مطالب

خانم عضدانلو ، ديدي گفتم سياه دانه است!

در پي گزارش سازمانهاي اطلاعاتي آمريكا مبني بر عدم فعاليت ساخت بمب اتمي توسط دولت ايران از سال 2003 ميلادي و فروكش كردن التهاب تهديد و جنگ آمريكا عليه ايران ، و بدنبال شكست فعاليت چندين ساله فرقه براي خارج كردن نام خود از ليست تروريستي مجامع بين المللي و بويژه بي توجهي دولت انگليس بر راي اخير دادگاه استيناف و استمرار ممنوعيت فعاليت آنان در اروپا و همچنين با سفر اخير آقاي البرادعي به ايران جهت مذاكرات و بازگشت پرونده هسته اي ايران از شوراي امنيت به آژانس اتمي ، دستگاههاي دروغپردازي خبري فرقه رجوي با پيسي و بن بست خبري مواجه شده و با علم كردن و بزرگ نمودن مشكلات سوختي تعدادي از استانهاي كشور ، درصدد جوسازي و توليد خبر مي باشند.
– آنانكه تاكنون با برپائي كنفرانسهاي خبري و مصاحبه ها و… بازار گرميهايي براي شبكه هاي آمريكائي و اروپائي مي كردند ، اين بار لالموني گرفته ، پس از اندكي نشخوار دروغهاي خبري گذشته خود و با نقل قولهاي خبري تعدادي از رسانه هاي معلوم الحال و مغرض غربي ، ديگر ملاتي در زمينه هاي فعاليتهاي ديپلماتيك چندين ساله ي هسته اي و…. براي رسانه هاي خود نداشته و ندارند.
درچنين شرايطي دست به دامن رئيس جمهور دست ساز فرقه خود شده با علم كردن مشكل سوختي تعدادي از استانهاي كشور ، در صدد فرار از پاسخ چرائيهاي شكل گرفته دراذهان شنوندگان و هواداران و… خود شده اند و با دادن اطلا عيه و خبرهاي دروغين و مجعول از داخل كشور در صدد انحراف اذهان را دارند.
– فرقه رجوي كه حتي هواداري در داخل كشور ندارد تا اخبار و اتفاقات اجتماعي داخل كشور را از طريق آنان دريافت نمايد ، با جدا سازي و برش و دريافت خبر از روزنامه ها و رسانه هاي ايراني و يا رسانه هاي خارجي در صدد خبر سازي جعلي و حتي برزگ نمايي اخبار داخل كشور است.
در همين رابطه مريم عضدانلو با دادن اطلاعيه و خبرهاي دروغين در صدد دلسوزي و دلجوئي و حمايت از مردم قائم شهر بر آمده و گفته است :
مردم خشمگين قائم شهر كه نزديك به دو هفته است بر اثر بحران سوخت در وضعيت طاقت فرسايي به سر مي برند بعد از ظهر امروز به ساختمان فرمانداري حمله و آن را به آتش كشيدند !!
او و همسرش كه در برزگ نمايي و خبر سازي دروغين ، يد طولاني دارند اين بار نيز مردم قائم شهر را هدف قرارداده و با به جيب ريختن رنج و زحمت آنان در صدد دلجوئي و دلسوزي آنان بر آمده و سعي در سياسي كردن اين قضيه در قائم شهر داشت.
در صورتيكه اعتراضات و تجمعات مردم در ادارات و مراكز مربوطه اصلا ربطي به مسائل سياسي و…. نداشته و بلكه صرفا در جهت خواسته هاي به حق خود از مسئولين استاني و رفع مشكلات سوختي بوده است كه در نهايت با همكاري و همياري همين مردم به سرانجام رسيده است و ذغالهاي سوخته فرمانداري قائم شهر را براي رجوي گذاشتند .
– آنانكه هزاران كيلومتر دورتر از خلق بدور از مشكلات و معضلات مردم در مكانهاي امن و گرم بسر مي برند ، خوش خيالانه مي پندارند كه با دادن اطلاعيه هاي دروغين و روياهاي به آتش كشيدن فرمانداري قائم شهر و بستن جاده هاي قائم شهر به ساري ، به تحصن نشستن رانندگان تاكسي در جلوي شوراي شهرستان بهشهر ، بستن راه آهن تهران – مشهد و…مي توانند رژيم ايران را سرنگون كنند.
-آنانكه در زمان جنگ صدام عليه ايران بنا به استناد اسناد موجود و افشا شده گرا و مختصات شهر ها محله ها و مكان هاي اقتصادي را در اختيار فرماندهان دشمن قرار ميدادند تا دقيق تر مورد اصابت قرار دهند تا تلفات انساني و صدمات اقتصادي بيشتري به ميهن ما وارد شود و اين را از پيروزي و افتخارات سازمان ميدانستند ، امروز دايه مهربان تر از مادر گشته براي همو طناني كه متاسفانه بدليل عدم رعايت اصول ايمني وعلي رغم تذكر رسانه هاي جمعي مورد گاز گرفتگي قرار گرفتند و جان خود را از دست دادند ، اطلاعيه صادر ميكنند.
– در همين جا بايستي به رهبران فرقه دور از خلق ياد آور شد ، كه اگر دروغ شما را سناتورها و حاميان و مستمعين غربي و يا رزمندگان!! محصور اشرف كه بدور از واقعيات اجتماعي داخل كشورند ، باور كنند ، چه پاسخي در مقابل خلق و مردمي كه هم اكنون در داخل فرمانداري قائم شهر مشغول امورات اداري اند و يا در جايگاه سوخت بهشهر در حال سوخت گيري و يا سوار بر قطار در حال عبور از صالح آباد شاهرود هستند داريد ؟
البته خلق قهرمان ايران بخصوص استان مازندران وبويژه مردم قائم شهر كم و بيش با دجاليت و دروغهاي بعد از انقلاب تان آشنايي دارند ، و به اندازه كافي از نعمات و دستاوردهاي وعده داده شد ه تان بهره مند شده اند ديگر بيشتر از اين التفات نفرمائيد!!
البته كه رهبري فرقه از ابتدا پيروزي انقلاب در صدد فرصت طلبي و حاضر خوري بوده است و اين بار نيز بويي ازقائم شهر به مشامش رسيده است غافل از اينكه حمار داغ ميكنند……

انجمن نجات – دفتر استان مازندران
30/10/86

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا