نمایش مجاهدین به نام کنوانسیون ملی در آلمان!

 نمایش مجاهدین به نام کنوانسیون ملی در آلمان!علی شمس
باز هم کلک مرغابی مجاهدین به خود!
بنا به گفته نفری که از خارج سالن محل برگزاری در برلین گزارش میداد گفت که تعداد بسیار کمی در این مراسم شرکت کردند بطوری که مجاهدین مجبور به خاموش کردن چراغها در سالن بودند که خالی بودن صندلی ها مشخص نشود. این نفر گزارش داد که نمایندگان باصطلاح ایرانیان در این باصطلاح کنوانسیون ملی مجاهدین اکثرا افراد شناخته شده هوادار مجاهدین بودند که از شهرهای مختلف مثلا از آخن، برمن و کرفلد ودیگر شهر ها آمده بودند وخود را نماینده ایرانیان مینامیدند. در این رابطه بد نیست که افراد را بر حسب دوری ونزدیکی و اطمینانی که به آنها داشتند بر روی صحنه چیده بودند و مثلا فالانژهای درجه یک هوادارشان را مستقیما در جلو و در وسط قرار داده بودند وافرادی که بقول خودشان کمتر به آنها اطمینان داشته و دورتر بودند بر روی سن عقب ترویا کنار تر چیده بودند. انجمن های شرکت کننده همان انجمن های دست ساخت خود مجاهدین میباشند. مجاهدین در واقع باز به خود کلک مرغابی زده و میخواهند هواداران خود را بعنوان نمایندگان ایرانیان قالب کند. او گفت که این اولین بار نیست که مجاهدین به چنین بازیهائی دست میزنند وزمانی که کلینتون نیز بر سر کار آمده بود مجاهدین از هول حلیم در دیگ افتاده و انجمن ها ی مختلف قلابی از هواداران خود تشکیل داده و بنام نمایندگان ایرانی های خارج کشور به طر فهای خارجی از جمله برای دلربائی و اینکه مریم خا نم یک فیگور ملی است انجام داده اند. این نفر گفت که این بازیها در آخر در آنزمان نتوانست برای مریم رجوی حیثیتی بخرد ومجبور شد که فرانسه را به سوی مسعود خود در عراق ترک کند.
این بازی مجاهدین چنان رو است که در همان محل مورد خنده بعضی هواداران شده بود بطوری که یک نفری گفت که دوباره بادمجان دور قابچین ها را برروی سن بردند وگفت شده است مانند زمانی که مریم چند سال پیش چهره ومادر ملی ایران را میخواست باز ی کند وانوا ع انجمنهای هنری ، ملی وووو تاسیس کردند و مریم هرروز هواداران را که هم پول سفرشان داده شده بود وهم بخور بخورشان را مورد استقبال قرار میداد و با نوجوانان میلیشیا دیدار میکرد و… وبعد هم در شورا باز کردند ومفت خور را وارد کردند این نفر گفت که بعضی هواداران با آوردن بعضی از چهره ها که حتی هیچ تلاشی برای مجاهدین نمیکنند برروی سن آورده شده عصبانی بودند وفحش میدادند که این بازی ها همیشه با فرصت طلبان انجام میگیرد ونه با آنها!
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا