مطالب

ماندن تا كي ؟ تعهد پيشكش!!

انجمن نجات – دفتر استان مازندران
هادي شباني 21/11/86
دو سال پيش رهبران فرقه مجاهدين براي جلوگيري از فرار جمعي افراد در اشرف و فروپاشي حتمي قرارگاه دست به حيله جديد ي زده و با گرفتن امضاي تعهد دو ساله از همه نفرات و با تشديد ديپلماسي جاسوسي و خيانت در اروپا و آمريكا در صدد ايجاد جنگ ديگر در ايران را داشتند.
مسئولين و نمايندگان فرقه در آمريكا و اروپا كه سخنگويان فارسي زبان جناح نومحافظه كارانند ، تلاش زيادي را در ايجاد جرقه جنگ بين ايران و آمريكا كردند ولي واقعيات موجود در منطقه طور ديگري رقم خورده و تغييرات و تحولات منطقه به وفق مراد آنان نشد و در واقع عمر استراتژي دوسالانه رجوي نيز رو به پايان رفت ، حكومت استراتژي بوش نيز رو به افول است.
– حاميان و دوستان معلوم الحال آنان در پي شكست و توطئه چيني عليه دولت مردمي نوري المالكي در عراق بودند كاربه جائي نبرده و در صدد ائتلاف با دولت ملي عراق بر آمدند.
– دادگاه ها و پليس مردمي عراق نيز در قرارگاه اشرف بدنبال سران جنايتكار مجاهدين مي باشند.
– خانوادههاي مجاهدين يكي پس از ديگري بدنبال فرزندان ربوده شده خود با وكيل و مامور…… به درب قرارگاه اشرف رفته اند.
– مردم به ستوه آمده عراقي كه به مدت 25 سال مهمان ناخوانده و همدست حاكمان جنايتكار سابق كشورشان را تحمل مي كنند ، تاب نياورده و با زبان ديگري در صدد تفهيم رهبران فرقه براي خروج از خاك خود هستند.
در چنين شرايطي مسئول اول فرقه ، صديقه حسيني شعار ماندن تا به آخر در اشرف را مي دهد. او كه رشته امور فرقه را از دست رفته مي بيند دست پيش مي گيرد تا پس نيافتد.
وقتي به صحبتهاي صديقه حسيني توجه مي كنيم درمي يابيم كه فضاي د اخلي اشرف خيلي خراب است.
– بايد از رهبران فرقه پرسيد مگرمتعهد نشده بوديد كه تا دوسال ديگر رژيم ايران را تعيين تلكيف مي كنيد و به ايران مي آئيد پس چرا زير قول زده و در صدد گرفتن تعهد جديد از نيروها هستيد.
ما اعضاي قديمي و جدا شده از فرقه به حيله ها و فريبهاي شما كاملا آگاه هستيم شما اين بارنيز با شانتاژ و فريب قصد سرپوش گذاشتن بر شكست استراتژي دو سالانه خودتان را داريد.
اگر ذره اي جرات داريد درب قرارگاه را باز بگذاريد آن وقت خواهيد ديد كه چگونه نيروهاي شما پا روي مرزسرخ رجوي گذاشته و از آن عبور خواهند كرد.
– خانم حسيني ، بهتر بود براي چند باره علم كردن پرچم هيهات مناالذله كه طي اين ساليان رهبر گم شده ات براي فريب و نگهداشتن افراد ا زآن استفاده مي كرد ، به نقد گذشته سازمان مي پرداختيد كه چرا سازمان علي رغم اتخاذ استراتژي هاي گوناگون امروز در شرف فروپاشي هميشگي است ؟
اگر حمايتهاي شيوخ و باقي مانده طرفداران صدام معدوم د ر شهر هاي خالص و بعقوبه از شما همانند گذشته در مقابل دريافت دينار وهداياي آنچناني مي باشد ، ما اعضاي سابق نيز مطمئنيم كه اين حمايتها تا موقعي كه درهم و دينار در ميان باشد ادامه خواهد داشت!!.
مطئمن باشيد مردم ايران خيانتهاي شما را فراموش نمي كنند و بين رهبران و اعضاي تان تفاوت قائل هستند.
حالا هر چقد رمي توانيد با جيغ و فرياد مبني بر حمايت مردم عراق و سانسور خبري در داخل قرارگاه ، نيروها را چند صباحي در اشرف نگهداريد.
ولي براساس آخرين اخبار رسيد ه از قرارگاه اشرف اوضاع مناسبات فرقه خرابتر از آن است كه شما در صدد تطهير آن هستيد.
ما اعضاي جدا شده تمايل زيادي داريم كه در چنين مقطعي بدانيم كه رجوي چه پاسخي براي اعضاي و خانواده كشته هاي خود و مردم ايران در مقابل بن بستهاي سياسي و نظامي و استراتژيكي و ايدئولوژيكي سازمان دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا