متحد اسرایيل؛ حامي مجاهدين

متحد اسرایيل؛ حامي مجاهدينآنلاين ژورنال/ جان استانتون/ 21 مي 2005
گزارش ويژه
كميته خط مشي ايران؛ سخنگوي پنتاگون، متحد اسرایيل، حامي مجاهدين
كميته خط مشي ايران داراي يك پايگاه وب ميباشد كه در آدرس iranpolicycommittee.org قابل دسترسي است.
اين كميته در ماه فوريه هنگامي خبرساز شد كه گزارشي تحت عنوان”گزينه هاي امريكا براي ايران” را منتشر ساخت. در اين گزارش، كميته پيشنهاد كرد كه يك گروه تروريستي به نام مجاهدين خلق از ليست سياه دولت امريكا حذف شود. نويسندگان گزارش كميته، سازمان تروريستي مجاهدين خلق را با كنگره ملي افريقا، كه مدتها عليه رژيم مذموم تماماً سفيد افريقاي جنوبي و حاميان امريكایيش جنگيد، معادل ميداند. البته، تصور در اينجا اين است كه مجاهدين خلق يك نلسون ماندلا به وجود خواهد آورد يا حداقل در همان وضعيتي قرار دارد كه گروه ماندلا قرار داشت.
اين دو تفكر غيرمنطقي كافي هستند تا 11 بازيگر اصلي اين كميته، مأموريت آنها، و گزارش ناهنجارشان را پرت و پلا در نظر گرفت. اما در واشنگتن، هرگز عاقلانه نيست كه اين كار را انجام داد، مگر اينكه افراد و وابسته هايشان به صورت غيرآشكار كنترل شوند. سوابق نشان ميدهند كه اين كميته به موازات جامعه اطلاعاتي ايالات متحده عمل ميكند، از حمايت 150 عضو كنگره برخوردار است، و به افراد و گروههايي متصل است كه با موفقيت دروغ گفتند و امريكا را به جنگ ويتنام گونه ديگري رهنمون شدند، و هدف اصلي شان ايجاد يك امپراطوري امريكايي است كه منابع جهان را كنترل ميكند و از اسرایيل بزرگ دفاع مينمايد. اين روزها ديوانه ميفروشد و خل وچل ها مسؤول هستند.
اين كميته توسط تيم نومحافظه كاران كه ميشناسيم و دوستشان داريم! پشتيباني ميشود. افرادي مانند داگلاس فيث، فرانك گفني، مايكل لدين، ريچارد پرل، پل ولفوويتز، دونالد رامسفلد، كاندوليزا رايس، و همكاران… اما با خشك شدن منابع مردم امريكا در جبهه هاي نظامي، اقتصادي و سياسي زور بازوي سياسي اين افراد رو به اتمام است. بدتر از همه شايد اين باشد كه ذهنيتشان درباره”با ما يا عليه ما” باعث ايجاد ائتلافهاي اقتصادي و سياسي جديدي شده (مثال: ‌امريكاي جنوبي – چين – ايران) و مسابقه هاي تسليحات هسته اي و متعارف را شتاب بخشيده است. آنها كه در جبهه هاي زيادي شكست خورده اند، ميدانند كه براي بردن ايالات متحده به ايران به چهره هاي جديدي نياز است و اين همان جايي است كه نيمكت نشينان عقبي كميته، نسبت به عملياتهاي تبليغاتي ضدايراني آتي انتقاد دارند.
كميته خط مشي ايران از طريق هدف و افرادش به”ائتلاف براي ايران دموكراتيك” ،”مجاهدين خلق” ،”واشنگتن پك” ،”جينسا” ،”آيپك” ،”مؤسسه واشنگتن براي خط مشي خاور نزديك” ،”وزارت دفاع” ،”مركز خط مشي امنيتي” ، و همه نهادهاي اصلي اطلاعاتي امريكا متصل است. اعضاي اين كميته عمدتا مقاطعه كاران و مشاوران دفاعي و امنيتي هستند و از جنگ با ايران سود زيادي به جيب خواهند زد.
اين را فاكسي كنيد!
هر كسي كه بتواند فاكس نيوز را براي مدتي تحمل كند اين اعضاي كميته را شناسايي خواهد كرد: سپهبد تام مكينرني بازنشسته نيروي هوايي ارتش امريكا كه قبلا در”امور اجرايي تجاري براي امنيت ملي” بود و عضو”مركز خط مشي امنيتي” ميباشد. سرهنگ پل واللي، بازنشسته ارتش. كاپيتان چاك نش بازنشسته نيروي دريايي امريكا. و سرتيپ بيل كاوان بازنشسته تفنگدار دريايي ايالات متحده. اين چهار نفر دائما در فاكس در حال بحث درباره موضوعات نظامي ديده و شنيده ميشوند. ديگر اعضاي اصلي اين كميته عبارتند از: ريموند تانتر، عضو سابق شوراي امنيت ملي و عضو كنوني”كميته براي خط كنوني و مركز واشنگتن براي خط مشي خاور نزديك”. كلر لوپز تحليلگر سابق سيا. و جيم اتكينز، سفير دولت ريچارد نيكسون در عربستان سعودي، كه در برخي دواير به عنوان”يك غربي كه خيلي چيزها درباره خاورميانه ميداند” شناخته ميشود.
سنگين وزن نظامي كميته خط مشي ايران”مكينرني” است. يكي از رويدادهاي مهم كار نظامي او علاوه بر خلبان بودن در ويتنام، اين است كه در تميز كردن نشت نفتي يك نفتكش در مارس 1989 از آلاسكا كمك كرده است. از آوريل تا سپتامبر آن سال، وي هدايت يك تيم پاكسازي را بر عهده داشت. البته امروزه او مشغول ترويج اهداف نومحافظه كاران و فعاليتهاي پولسازي است. ميتوانيد او و ديگر همكارانش را در كنفرانسهايي مانند”اينتلكان 2005″ به عنوان سخنگو و اعضاي گروه مشورتي برنامه اينتلكان بيابيد (مايكل لدين، فرانك گفني، و دانيل پايپز در ميان آنها هستند). مديران سابق ان.اس.اي، سيا و دي.آي.اي، همراه با ديگر مفسران فاكس نيوز جزو شركت كنندگان هستند. يهوشوآن ميزراچي از”عمليات شيلو” ظاهرا در اينتلكان درباره كنترل ترور به شيوه اسرایيل سخن گفته است (او”نبرد شيلو” از جنگ داخلي امريكا را معادل 11/9 ميداند). سرانجام برنامه كنفرانس نشان ميدهد كه مخلوط استاندارد مقاطعه كاران دفاعي و بوروكراتهاي دولت ايالات متحده شركت كنندگان در كنفرانس اينتلكان را تشكيل ميدادند، و البته تعداد معدودي از ليبرالها هم به جمع آورده شده بودند تا نوعي تعادل ايجاد شود.
شما هم همان چيزي كه من ميشونم ميشنويد؟
راستي اين همه كاراكترهاي كميته خط مشي ايران در”اينتلكان” چه ميكنند؟ البته آنجا محل مناسبي براي تجارت و به دست آوردن اطلاعات درباره امور و”قراردادها” ‌است. در كنفرانس اينتلكان كه فوريه گذشته برگزار شد، مكينرني هيأتي درباره تضمين شبكه هاي اطلاعاتي را رهبري ميكرد. به عنوان مدير”سيستمهاي نت استار” ، اين موضوع بخش مهمي از شغل او است. بنا بر پايگاه اينترنتي”نت استار” ، اين شركت يك شركت سريعا در حال رشد در ويرجينيا است كه مقر اصليش در وين، ويرجينيا، ميباشد. اين شركت در سال 1998 تأسيس شده است. نت استار به سرعت در بخشهاي اطلاعات و وزارت دفاع در حال رشد است و راه حلها و پرسنل زيادي را براي نهادهاي اطلاعاتي فراهم كرده است. مشتريان اين شركت عبارتند از ان.اس.اي، سيا، دي.آي.اي، اف.بي.آي، دي.اچ.اس، و دفتر اطلاعات دريايي. نت استار يك عضو اتحاديه اطلاعات نظامي ملي است. اكثر مشتريان نت استار در اينتلكان 2005 حضور داشتند، از جمله ژنرال جيم ويليامز مدير سابق دي.آي.اي، و مدير كنوني ان.امي.آي.اي.
حال كه كميته خط مشي ايران به عملياتهاي اطلاعاتي داخلي و جهاني ايالات متحده، و به فعاليتهاي اسرایيلي-نومحافظه كاري در ايالات متحده متصل است، گوش دادن به آن مهم است، جداي از اينكه چقدر ديوانه وار موضعش را بيان ميكند. بنابراين وقتي رووان اسكاربرو از واشنگتن تايمز در ماه فوريه مكينرني را نقل قول ميكند كه درباره احتمال حمله به ايران سخن ميگويد، شخص بايد از خودش بپرسد او از كجا اطلاعاتش را ميگیرد كه با اين قاطعيت سخن ميگويد.
ارزيابي 30 سال پيش او از سيستم دفاع ضدهوايي ايران به چه درد ما ميخورد؟ يعني ايران از دهه 1970 هيچ كاري براي سيستم دفاعي اش انجام نداده است يا اينكه تجربه شخصي، با توجه به قراردادهاي او در خطوط لوله نومحافظه كاري و جوامع اطلاعاتي امريكا، معناي ديگري دارد؟
“او (بوش) هيچ گزينه اي ندارد (به غير از حمله به ايران چرا كه) او ميداند كه (ايرانيان) سلطان ترور هستند. آنها در تلاش براي رسيدن به سلاحهاي هسته اي هستند كه ميتواند در دست تروريستها قرار بگيرد و آن وقت ديگر خيلي دير است. بمب افكن هاي استيلت بي 2، كه به بمبهاي سنگرشكن مجهز هستند ميتواند سيستم دفاع هوايي پير ايران را از بين ببرند و بيش از 20 پايگاه ديگر را نيز هدف قرار دهند. آنها سيستم بسيار بسيار قديميشان را روزآمد نكرده اند.” مكينرني گفت كه در سال 1977 به عنوان سرهنگ به ايران رفته و در زمان حكومت شاه تمرين نظامي عليه اهداف مختلف ايراني انجام داده است.”آنها در آن زمان خيلي خوب نبودند، و واضح است كه بدتر شده اند… با تجربه شخصي ام ميتوانم به شما بگويم كه هيچ مشكلي در آنجا نخواهيم داشت.”
والي، دوست مكينرني نيز همين نظر را دارد. به گفته فاكس نيوز، والي معتقد است كه”گرچه ايالات متحده قادر است يك حمله بزرگ زميني انجام دهد، مجبور به اين كار نخواهد بود… ميتوانيم يك كشور را فقط از طريق حملات هوايي مان سرنگون كنيم… اگر به دنبال اهداف خاصي باشيم مجبور نيستيم بر خاك آنجا پا بگذاريم”.
فراموش كرديد كه ايران چقدر ميتواند كار را براي سربازان امريكايي در عراق سخت كند؟ درباره اقتصاد امريكا و دنيا چطور؟
تروريسم را ميشناسيم؟
كاوان، عضو كميته خط مشي، شركتي به نام wvc3 را اداره ميكند. گروه كاوان ميگويد: صحبت كردن درباره تروريستها يك چيز است. انجام عملياتهاي موفقيت آميز عليه آنها در ميان خودشان چيز ديگري است. ما تروريسم را ميشناسيم. اين چيزي نيست كه از 11/9 ياد گرفته باشيم. ميتوانيم با تسلط كامل بگوييم چطور سازمان يافته اند، فكر ميكنند، عمل ميكنند و فعاليت ميكنند. برنامه ها و عملياتهاي سازماندهي شده براي خنثي كردن آنها همانند تفكر در وراي آنها موفقيت آميز هستند. ما پايه و اساس فعاليتهاي موفق ضدتروريسم را فراهم ميكنيم.
اوه، اگر چنين است، پس چرا 11/9 اتفاق افتاد؟ درباره مجاهدين خلق چطور؟
مجاهدين خلق: تروريستهايي كه براي امريكا كار ميكنند
در 6 آوريل، تعدادي از اعضاي كميته خط مشي ايران با مسؤولان منتخب در دولت ايالات متحده ديدار كردند. كميته خط مشي ايران گزارش كاملي در پايگاه خود دارد. برخي از نكات برجسته به شرح زير ميباشد:
“كميته خط مشي ايران به دعوت حزب حقوق بشر و دموكراسي ايران وابسته به مجلس نمايندگان امريكا در كاخ سفيد شركت داشت. گزينه هاي خط مشي ايالات متحده درباره ايران جزو مسایل مورد بررسي بود. بيش از 80 عضو كنگره و مشاورانشان، ديپلماتهاي خارجي، كارشناسان از ديگر گروههاي فكري در اين جلسه حضور داشتند. تام تانكردو و باب فيلنر هدايت جلسه را به عهده داشتند. تام تانكردو موضوع برچسب تروريستي گروه اپوزيسيون اصلي ايران، مجاهدين خلق را پيش كشيد و اعضاي كميته خط مشي ايران بر لزوم حذف آن از ليست سازمانهاي تروريستي هم عقيده بودند. تانكردو اعلام كرد كه مجاهدين خلق، نه به خاطر شركت در فعاليتهاي تروريستي، بلكه به خاطر استمالت دولت كلينتون از دولت ايران، در ليست قرار گرفته است.”
طبق”Globalsecurity.org” در واقع، مجاهدين خلق بسياري از كارهاي كثيف صدام حسين در داخل عراق را انجام ميداد. اين گروه در سركوب شورشهاي اكراد و شيعيان در سال 1991به صدام حسين كمك كرد و در دهه 1970 تعدادي از سربازان و مقاطعه كاران امريكايي را به قتل رساند. تعداد اعضاي اين گروه در حال كاهش مداوم بوده است. مجاهدين خلق متحد رژيم عراق بود و عمده حمايت خود را از جانب آن دريافت ميكرد. اعضاي مجاهدين خلق از اشغال سفارت امريكا در تهران در سال 1979 حمايت كردند، كه در آن 52 امريكايي به مدت 444 روز گروگان بودند.
مجاهدين خلق در سركوب اپوزيسيون داخل عراق به رژيم صدام حسين كمك كرد، و امنيت داخلي را براي رژيم عراق اعمال مينمود. اين گروه در دهه 1960 توسط تعدادي از چپهاي ايراني تحصيلكرده مخالف با محمدرضا شاه پهلوي تأسيس شد. گر چه گروه در انقلاب 1979 كه به سرنگوني شاه و جايگزين شدن رژيم اسلامي منجر شد شركت كرد، ايدئولوژي مجاهدين مخلوطي از ماركسيسم و اسلام بود و آن را در مخالفت با دولت بعد از انقلاب قرار داد. فعاليتهاي مجاهدين خلق با كاهش نيروهايش در سالهاي اخير كاهش يافته.
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا