فریبكاری جدید گشتاپوی اشرف

ایراندیدبان، ششم اوت 2008

در آستانهی برچیده شدن بساط فرقهی رجوی در عراق و در حالی كه اقدامات نهادهای بشردوستانه میرود تا به نجات اسرای جنگی ِ به گروگان گرفته شده توسط باند مافیایی رجوی بیانجامد، گشتاپوی اشرف برای طولانی كردن مدت اسارت این افراد و استفاده از آنان بهعنوان گوشت دم ِ توپ، حیلهی كثیف دیگری را بهكار گرفته است.
گشتاپوی اشرف در صدد است تا با گرفتن اعترافات و مصاحبههای اجباری از اسرای جنگیای كه توسط مجاهدین به گروگان گرفته شدهاند، از زبان آنها اعلام كند كه آنها قبل از اسارت هم هوادار مجاهدین و مترصد پیوستن به آنان بودهاند!
بهعنوان نمونهای از جریانی كه بهزودی شاهد گسترش آن در ارگان ماهوارهای و سایتهای تابعهی مجاهدین خواهیم بود، در سایت گشتاپوی اشرف (ایران افشاگر) به مطلبی برمیخوریم كه ظاهراً نویسندهی آن رضا قنبرزاده – یكی از همین اسراء – است. وی در پیروی از منویات مجاهدین برای اجرای این حیلهی جدید، چنین مینویسد:
« من از سال 1358 هوادار سازمان مجاهدین بودم و در جریان سربازگیری اجباری برای شعله وركردن تنور جنگ ضدمیهنی, دستگیر و به جبهه های این جنگ خانمانسوز فرستاده شده و در سال 61 به اسارت نیروهای عراق در آمدم و طی 7 سالی كه اجباراً محكوم به یك زندگی با خیل پاسداران و مزدوران رژیم بودم, هرچه بیشتر, افكار و ایدئولوژی ارتجاعی و ضدمردمی آنها برایم ملموس تر و متقابلاً عشقم به آرمان مجاهدین و رهبری سازمان بیشترشد و با عزمی جزم در آرزوی پیوستن به مجاهدین بودم و بخوبی دریافته بودم كه تنها هماورد رژیم, مجاهدین هستند و نهایتا در خرداد سال 68 این توفیق نصیبم شد كه برای آزادی میهنم راه مبارزه آزادیبخش را انتخاب كرده و به صفوف مجاهدین پیوسته و هر لحظه نیز به این انتخابم افتخار می كنم. » *
البته این حیله سیار ابلهانه طراحی شده و از زبان كسی چنین دعویای صورت گرفته است كه خود معترف است 7 سال را در اردوگاههای اسرا در عراق بهسر برده است و بعد از آن به مجاهدین پیوسته است! بهراستی اگر وی از سال 1358 هوادار مجاهدین بوده و در آرزوی پیوستن به ارتش آزادیبخش!؟ چرا پس از 7 سال حضور در عراق این كار را انجام داده است؟ و چرا از همان فرصت حضور در جبههها استفاده نكرده تا به مجاهدین بپیوندد و منتظر به اسارت درآمدن مانده است؟
وانگهی اگر مجاهدین به اسرا به چشم هواداران سابق خود نگاه میكنند و سعی دارند این باور را القا كنند، چرا همواره آنها را در حیطهبندیهای اطلاعاتی و امنیتی خاص قرار میدهند و هیچ مسؤولتی به آنها نمیسپارند و حتی از حضور آنها در برنامههای تلویزیونی گروه جلوگیری بهعمل میآورند؟
در پایان بار دیگر یادآور میشویم که تنها راه اثبات اینكه اعضای مجاهدین اعم از اسرا و غیر آن مختارانه حضور در اردوگاه اشرف را انتخاب كردهاند یا نه؟ قرار دادن آنها در فضای آزاد و دادن فرصت تصمیمگیری برای انتخاب راهشان میباشد و تا زمانی كه در اردوگاه اشرف و تحت هژمونی گشتاپوی اشرف بهسر میبرند هیچیك از این دعاوی، مصاحبهها و اعترافات، سر سوزنی ارزش و اعتبار ندارد.
____________________________
* خواب آشفتة نظام – رضا قنبرزاده

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا