حمایت افرادی مثل لرد کوریت از فرقه رجوی به دلیل نشناختن مردم ایران است

حکم دادگاه انگلستان مبنی بر خروج نام فرقه ی رجوی از لیست تروریستی این کشور وملزم کردن دولت آن کشور به اجرای حکم فوق ، تبعات وتحلیل های گوناگونی در پی داشته ودارد.
برخی تحلیل ها حاکی از تاثیر گذاری این حکم بر کشوری چون آمریکاست ودلیل آن را هم مهم بودن جایگاه دادگاه استیناف بریتانیا می دانند.
علاوه بر انواع تحلیل ها حمایت بعضی اشخاص از حکم دادگاه نیز قابل توجه است. درمورد تاثیر گذاری این حکم بر روند تصمیم گیری اتحادیه ی اروپایی و یا دولت آمریکا بایستی یادآور شویم که بر خلاف نظرات داده شده تاثیر زیادی نمی تواند بر اروپا وآ مریکا داشته باشد.
این تحلیل گران وخود فرقه ی رجوی با بررسی مسئله ی بمب گذاری اخیر ایران که به تازگی اسناد مربوط به آن منتشر وعوامل تاثیر گذار درآن از سوی مقامات ایرانی معرفی و منتسب به آ مریکا معرفی شدند ، متوجه خواهند شد که اگر قرار بود این حکم تاثیری بر روند مواضع آمریکا داشته باشد ،آن ها به جای استفاده از عوامل سلطنت طلب و حمایت ایشان در گسیل کردنشان به ایران وکمک درانجام این گونه اعمال تروریستی از فرقه ی رجوی بهره برداری می کرد.
این عدم بهره گیری آ مریکا از فرقه ی رجوی در این عملیات تروریستی ویا اعمالی شبیه این ثابت می کند آمریکایی ها فرقه را یک گروه سوخته وفاقد توان در ایران می داند وحداقل اطمینان دارد این فرقه دردرون کشور حامی وطرفداری ندارد.
بنابراین آ مریکا بیش تر مایل است نام این فرقه را درلیست سیاه کشور خود نگه دارد واز آ ن ها فقط برای موارد جاسوسی وتفرقه وکشتار درعراق استفاده نماید.
اما حمایت افرادی چون لرد کوربت ولرد آلتون بارونس و…. واظهارات برخی از آ نا ن به خوبی نشان گر این مسئله است که این افراد بدون در نظر گرفتن روحیات مردم ایران وبه دیگر سخن نا آشنا یی به موضع ملت ایران نسبت به فرقه ی رجوی چنین مواضعی گرفته واین چنین تحلیل هایی را ارائه می دهند.
به عنوان مثال لرد کوربت پس از حکم دادگاه لندن چنین می گوید : مردم ایران به کمک این سازمان می توانند ،تغییر دموکراتیک را محقق کنند واین مسیر به بحران ایران کمک می کندتا مردم بدون حمله ی نظامی به هدف خود برسند!!
در حالی که ملت ایران تاکنون نشان داده اند وقتی صحبت از حمله وتجاوز از سوی یک کشور دیگر به میان می آ ید ، جدا از سلیقه ها ،انتقادها وحتی مواضع مخالف حاکمیت ، تهدید را برنتابیده ودر مقابلش موضع شدید می گیرند واین مطلبی است که امثال لرد کوربت از آن بی خبر بوده ویا به روی خود نمی آ ورند.
مطلب دیگر درمورد سخنان کوربت نادیده گرفتن مواضع ملت ایران نسبت به فرقه ی رجوی است. جناب کوربت وبقیه با یک تحقیق کوتاه متوجه خواهند شد که مردم ایران به دلیل مشاهده ی عملیات های تروریستی زیاد از سوی این فرقه درداخل وهمکاری چندین ساله سران واعضای آن با صدام درطول هشت سال جنگ علیه آ ب وخاکشان ،به دوش کشیدن جنازه فرزندان وهموطنان خود بعد از هر بمب گذاری توسط فرقه و موارد عدیده ای که الان مجال گفتن همه نیست ، ارزشی برای فرقه قائل نیستند که خروج ویا ماندن نام فرقه در لیست سیاه لندن تاثیری بر روند موضع گیری آ ن ها بگذارد.
بنابراین هم جناب لرد کوربت وهم کسانی که به حمایت از فرقه ی رجوی وحکم دادگاه لندن تصور کردند ‘ در موضع ملت ایران نسبت به فرقه ای که آ ن را عامل کشتار بسیار ی از جوانان خود می داند ‘تغییری حاصل خواهد شد ، سخت دراشتباه هستند!
خلاصه ی کلام این که نه آمریکا ونه دیگر کشورهای اروپای حاضر به خروج نام فرقه از لیست تروریستی نیستند ، چراکه خود فرقه هم تاکنون نه از موضع مسلحانه عدول کرده ونه از این گونه شیوه مبارازتی انتقاد نموده.
مهم تر از همه این که این حکم وقتی تاثیر دارد که ملت ایران سخن فرقه را گوش نمایند که با توجه به شواهد فراوان در خیانت فرقه به آ نان چنین چیزی تحقق نخواهد یافت و درنتیجه این حکم واین گونه حمایت ها هم بی ارزش است.

هیوا زارع

12/3/87

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا