شادماني درانجمن نجات دفتر گيلان

متعاقب اخبارواصله حاكي ازبه كنترل گرفتن حفاظت اسيران كمپ اشرف بتوسط دولت عراق، چند روزي است كه دردفترانجمن نجات گيلان ولوله وشوروغوغايي است ودسته دسته ازخانواده ها ي اعضاي دربند فرقه رجوي با مراجعه به دفتربا كسب اطلاعات بيشترحول مصوبا ت دولت مردمي عراق مبني برخروج نيروهاي امريكايي كه مجاهدين با ازدست دادن صدام ،‌ به آن دخيل بسته بودند ، به شادماني پرداختند.
خانواده ها ي چشم انتظارورنجكشيده ازفرقه رجوي كه ساليان سال است كه ازعزيزانشان بدوربوده وبعضا حتي صداي انهارا نشنيده اند ، ضمن تشكرازفعاليتهاي انساندوستانه انجمن نجات وتمامي نهادهاي مرتبط ، خواستاراسم نويسي جهت اعزام به عراق بمنظورملاقات با عزيزان دربندشان شدند.
پدري عنوان ميكرد كه درسال 83 با كمك انجمن نجات توانستيم سفربه عراق نا امن را به جان خريده ،وليكن نتوانستم دريك محيط مناسب وآزاد با فرزندم ديداروگفتگوداشته باشم ودرآن ديداركوتاه همواره زيرذره بين وكنترل شديد جاسوسان سازمان بوديم. به لطف خدا اينبارميخواهيم دريك محل امن وبدورازكنترل والقائات فرقه رجوي با عزيزانمان ديداروگفتگوداشته باشيم كه مطمئن هستيم با روشن شدن حقايق ، بچه هايمان ازآنها كنده وبا ما به نزد خانواده هايشان بازخواهند گشت. سايرخانواده ها نيزضمن تاييد درد دل پدررنجكشيده ، با اظهارنظردراين زمنيه ، خوشحالي خود را ازتصميم اخيردولت عراق ابرازمي داشتند وازانجمن نجات گيلان ميخواستند كه به نمايندگي ازخانواده هاي چشم انتظارگيلاني ازمجامع بين المللي ، خصوصا دولت عراق بخواهيم كه هرچه زودتر تصميمات خود مبني بركنترل وحفاظت كمپ اشرف را عملي واجرايي نمايد.
دفتر انجمن نجات در گيلان نيزيكبارديگرضمن تبريك وتهنيت به خانواده هاي اعضاي دربند فرقه رجوي و مرتبط با انجمن نجات بخاطرخبرمسرت بخش فوق الذكر، متعهدشد درادامه فعاليتهاي خيرخواهانه وانساني خود تا نيل به مقصود يعني ازادي ورهايي وبازگشت تمامي قربانيان فرقه رجوي به كانون گرم خانواده ، گامي واپس ننهد.
انجمن نجات – دفترگيلان

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا