیشماری سوءقصد بر علیه دستگاههای دولتی ایران انجام داده است. وکیل این سازمان «حقوق بشر برای مهاجرین » آلبرت لودرس این اتهامات را رد میکمند ومیگوید که این «انجمن از نظر سیاسی مستقل است. این انجمن نه پولی به شورای ملی مقاومت میدهد ونه در این رابطه با آنها کار میکند.» اومیگوید که «سرویس مخفی ایران میخواهد که از روز تاسیس این انجمن آنرا بی اعتبار کند.»
اما تنها بدلیل گزارش اداره حراست دی زد آی در مورد این انجمن هشدار نمیدهد بلکه در مقابل این انستیتو شکایات زیادی قرار دارد که طی آن از روشهای «انجمن حقوق بشر برای مهاجرین » که مردم را به هنگام جمع آوری کمک مالی تحت فشار قرار میدهند شکایاتی وجوددارد. وکیل لودرس این اتهامات را هم رد میکند. اومیگوید که «این انجمن تنها با کمک درخواست کمک بوسیله نامه ویا دیدار خانگی به جمع آوری کمک مالی میپردازد.»

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا