مصاحبه سایت ایران قلم با آقای هادی شمس حائری در مورد مسائل روز

قسمت دوم ـ ملاقات با دفتر نمایندگی دولت عراق در ژنو ، تشکیل بنیاد خانواده سحر و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
سایت ایران قلم، ششم مارس 2008
سایت ایران قلم:
نتایج بدست آمده از ملاقات ها بطور کلی چه بود؟ البته روشن است که در گفتگو ها و ملاقات ها ممکن است نتایج سریع را در پی نداشته باشد ولی در هر صورت روی شرایط موجود تاثیر می گذارد و تاثیرات آن به مرور مشخص خواهد شد. شما نتایج را چگونه دیدید؟ آیا سفر مثبت بود و توانستید مسئولین سازمان های مدافع حقوق بشر را متقاعد کنید و آنها را در مورد وضعیت افراد جداشده در عراق به اشراف برسانید تا حداکثر کمک های لازم را به این دوستان جداشده بکنند؟.
آقای شمس حائری:
در واقع ما برای این سازمان های بین المللی توضیح دادیم که اولا موقعیت عراق موقعیت بسیار خطرناکی است، شرایط جنگی است وجان این افراد در خطر است و امنیت در آنجا ندارند. به این جهت باید از عراق خارج شوند وبه کشور سوم امنی خودشان را برسانند و زندگی خودشان را در آنجا آغاز کنند. به هر حال باید دولت های غربی بر طبق ادعاهای خودشان که مدعی حقوق بشر هستند عمل کنند البته این را هم باید گفت که انصافاً تا حدودی هم به این مسئله عمل می کنند. ما به آنها گفتیم که یکی از مصادیق رعایت حقوق بشر و رسیدگی به پناهندگان و جلوگیری از نقض حقوق بشر کمک به همین افراد است که در عراق هستند. از طرف دیگر به آنها یادآور شدیم که کمک به خروج این افراد ناراضی که پشت به گروه تروریستی سازمان مجاهدین کرده اند، کمک در امر مبارزه با تروریسم می باشد. به هر حال وقتی سازمان مجاهدین یک سازمان تروریستی محسوب می شود و در لیست گروه های تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارند، ما اگر نیروهایش را از آنها بگیریم، بویژه که این نیروها جداشده از این گروه و منتقد آن باشند، توان این گروه تروریستی برای عملیات خشونت طلبانه و تروریستی کاهش پیدا می کند. این یکی از راه های منطقی مبارزه با تروریسم می باشد. این به نوعی کمک به فروکش کردن تروریسم در عراق هم می باشد، زیرا گروه های تروریستی بزرگتر مانند القاعده متحدین خودشان را در عراق از دست می دهند. بنابراین یکی از محورهای گفتگو های ما با سازمان صلیب سرخ و کمیساریای عالی پناهندگان رسیدگی به وضعیت ناراضیان و افراد منتقد و جداشده از گروه تروریستی مجاهدین بود ، آنها هم به ما قول دادند که درخواست ها و نامه ها و مستندات ما را به مقامات مسئول تر ارائه کنند. همچنین آنها گزارشی از کارهای صورت گرفته در مورد اعضای جداشده در عراق را بیان کردند.
سایت ایران قلم:
در صحیت هایتان به خانواده محترم آقای محمدی و همچنین دوستمان آقای خدابنده و فعالیت های صورت گرفته در عراق به کمک سایر خانواده های قربانیان و دوستان اشاره کردید. اطلاع دارید که بنیاد خانواده سحر در همین ارتباط و رسیدگی به وضعیت قربانیان و اعضای جداشده در عراق تاسیس شد تا بتواند ظرف مناسبی برای کمک رسانی به خانواده های قربانیان و اعضای جداشده و حتی خانواده هایی که هنوز فرزندانشان در داخل تشکیلات سازمان در عراق می باشد، شکل بگیرد. شما نقش تشکیل بنیاد خانواده در سحر و همچنین گفتگوهایی که با دفتر نمایندگی دولت عراق در ژنو داشتید چگونه می بینید؟
آقای شمس حائری:
بله، خوشبختانه بنیاد خانواده سحر در عراق به صورت قانونی تاسیس شده است و کارش حل و فصل مسائل حقوقی و صنفی و عاطفی اعضای جداشده مجاهدین در عراق که از کمپ تیف خارج شده اند یا در آینده خارج خواهند شد می باشد. این افراد با اینکه بیش از دو دهه در عراق بوده اند، ولی هیچگاه اجازه نداشته اند از محوطه قرارگاه اشرف خارج شوند و به همین دلیل از محیط و جامعه عراق هیچ شناختی ندارند. تشکیل بنیاد خانواده سحر ظرف مناسبی برای کمک رسانی به این افراد می باشد. دوستان ما واقعا در عراق زحمت کشیدند و این مسئله قابل قدردانی می باشد. تشکیل این بنیاد امید را در دل اعضای ناراضی زنده نگاه می دارد که اگر از سازمان مجاهدین خارج شوند در بیابان های عراق آواره و سرگردان نخواهند شد و بنیاد خانواده آنها را تحت پوشش خود قرار خواهد داد. یکی از مواردی که ما با دفتر نمایندگی دولت عراق در ژنو مورد بحث قرار دادیم کمک و حمایت از بنیاد سحر در عراق بود که این بتیاد بتواند اهداف خودش را بهتر دنبال کند. همچنین ما نامه کانون ایران قلم به آقای جلال طالبانی رئیس جمهور عراق را در همین ارتباط به مسئولین دفتر نمایندگی عراق دادیم که بطور کامل درخواست های ما در آن نوشته شده بود. خوشبختانه مسئولین دفتر نمایندگی عراق نیز با ما همراهی و همدردی کردند و قول مساعد دادند که با مقامات ارشد دولت عراق این مسائل را در میان خواهند گذاشت.
سایت ایران قلم:
جناب آقای شمس حائری، پرسش دیگری را مطرح می کنم. در مصاحبه ای که وزیر خارجه عراق با خبرنگاران داشت، آقای زیباری مطرح کرده بود که قرارگاه اشرف در شهر خالص باید بزودی تحویل دولت عراق گردد. از سوی دیگر سازمان مجاهدین ادعایی خلاف این را مطرح می کند و خودش را زیر پوشش و تحت مسئولیت نیروهای آمریکایی در عراق معرفی می کند. آیا بنظر شما اساساً این ادعای مجاهدین به لحاظ حقوق بین الملل درست است؟ آیا یک گروهی می تواند در خاک کشور دیگری حضور داشته باشد و دولت قانونی آن کشور را که با رای مردم و با نظارت سازمان های بین المللی بر سرکار آمده است را برسمیت نشناسد؟ یا دولتی بر حوزه جغرافیایی کشور خودش، سر زمین و خاک خودش، اشراف و تسلط نداشته باشد؟
آقای شمس حائری:
اولا آمریکا یک نیروی مهاجم به عراق است و دیر یا زود از این کشور باید خارج شود در حال حاضر هم نیروهای نظامی امریکا هستند که با خروج مجاهدین از عراق مخالفت می کنند و گرنه اگر دست دولت عراق بود همین امروز آنها را بیرون می کردند. سازمان مجاهدین نیز که یک سازمان شکاف زی است و چون به مردم متکی نیست و پایگاه مردمی ندارد، همیشه به این آن آویزان است و باید خودش را به یک قدرت خارجی وصل کند. روزی به صدام حسین آویزان شد و خودش را فروخت، بعد از سرنگونی صدام حسین دنبال ارباب جدید یعنی امریکا رفت و می خواهد خودش را به آمریکا آویزان کند که البته آمریکا آنها را جدی نخواهد گرفت. یعنی ممکن است با مجاهدین بازی کند ، اما روی این گروه حساب باز نخواهد کرد. روشن است که همانطور که مقامات ارشد عراق گفته اند بزودی پادگان اشرف را تحت اختیار خواهند گرفت.
سایت ایران قلم:
همانطور که می دانید انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پیش است ، از سوی دیگر رهبر فرقه مجاهدین نیز در پیامی درون تشکیلاتی در سال 1385 که علنی هم شد ، یک سرفصل تعیین تکلیف دو ساله برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی با حمله نظامی آمریکا پیش بینی کرده است و افراد تشکیلات ملزم به دادن تعهد دو ساله شده اند.
از نامه مسعود رجوی در مخفیگاه به نیروهای سازمان چنین برمی آمد که سازمان مجاهدین کماکان سیاست ها و استراتژی خودش را جنگ طلبی واتکا به بیگانگان قرار داده است و تحلیل کرده اند که آمریکا در زمان ریاست جمهوری جورج بوش به ایران حمله خواهد کرد و منطقه خاورمیانه دچار بحران خواهد شد و ما نیز می توانیم از این شرایط بهره جسته و تحت پوشش نیروهای آمریکایی وارد ایران شویم و رژیم جمهوری اسلامی را سرنگون کنیم یا حداقل اینکه با یک حمله هوایی زخمی بین دو کشور شکل خواهد گرفت که التیام و بهبودی زخم ممکن نخواهد بود و ریاست جمهوری بعدی آمریکا ملزم به عمیق تر کردن زخم خواهد شد. از زمانبندی که رهبر سازمان مجاهدین برای حمله نظامی آمریکا یا ایجاد زخم بیش از 250 روز باقی نمانده است. بنابراین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیک است. همچنین شرایط بین المللی و سیاست های اخیر جورج بوش که بنظر میرسد حداقل مثل گذشته نباشد. سازمان مجاهدین هم تاکید کرده که تا قبل از پایان ریاست جمهوری آقای بوش حمله ای به ایران صورت خواهد داد. با این توضیحات شما چه ارتباطی بین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نتایج آن و بن بست بیشتر سیاسی، استراتژیکی مجاهدین می بینید؟
آقای شمس حائری:
در سی سال گذشته سازمان مجاهدین همیشه تحلیل هایش را به همین شکل ارائه کرده است. یعنی نیروهایش را با قول و وعده و وعید و سرنگونی 3 ماهه و 6 ماهه سرگرم و مشغول کرده است. در هر موقعیتی تحلیلی بیرون می دهد و شرایط را به دروغ بسود خودش ارزیابی می کند که با واقعیت 180 درجه تفاوت دارد. یکی از مواردی که هم اکنون وجود دارد انتخابات آمریکا است. اساساً سازمان مجاهدین در هر انتخاباتی نتیجه را بسود سیاست ها و تحلیل های خودش ارزیابی می کند. ما در مورد انتخابات ایران در سال 1376 و 1380 دیدیم که کاملا برعکس ارزیابی و تحلیل کرد و در چند مورد انقدر مسئله را جدی بتصویر کشید که آماده باش داد. سازمان این جوری با نیروهایش بازی می کند و آنها را سر کار می گذارد.. اکنون نیز انتخابات آمریکا فرصتی است برای ادامه بازی تعد و قول سرنگونی و دوست دارد که نیروهای جنگ طلب از حزب جمهوری خواه به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شوند. چون اینها هستند که طبق گفته شما می توانند در گسترش و باز کردن زخم احتمالی مؤثر باشند. از جمله همین سناتور مک کین که در حزب جمهوری خواه کاندیدای اصلی شده است و سازمان مجاهدین از این فرد در تبلیغات رسانه ای خود حمایت می کند. در صورتیکه کاندیداهای حزب دمکرات فرد صلح طبی است و خواستار خروج آنیروهای آمریکایی از عراق است و در صورت پیروزی در انتخابات بدون پیش شرط با ایران خواستار گفتگو شده است و نمی خواهد اختلافات آمریکا با سایر کشورها را از طریق جنگ حل و فصل کند. طبیعتاً اگر سازمان یک نیروی صلح دوست بود باید از کاندید های جنگ طلب دوری گزیند و از سناتور اوباما که ضد جنگ است حمایت می کرد. من تا آنجا که بخاطر دارم همیشه سازمان از پیروزی دمکرات ها استقبال می کرد و می گفت هر وقت دمکراتها پیروز شده اند در ایران تحولی پیش آمده مانند زمان کندی و کاتر و در انتخاب کلینتون هم همین تحلیل و برداشت را داشت اما اکنون سازمان به مرحله ای رسیده که از پیروزی جمهوری خواهان حمایت می کند. اما یک چیز روشن است که جروج بوش نمی تواند به دلایل متعدد به ایران حمله نظامی کند و به قول رجوی حداقل زخمی را بین آمریکا و ایران باز کند. مطمئنا در آن شرایط بن بست های سیاسی و استراتژیکی سازمان مجاهدین عریان تر خواهد شد. بنابراین باید تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پایان دوره ریاست جمهوری جورج بوش منتظر شد و دید که رجوی دوباره چه تحلیلی برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و مشغول کردن نیروهای خود به هم می بافد.
سایت ایران قلم:
با تشکر از شما که در این مصاحبه شرکت کردید.
آقای شمس حائری:
من هم از شما متشکرم.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا