به فکر پرونده گدایی با نام حقوق بشر در سوئد وبرلین باش!!

فرقه ی رجوی وقتی از همه جا وا می ماند دست به دامن حقوق بشر می شود. در طول یک ماه – آ ذر ماه 1386 – به هر چه تمسک جست تنوانست کاری از پیش برد. از ماجرای هسته ای وبمب اتم گرفته تا یادواره ی 16 آ ذر وروز دانشجو. وسپس سعی کرد با حکم دادگاه استینا ف انگلیس روحیه دهی کند که موفق نشد وبا مخالفت وشکایت دولت ونخست وزیر آ ن کشور روبرو گردید. پس از ما جرای شکست از این دادگاه مریم رجوی سفر ی برای خود دست وپا کرد تا شاید از این رهگذر حامیانی جمع کند ‘لیکن سفر به بلژیک هم با عکس العمل های منفی مقامات دولتی روبرو شد و خلا صه کاسه وکوزه فرقه را به هم ریخت. چرا که هم در ماجرای دادن گزارش های کذب راجع به تلا ش ایران برای دست یابی به بمب اتم با گزارش 16 نهاد اطلا عاتی آ مریکا حسابی رسوایی به بار آ ورد و هم در قضیه ی روز دانشجو که نتوانست کاری ازپیش برد.
اکنون دست به دامن حقوق بشر شده وبا دادن بیانیه ومحکومیت چند اعدام در ایران و اشاره به بیانیه ی مجمع عمومی ساز مان ملل در این خصوص ، تلا ش دارد شکست های سهمگین آ ذر ماه را تحت الشعاع قرار داده واذهان اعضا را به سمت وسوی دیگری بکشاند. فرقه که خود پس از انتشار گزارش نهادها ی اطلا عاتی آ مریکا به شدت اشرف را تحت کنتر ل گرفته وهر گونه سوال را به شدید ترین شکل پاسخ می دهد و این حق ابتدایی ، یعنی با خبر شدن از اخبار روز را از اعضا گرفته واز این بدتر در همان آ ذر ماه با برخورد فیزیکی با یکی از خانواده های عضو به نام سمیه محمدی که برای دیدار فرزند شان به اشرف رفته بودند وفاش شدن ماهیت عوامل ضرب وشتم ‘ثابت نموده که اعضا حتی اجازه ی دیدار والدین را به دلیل شست و شوی مغزی ندارند ، در آ ن اطلا عیه ی کذایی خواهان ارجاع پرونده ی حقوق بشر ایران به شورا ی امنیت شده و این در حالی است که طی چند روز اخیر علاوه بر موارد گفته شده در بالا از سوی شورای جمع آ وری سازمان های داوطلب خیریه در سوئد و شخص اریک زاکرسیون ، فرقه ی رجوی متهم به سوء استفاده از نام امنیتی ( سازمان عفو بین الملل ) شدند. ایشان می گوید ما از ملیت این افراد خبر نداریم ولی در سراسر سوئد هستند ودارای شماره حساب 90 که شماره ی مجاز این ساز مان ها ست نیستند. همچنین از سوی دی زد آ ی مرکز انستیتو برای مسائل اجتماعی در برلین متهم به سوء استفاده شده و این مرکز گفته انجمنی با نام حقوق بشر علیه اعدام وشکنجه در ایران در برلین اقدام به جمع آ وری کمک های مالی می کند که این کمک ها به سمت شورای ملی مقاومت که بازوی سیاسی مجاهدین است وتا سال 2002 سوء قصد های زیادی علیه مسو لان ایرانی داشته ‘ هدایت می شود. گرچه وکیل فرقه در آ خن این اتها م ها را رد کرده ولیکن مرکز فوق گفته های خود را مستند می داند.
این ها تنها بخشی از موارد عدیده ای است که فرقه در آ ن شکست خورده ویا به آ ن متهم شده. بنا براین کسی که خود از سوی نهاد های مختلف خیر یه و دادگا هی وحقوق بشری مدام متهم به نقض حقوق اعضا و نادیده گرفتن حقوق مردمی که فر قه در کشور شان پنا هندگی د ارند می شود ‘ چگونه به خود حق می دهد در مورد حکم اعدام آ ن هم در مورد یک قا چاقچی و یا تجاوز کننده به حریم مردم اعتراض نماید. از طرف دیگر فرقه ی رجوی که همه جا سخن گوی دولت بوش شده اگر نگران حقوق بشر است ابتدا در درون فرقه اصلا حاتی انجام دهد وبعد هم نگاهی به سیاست های سراسر نقض حقوق ملت ها از سوی آ مریکا بیا ن دارد که نمونه و شاهد در میان کشور های افغا نستان وپاکستان وعراق فراوان دارد!!! وبعد دنبال آ ن ها را ه بیفتد و از نقض حقوق بشر در ایران دم بزند.
همچنین فرقه ی رجوی باید در جست وجوی بهانه های دیگری با شد تا شکست ها وسر خورد گی هایش را نزد اعضا تو جیه نماید.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا