برخورد و درگیری شدید پلیس دانمارک با مجاهدین خلق

به نقل از رسانه های متعدد دانمارک منجمله "خبرگزاری ریتزاو" : در پی تصمیم مقامات کشور دانمارک مبنی بر اخراج بهنام ترک زبان از آن کشور و هنگامی که قرار بوده وی از فرودگاه کپنهاک به مقصد ایران دیپورت شود، تعداد نزدیک به سی نفر از هواداران خشمگین مجاهدین، اقدام به تجمع و تظاهرات غیرقانونی و پر سروصدا در فرودگاه دانمارک نموده اند به گونه ای که این عمل نظم سالن فرودگاه را به کلی بر هم ریخته و باعث وحشت مردم حاضر در فرودگاه گردیده است.

پس از این اقدام خشن مجاهدین، پلیس دانمارک مجبور به دخالت و برخورد شدید با قانون شکنان معترض گردیده و بیست و یک نفر از آنان را به اتهام نقض قوانین کشور دانمارک و اخلال در نظم، بازداشت نموده است.

گزارشها حاکی است پلیس برای مقابله با اعمال خشونت آمیز مهاجمان مجاهد خلق، از باتوم، گاز اشک آور، سگهای آموزش دیده و حتی سلاح استفاده نموده است. همچنین اخبار دیگری حاکی است که محل تجمع هواداران مجاهدین در شب بعد از این واقعه در کنترل شدید پلیس قرار داشته است.

به نقل از ایران دیدبان

خروج از نسخه موبایل