مطالب

دولت عراق و معضل مجاهدین

ایرنا

گروه مجاهدین بيش از سه دهه است كه برخلاف ميل ملت عراق ، توسط صدام حسين ديكتاتور معدوم ، به مردم اين كشور تحميل شده و اينك نيز نيروهاي سرخورده اين گروه برخلاف اراده ملي ، تحت حمايت مستقيم آمريكا، در عراق بسر مي‌برند.
هرچند اخراج نيروهاي اين گروه مخل امنيت ملي عراق ، از اولين تصميمات انقلابيون عراق بعد ازسقوط رژيم صدام درمارس ‪ ۲۰۰۳‬بود، اما آمريكاييها با اخراج فوري آنها به بهانه دفاع از حقوق بشر جلوگيري كردند.
آمريكا با ادعاي اينكه مجاهدین از حيث قانوني به عنوان پناهنده در عراق حضور دارند، خروج آنها را مستلزم دادن پناهندگي كشور ثالث به آنها دانست.
حقوقدانان تفسيرآمريكا درخصوص پناهنده خواندن مجاهدین درعراق را بي پايه مي‌دانند زيرا به گفته آنها، وزارت خارجه آمريكا رسمابه تروريستي بودن اين گروه اعتراف كرده واطلاق توصيف پناهندگي به تروريست مبناي قانوني ندارد بلكه به گفته اين حقوقدانان ، آمريكا براساس وظيفه جهاني كه در مبارزه با تروريسم براي خود قايل شده ، بايد عناصر مجاهدین را دربند كشد.
‪ ۳‬هزار و ‪ ۴۰۰‬ عضو گروه مجاهدین در حال حاضر در اردوگاه اشرف پادگان اصلي گروه مجاهدین در شهرستان خالص از توابع استان مرزي دياله در شرق عراق ، تحت حفاظت نيروهاي آمريكايي هستند.
علاوه بر اين عده ، براساس بيانيه سالانه وزارت خارجه آمريكا درباره گروه‌هاي تروريستي در جهان ، تعداد قابل توجهي از مجاهدین در خارج اردوگاه اشرف آزادانه در عراق ، فعال هستند و به سلاح دسترسي دارند.
براساس بيانيه ، اين عده خارج از مقررات حفاظتي آمريكاييها مي‌توانند با گروههاي مسلح و سياسي عراقي ارتباط بگيرند.
عراق بارها به دست داشتن گروه مجاهدین در ناآراميهاي عراق و خشونت هاي جاري دراين كشور به ويژه استان پرآشوب مرزي دياله اعتراض كرده و خواستار خروج آنها از اين كشور شده است.
طرد عناصر مجاهدین و ديگر گروههاي تروريستي درقانون اساسي عراق به صراحت بيان شده اما آمريكا با نقض قانون اساسي عراق ، با تمسك به همان بهانه‌هاي ذكر شده ، همچنان مانع اخراج اين عناصر دردسرساز از عراق مي شود.
وزيرسابق امنيت ملي عراق در گفت وگو با ايرنا مهمترين مانع اخراج گروه مجاهدین را نيروهاي آمريكايي خواند، موضوعي كه به استخواني در گلو براي دولت و نظام سياسي جديد عراق تبديل شده است.
عبدالكريم العنزي عضو مجلس نمايندگان از حزب الدعوه اسلامي عراق گفت :
با وجود اصرار و درخواست دولت عراق براي اخراج عناصر تروريستي مجاهدین از عراق ، اما آمريكاييها همچنان مانع اخراج آنها مي‌شوند.
وي درخصوص اين سوال كه چرا آمريكا كه مدعي دفاع ازحقوق بشر و مراعات حق پناهندگي اتباع خارجي است به گروه مجاهدین پناهندگي نمي‌دهد و آنها را در اراضي‌اش نمي‌پذيرد افزود كه حمايتهاي آمريكا از گروه مجاهدین با انگيزه اي سياسي است.
العنزي كه از همفكران سياسي نوري المالكي نخست وزير عراق به شمار مي رود اضافه كرد كه آمريكا به خاطر اغراض و برنامه‌هاي سياسي خ